הממשלה אישרה פה אחד את העלאת דמי הקיום של חיילים בשירות חובה

 

 
שר האוצר משה כחלוןשר האוצר משה כחלון
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/12/2015

הממשלה אישרה את הצעתו של שר האוצר להעלאת דמי קיום של חיילי החובה ב-50%. ההצעה עברה פה אחד בממשלה.
ראש הממשלה ושר האוצר הכריזו: ההעלאה תיכנס לתוקף כבר בחודש דצמבר – בעתיד יהיו העלאות נוספות.
שר האוצר משה כחלון: "אנחנו מעבירים להורי החיילים היום מסר ברור. כפי שאתם שולחים את החיילים לשמור עלינו, אנחנו מתחייבים לשמור עליהם, על הזכויות שלהם והצרכים שלהם".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה:
"אני רוצה לברך את עם ישראל כולו בברכת חג חנוכה שמח. היום נר ראשון של חנוכה, חנוכה הוא חג גם של התכנסות משפחתית, אבל בראש ובראשונה הוא חג של גבורה יהודית של עם קטן, נחוש, שחידש את עצמאותו וריבונותו והפיץ אור והרחיק את החשכה – במידה רבה זה הסיפור של מדינת ישראל היום. 
אנחנו אמנם עם קטן, אבל עם מאוד נחוש, שמביא את הקדמה ונלחם בחשיכה, ומדינות רבות מאוד בעולם מעריכות את זה היום. אנחנו עוזרים להן בידע, בטכנולוגיה, בביטחון וגם בסייבר - אבל בראש ובראשונה אנחנו מגנים על עצמנו, וכמו בימי המכבים חידשנו את עצמאותנו ואת כוח המגן שלנו. 

לכן בהזדמנות הזאת, ערב חג החנוכה, אין רגע נאות יותר להביא את היוזמה להעלות את שכר חיילי החובה. בסופו של דבר אנחנו חיים על יכולת המגן שנותנים חיילי צה"ל, ואני שמח שיש פה הסכמה – שר האוצר, שר הביטחון, ראש הממשלה. אני מניח ואני בטוח שכל שרי הממשלה ישתתפו בהעלאת שכר חיילי צה"ל – זה דבר שהוא מתבקש, שהוא צודק והוא נכון, ואין תשורה יפה יותר לערב חג החנוכה".

שר האוצר משה כחלון הוסיף בפתח ישיבת הממשלה: 
"יש הסכמה מלאה בין רה"מ, משרד האוצר, משרד הביטחון, וכל חברי הממשלה להעלות את שכר/דמי הקיום של כל חיילי צה"ל. מדובר בתיקון עוול של הרבה מאוד שנים ואני שמח שזה נפל במשמרת שלנו. הצלחנו לתקן את העוול הזה. התוספת היא תוספת משמעותית של כ- 50% במכה אחת.
חשוב לנו להעביר מסר להורים,  כמו שהמפקדים שומרים ומגנים על ביטחון החיילים אנחנו כממשלה דואגים לצרכים שלהם. זה עדין לא מספיק, אך אנחנו בכיוון, הצעד שנעשה הוא צעד משמעותי".

הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, להעלות את דמי הקיום של חיילי החובה  בשיעור של כ-50% עברה היום (א') פה אחד בישיבת הממשלה בממשלה. במסגרת הצעתו של השר יוקצו 600 מלש"ח בשנה לטובת שיפור תנאי הקיום של חיילי החובה.

ועדה משותפת למשרדי האוצר, הביטחון והמשפטים בחנה את יישום ההצעה והחליטה להמליץ על העלאת דמי קיום לכלל החיילים בשירות החובה במשך תקופת השירות בשיעור של כ-50%. הוועדה התייעצה עם מומחים שונים מהתחום והגיעה כאמור להחלטה להעלות את דמי הקיום של חיילי החובה. חלופה זו משפרת משמעותית את מצבם הכלכלי של חיילי שירות החובה בצה"ל במהלך שירותם.

העלאת דמי הקיום בשיעור של כ-50% תעלי את דמי הקיום בסכומים הבאים: 

דמי קיוםמצב קייםהמלצת הוועדה
לוחם       1,077              1,616
תומך       784              1,176
אחר       540              810

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x