איגרת ראשונה מסוג coco לבנק לאומי >> יגייס עד 1 מיליארד שקל

S&P מעלות מתן דירוג ללאומי להנפקת כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 1 מיליארד ₪

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/12/2015

Standard & Poor’s Maalot מודיעה בזאת על מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות עם מנגנון ספיגת הפסדים בהיקף של עד 1 מיליארד ₪ ע.נ שיונפקו על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ )ilAAA/Stable(. זוהי ההנפקה הראשונה של כתבי התחייבויות מסוג זה על ידי בנק לאומי, ודירוגה נקבע בהתאם למתודולוגיה שלנו לדירוג מכשירים מסוג זה. דירוג המכשיר נמוך מדירוג ההתחייבויות הבכירות של המנפיק, וזאת כדי לשקף את נידחותו החוזית לעומת התחייבויות בכירות יותר וכן את המנגנון לספיגת הפסדים המובנה במכשיר בצורה של המרתו למניות הבנק בהינתן קרות אחד מארועי הטריגר שהוגדרו בתנאיו.

חשוב לציין כי דירוג המכשיר המורכב משלב בין הדירוג הגלובלי והמקומי של הבנק בהתאם למתודולוגיה שלנו בנוגע לדירוג חוב נחות בסולם הדירוג מקומי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x