גדיש מובילה מתחילת השנה בקופות גמל,אנליסט השתלמות חצתה את 10 מליארד שקל

 

 
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2015

גדיש מובילה מתחילת השנה ובתשואה ל-3 שנים

התשואות ל-5 שנים של אלטשולר שחם וילין לפידות מסתובבות סביב ה-40%

דירוג קופות הגמל של FUNDER מציג את קופות הגמל בתשואה הגבוהה ביותר לחודש ספטמבר.

אנו מציגים גם את התשואה ב־2015, התשואה שנה אחורה, שלוש שנים וחמש שנים אחורה. בכתבה הבאנו את נתוני קופות הגמל במסלול כללי-כללי, קופות עם היקף נכסים של מעל 0.5 מיליארד שקלים. מן הסתם הקופות שמובאות כאן בכתבה, הן קופות הגמל הפתוחות להפקדות לכלל הציבור. רשימת קופות הגמל המלאה, לרבות המסלוליות, והמפעליות ניתן למצוא באתר FUNDER, כולל קופות גמל שלא פתוחות לכלל הציבור.

נתוני התשואה

נתוני התשואה של ספטמבר מראים כי כלל הקופות המופיעות בטבלה השיאו תשואות שליליות בחודש ספטמבר (מי יותר ומי פחות). אקסלנס גמל יסודות, היא הקופה שהשיאה את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בספטמבר עם תשואה של 0.45%-. מתחילת השנה התשואה בקופה היא 1.06%, במקום הרביעי מבין הקופות ברשימה. התשואה ל־3 שנים היא 12.36% ול־5 שנים 23.13%. הנציגה הנוספת של אקסלנס ברשימה, אקסלנס גמל, השיאה 1.96%- החודש.

במקום השני החודש נמצאת ילין לפידות גמל כללי, עם 0.86%-. הקופה נמצאת במקום שלישי מתחילת השנה עם תשואה של 1.1%. מקום 9 בתשואה 3 שנים אחורה 22.52%-, ומקום רביעי בתשואה ל־5 שנים עם 34.85%.

ילין לפידות שלחו לרשימה גם את הקרן במקום השלישי החודש, את ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב, עם תשואה של 1.22%- בספטמבר. הקרן נמצאת במקום ה־15 מתחילת השנה עם תשואה של 0.3%. לעומת זאת בתשואה 3 שנים הקרן נמצאת במקום השני עם קצת מעל 25%, וגם בתשואה ל־5 שנים הקרן במקום השני עם תשואה קצת מעל 40%. הקרן היא אחת משתי הקרנון שמצליחות להישאר עם תשואה ל־5 שנים מעל 40% (הקרן השניה היא אלטשולר שחם גמל גולד).

במקום הרביעי נמצאת הראל גלעד גמל כללי עם תשואה של 1.48%-. הקופה נמצאת במקום השביעי מתחילת השנה עם תשואה של כמעט 1%, במקום ה־16 בתשואה ל־3 שנים עם תשואה של 17.88%, ובמקום 14 בתשואה ל־5 שנים עם תשואה של 28.85%.

במקום החמישי נמצאת הלמן אלדובי בר־יציב עם תשואה של 1.55%- בספטמבר. הקופה מקום 6 שנה אחורה (0.99%), מקום 7 בתשואה 3 שנים (22.82%), מקום 5 בתשואה 5 שנים (34%).

מקום 6 החודש נמצאת פסגות גדיש, הקופה הגדולה ביותר, עם תשואה של 1.58%-. הקופה נמצאת מקום 2 בתשואה שנה אחורה (1.86%), מקום 5 בתשואה 3 שנים (23.05%) ומקום 6 בתשואה ל־5 שנים 32.79%).

הקופה הזולה ביותר היא הראל גלעד גמל כללי 0.68% דמי ניהול (מקום רביעי החודש), אחריה מיטב דש גמל כללי עם 0.69% דמי ניהול, לאחר מכן אנליסט גמל כללי עם 0.74% דמי ניהול. הקופה היקרה ביותר היא היא פסגות גדיש בטא עם דמי ניהול של 0.91%.

מבחינת גודל קופה

הקופה הגדולה ביותר היא פסגות גדיש כללי עם מעל 28 מיליארד שקל, אחריה כלל תמר כללי עם כמעט 14 מיליארד שקל, ואחריה הראל עצמה תעוז עם כמעט 12 מיליארד שקל.

הקופה בעלת התנודתיות הגדולה ביותר היא אלטשולר שחם גמל גולד, עם סטיית תקן של 1.58. לאחריה נמצאת פסגות גדיש בטא עם סטיית תקן של 1.42. סטיית התקן הנמוכה ביותר נמצאת באקסלנס גמל יסודות עם סטיית תקן של 0.7, לאחריה נמצאת הראל גלעד גמל כללי עם סטיית תקן של 0.94. 

נתוני התשואה של ספטמבר מראים כי כלל הקופות המופיעות בטבלה השיאו תשואות שליליות בחודש ספטמבר (מי יותר ומי פחות). אקסלנס גמל יסודות, היא הקופה שהשיאה את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בספטמבר עם תשואה של 0.45%-. מתחילת השנה התשואה בקופה היא 1.06%, במקום הרביעי מבין הקופות ברשימה. התשואה ל־3 שנים היא 12.36% ול־5 שנים 23.13%. הנציגה הנוספת של אקסלנס ברשימה, אקסלנס גמל, השיאה 1.96%- החודש.

