FUNDER לפני כולם >>> קרנות הנאמנות המגייסות והפודות ביותר, בבתי ההשקעות השקופים, לחודש נובמבר 2015

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2015

מגייסות

גוף קרנות נאמנות שם קרן כמה גייסה בנובמבר
מור מור תיק אג"ח מנוהל + 30% 304
מיטב דש מיטב אג"ח בניהול ממוקד 243
אקסלנס אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות 137
רוטשילד רוטשילד  אג"ח + %10 79
פורסט (בהוסטינג) פורסט אג"ח 27
תלתן (בהוסטינג) תלתן  90/10 18
סיגמא סיגמא בונד שקלי 9
אנליסט אנליסט אג"ח חול ללא מניות 8
טופ אלפא (בהוסטינג)  טופ אלפא אגח ללא מניות  5
גולד (בהוסטינג)  גולד גמישה 3
טנדם קפיטל טנדם 20/80 3
הורייזן (בהוסטינג) הורייזן אג"ח דינאמית 2
תמהיל (בהוסטינג) תמהיל שקלית פלוס 1
פיטנגו (בהוסטינג) פיטנגו אג"ח כללי 1

פודות

גוף קרנות נאמנות שם קרן כמה פדתה בנובמבר
אקסלנס אקסלנס תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל  -298
מיטב דש מיטב ישיר כספית -171
אנליסט  אנליסט כספית -148
אניגמה (בהוסטינג) אניגמה אג"ח ללא מניות -23
מור מור נבחרת אג"ח B0 -18
טופ אלפא (בהוסטינג) טופ אלפא מניות חול -17
אזימוט (בהוסטינג) אזימוט אג"ח ללא מניות -8
טנדם קפיטל טנדם אג"ח גלובלי  נקוב שקל  -2
סיגמא סיגמא אג"ח משולבת+20% -2
להבה (בהוסטינג) להבה אג"ח + 25% -2
רוטשילד רוטשילד  סין -1

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x