בנק ישראל רכש בנובמבר 505 מיליוני דולרים

עם זאת יתרות המטח קטנו ב-408 מיליון דולר

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/12/2015

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש נובמבר 2015 בסך 88,822 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 408 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הקיטון ביתרות מטבע חוץ בחודש נובמבר 2015 מוסבר כדלהלן: 

א.העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 73 מיליוני דולרים.

ב.שערוך* יתרות מטבע חוץ בסך כ- 900 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי:

א.רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 505 מיליוני דולרים.

ב.העברות המגזר הפרטי בסך כ- 60 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית ***

סך הכול

יתרות מטבע החוץ

2014

נובמבר

5,155

84,470

1,858

86,328

דצמבר

5,600

84,342**

1,759

86,101**

2015

 

 

 

 

ינואר

5,860

82,959**

1,706

84,665**

פברואר

6,105

83,675**

1,645

85,320**

מרץ

6,640

83,445**

1,538

84,983**

אפריל

6,640

84,145**

1,568

85,713**

מאי

6,890

84,214

1,550

85,764

יוני

7,150

86,549**

1,630

88,179**

יולי

7,410

86,810

1,614

88,424

אוגוסט

7,670

87,370

1,628

88,998

ספטמבר

7,925

87,848**

1,628

89,476**

אוקטובר

8,185

87,610

1,620

89,230

נובמבר

8,185

87,231

1,591

88,822*כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.
***טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x