דירוג לתשואות קופות גמל מתחילת 2015 במסלול כללי-כללי | היקף נכסים של מעל 500 מיליון שקלים

הקופה בעלת התנודתיות הגדולה ביותר היא אלטשולר שחם גמל גולד, עם סטיית תקן של 1.58. לאחריה נמצאת פסגות גדיש בטא עם סטיית תקן של 1.42. סטיית התקן הנמוכה ביותר נמצאת באקסלנס גמל יסודות עם סטיית תקן של 0.7, לאחריה נמצאת הראל גלעד גמל כללי עם סטיית תקן של 0.94


אנליסט השתלמות כללי מנצחת בספטמבר

קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם חצתה את 10 מיליארד שקל

דירוג קרנות ההשתלמות של FUNDER מציגה את קרנות ההשתלמות בתשואה הגבוהה ביותר לחודש ספטמבר. אנו מציגים גם את התשואה מתחילת 2015, וכן את התשואה בחתך של שנה, שלוש וחמש שנים. בכתבה הבאנו את נתוני קרנות ההשתלמות במסלול כללי־כללי היקף נכסים של מעל 500 מיליון שקלים, וכמובן את קרנות ההשתלמות הפתוחות. את הרשימה המלאה של קרנות ההשתלמות ניתן למצוא באתר FUNDER, כולל קרנות השתלמות שלא פתוחות לכלל הציבור.

בדיוק כמו בקופות הגמל, כך גם בקרנות ההשתלמות התשואות בספטמבר שליליות לכל רוחב החזית. המנצחות הן הקרנות עם התשואה השלילית הנמוכה ביותר. מנתוני התשואות בספטמבר עולה כי ילין לפידות מסלול כללי היא קרן ההשתלמות המנצחת בספטמבר (0.91%-). הקרן נמצאת במקום התשיעי בתשואה שנה אחורה (0.8%), נמצאת במקום 10 בתשואה 3 שנים (21.47%), ונמצאת במקום 4 בתשואה 5 שנים (34.07%).

ילין לפידות שלחו גם נציגה שנייה למקום השני בתשואה בספטמבר, את ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב־(1.26%-). הקרן ממוקמת במקום 17 שנה אחורה (1.57%), מקום 2 בתשואה 3 שנים אחורה (24.62%) ומקום ראשון בתשואה 5 שנים אחורה (40.17%). הקרן מנהלת כ־4.8 מיליארד שקלים, והיא הקרן היחידה שנותרה עם תשואה מעל 40% לטווח זמן של 5 שנים.

במקום השלישי בספטמבר נמצאת רעות כללי (1.42%-). הקרן נמצאת במקום ה־14 שנה אחורה (0.47%), יורדת למקום 19 בתשואה על־פני 3 שנים (18.09%), ונמצאת במקום 20 בתשואה ל־5 שנים (24.92%). הקרן מנהלת כ־2.3 מיליארד שקל.

במקום הרביעי בתשואה בספטמבר נמצאת הראל גלעד השתלמות כללי (1.46%-). הקרן נמצאת במקום 7 בתשואה שנה אחורה (0.89%). הקרן במקום ה־20 בתשואה על־פני 3 שנים (17.27%), ומקום 12 בתשואה על־פני 5 שנים (27.86%). הקרן מנהלת כ־1.3 מיליארד שקל.

במקום החמישי בתשואה בספטמבר נמצאת הלמן אלדובי כללי 
(1.58%-). הקרן נמצאת במקום 10 בתשואה שנה אחורה (0.80%). הקרן במקום ה־12 בתשואה על־פני 3 שנים (21.19%), ומקום 7 בתשואה על־פני 5 שנים (30.85%). הקרן מנהלת כ־2.7 מיליארד שקל.

הקרן הגדולה היא מגדל השתלמות כללי, שמנהלת קצת מעל 11 מיליארד שקל. תשואת הקרן בספטמבר, שנה 3 שנים ו־5 שנים בהתאמה: 2.01%-0.57%-, 16.91%, 25.3%. הקרן במקום השני היא אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי עם קצת פחות מ־10.9 מיליארד שקל.

הקרן עם סטיית התקן הגבוהה ביותר היא אנליסט השתלמות כללי, עם סטיית תקן של 1.63. במקום השני עם סטיית תקן 1.56. אלטשולר שחם השתלמות גולד. הקרן בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר היא הראל גלעד השתלמות כללי, עם סטיית תקן של 0.93%, לאחריה עם הסטייה הנמוכה ביותר – ילין לפידות השתלמות מסלול כללי עם סטיית תקן של 0.96.

קרן ההשתלמות היקרה ביותר היא הפניקס השתלמות כללי עם דמי ניהול 1.13%, תשואת הקרן בחתכי הזמן – ספטמבר, שנה אחורה, 3 שנים ו־5 שנים היא בהתאמה: – 1.9%, 0.64%, 22.35%, 26.48. הקרן הזולה ביותר בדמי ניהול ממוצעים היא רעות כללי עם דמי ניהול של 0.6%, אחריה אומגה קרן השתלמות עם דמי ניהול של 0.67%. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x