מידרג מאשרת אגח בסך 104.4 מילון שקל לחברת נדלן MDG

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2015

בהמשך לדו"ח הדירוג הראשוני שפורסם  ביום 11 באוגוסט, 2015 לחברת MDG Real Estate Global Limited (להלן: "החברה"), מאשרת מידרוג דירוג Baa1.il באופק יציב להרחבת סדרת אג"ח א' בסכום שלא יעלה על 104.4 מיליוני ₪ ע.נ.. יצוין כי סכום זה מהווה את יתרת המסגרת שאושרה בפעולת הדירוג מחודש אוגוסט 2015. להרחבה על שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדו"ח הדירוג הראשוני מחודש אוגוסט, 2015.  


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x