אושר בטרומית: קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה הניתן למבנים נטושים

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2015

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום), התשע"ה–2015 של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת.

סעיף 330 לפקודת העיריות קובע כי מחזיק בבניין שנהרס או שניזוק ואין יושבים בו, יהיה זכאי לפטור מתשלום ארנונה למשך שלוש שנים. בתום תקופה זו יהיה חייב המחזיק בארנונה למשך חמש שנים ולאחריהן, אם הבניין נותר במצבו, לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים. מוצע לקבוע כי תקופת תשלום הארנונה, לאחר תקופת הפטור הראשונה, תהיה ללא הגבלת זמן. כלומר, לאחר תקופת הפטור הראשונה לא יינתן פטור נוסף. 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מצבו של שוק הדיור בישראל קשה. המחסור בהיצע ומחירי הדיור הגבוהים כתוצאה מכך מחייבים להתייחס לטיפול בשוק הדיור כאל צורך חירום לאומי. מטרתה של הצעת החוק היא לקצר את תקופת הפטור מתשלום ארנונה הניתן למבנים נטושים, ובכך לסייע להגדיל את היצע הדירות בשוק. כיום, המצב החוקי מאפשר לבעלים של מבנים נטושים או שאינם ראויים למגורים לקבל פטור מתשלומי ארנונה למשך שלוש שנים ולאחר מכן לשלם תשלום מזערי למשך חמש שנים נוספות. לאחר שתי התקופות האמורות, ניתן פטור מוחלט למשך תקופת בלתי מוגבלת, ללא שום סייג."

ח"כ רועי פולקמן אמר: "אלפי יחידות דיור יכלו לשמש זוגות צעירים, לו בעלי הנכסים היו מבינים שלא משתלם להם להחזיק בשטחים החומים כבני ערובה. רבים מהמבנים הללו ממוקמים בערים הגדולות, שם כל שטח אדמה הוא נכס עתיר ממון. 

בעלי הנכס מבינים זאת ואין להם שום אינטרס להפוך את הבניין הנטוש לבניין מגורים, כיוון שהם יכולים להרוויח הרבה כסף ללא שום מאמץ כלכלי ובטח ובטח בלי מחשבה חברתית. 

לא ייתכן שעם הצורך בביקוש לדיור אנו נמשיך לעצום עיניים ולא לתת את הדעת על מיליוני שקלים שלא נכנסים לקופת הרשויות המקומיות ויכולים להיות מתועלים לטובת שירות טוב יותר לתושבי העיר. לא ייתכן שמאות אלפי מטרים רבועים יישארו נטושים במרכזי הערים הגדולות בעוד בעליהם מחכים להרוויח הון נוסף על גבם של התושבים." 

62 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכנסת שתחליט היכן היא תוכן לקריאה ראשונה. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x