שר האוצר והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מסירים חסמי ניוד בפוליסות ביטוח חיים

 

 
דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/12/2015

שר האוצר, משה כחלון: "אנחנו מביאים את בשורת התחרות בפנסיה לכמיליון וחצי חוסכים נוספים"

ההוראה צפויה לחזק את כוח המיקוח של חוסכים בפוליסות ביטוח חיים ולהפחית את דמי הניהול 

שר האוצר, משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמו היום (א') הוראה המאפשרת שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים. מטרת ההוראה היא להסיר את חסמי הניוד הקיימים בשוק ולחזק את כוח המיקוח של החוסכים בפוליסות ביטוח חיים.

מבוטחים בפוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים הפכו ללקוחות שבויים בעקבות הפסקת שיווקן בשנת 2013, בשל החשש שניוד החיסכון יביא לביטול המקדם. ההוראה תאפשר למבוטחים לנייד את החיסכון שברשותם תוך שמירה מלאה על המקדמים המובטחים בפוליסה הקיימת. בכך יגדל כוח המיקוח של חוסכים בפוליסות אלו שצפויים ליהנות משירות ראוי ומהפחתה בדמי הניהול, תוך הבטחת יכולת העמידה של חברת הביטוח בהתחייבות למבוטחים. 

שר האוצר, משה כחלון: "אנחנו מביאים את בשורת התחרות בפנסיה לכמיליון וחצי חוסכים נוספים. ההוראה החדשה מצטרפת לשורת הצעדים שאנחנו מובילים במסגרת הרפורמה בפנסיה והיא תביא להוזלת מחירים והגדלת החיסכון הפנסיוני של הציבור."

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר: "ההוראה תורמת לפיתוח התחרות ותאפשר ליותר מ-1.5 מיליון חוסכים בביטוח חיים להתנייד ולהפחית את דמי הניהול המשולמים."


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x