רבים מהנכשלים בבדיקת ינשוף יחזרו לכביש תוך זמן קצר - אם יתגוננו משפטית

רוב הציבור בישראל חי בתחושה שרישיונו של כל נהג שנכשל בבדיקת ינשוף לגילוי אלכוהול בדמו, נשלל לשנתיים.מסתבר שהדרך להרשעה ולשלילה לא תמיד קלה.

 

 
עוד ראובן מלאךעוד ראובן מלאך
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2015

לדברי עו"ד ראובן מלאך, המתמחה בדיני תעבורה, בכדי לוודא שבדיקת הינשוף תקינה צריכים להתקיים תנאים רבים, ותביעות רבות נגד נהגים שנחשדים כאילו נהגו בשכרות, נפסלות בשל חוסר אמינות בדיקת הינשוף שנערכה להם.

חלק מהדרישות שאי עמידה בהן עלול להכשיל את בדיקת השכרות:
 1. מפעיל הינשוף עבר הדרכה מקצועית להפעלת המכשיר - לדברי עו"ד מלאך, הסכנה היא, שללא הסמכה לתפעול המכשיר, התוצאות שיתקבלו לא ישקפו את מידת השכרות של הנהג. באי כוח המשטרה ייאלצו להביא מסמכים מתאימים המוכיחים זאת, אם יתבקשו לכך.

 2. מכשיר הינשוף מטופל במעבדה מוסמכת – גם כאן, הסכנה היא שהתוצאות שיתקבלו לא ישקפו את מידת השכרות של הנהג. וגם כאן המשטרה מחויבת לספק את המסמכים הספציפיים של המכשיר בו בוצעה הבדיקה.

 3. תנאי מזג האוויר מאפשרים ביצוע הבדיקה (אחוזי לחות באוויר). מאחוז לחות מסוים באוויר, תוצאות הבדיקה לא משקפות כיאות את מידת שכרותו של הנהג. על כן, המשטרה חייבת להביא את נתון הלחות באוויר בשעת ביצוע הבדיקה.

 4. הנהג לא אכל, שתה, הקיא או הכניס דבר לפיו 15 דקות לפני ביצוע הבדיקה-  לדברי עו"ד מלאך, במזכר אותו ממלאים השוטרים, הם מחויבים לדווח על ליווי רציף של הנבדקים. לעיתים, נבדק שלא מלווה או מודרך, עלול לאכול לשתות או להקיא, דבר שעלול להגדיל את אחוזי האלכוהול בבדיקה. השוטרים מחויבים לציין במזכר מי ליווה את הנבדק לאורך כל שלבי הבדיקה. 

 5. הנהג לא עישן 5 דקות לפני ביצוע הבדיקה - גם כאן, עישון לפני ביצוע הבדיקה ישבש את תוצאותיה. אם הנבדק לא לווה והודרך כיאות, עישון סיגריה עלול להגדיל את אחוזי האלכוהול בבדיקה, למרות שלמעשה, הוא לא עובר את סף האמינות של המכשיר – סף אשר רק מי שעובר אותו - מוגש נגדו כתב אישום.

 6. הוחלפה פיה בין בדיקה לבדיקה – לדברי עו"ד מלאך, מעבר לפגיעה בסטריליות, וסכנה בהדבקות במחלות - אי החלפת פיה עלולה להעביר אחוזי אלכוהול מנבדק אחד לרעהו – ובכך לשבש את הבדיקה. על כן, השוטרים מחויבים להחליף פיה ולציין זאת במזכר.

 7. בלון הגז בו נעשה שימוש במכשיר תואם להוראות היצרן - בבלון הגז שממנו שואפים הנבדקים, אמור להיות הרכב גזים בשיעור קבוע. כאשר הבלון איננו תקני, או שהגז שהוא מכיל איננו תקני – סביר שתוצאות הבדיקה משובשות. גם לטיב בלון הגז שנעשה בו שימוש בבדיקה יש לצרף ראיות. 

 8. נרשם מזכר מסודר של כל השוטרים והמתנדבים הנוגעים בדבר – לדברי עו"ד מלאך, על פי המזכר ניתן לראות האם הוראות הבדיקה נעשו על פי סדרן, והאם השוטרים שכחו, או ויתרו על אחד או כמה ממרכיבי הבדיקה. 

 9. בוצעה בדיקת כיול למכשיר בתחילת ובסוף המשמרת – כל מכשיר סובל מסטיות הולכות וגדלות משעת כיולו. בהוראות החוק להפעלת מכשיר הינשוף מחויבים המפעילים לכיילו לפני תחילת משמרת ובסופה. גם לכך הם חייבים להביא ראיות תומכות.

 10. השוטר חייב להסביר לנבדק על מהות העבירה - ההסבר על מהות העבירה, מעבר היותו זכות בסיסית של אזרחים המעוכבים על ידי המשטרה, המעוגנת בחוקי היסוד – עשויה להתגלות כקריטית. לדברי עו"ד מלאך, קרו מקרים בעבר בהם הנהגים הוטעו לחשוב שהם עוברים בדיקה אחת, אך למעשה עברו בדיקה אחרת, ולא ציינו באוזני השוטרים נסיבות רפואיות או אחרות שהיו שומטות את הקרקע מתחת לביצוע הבדיקה. 

 11. את 'בדיקת מאפיינים' יש לבצע לפני בדיקת הינשוף ולא אחריה – 'בדיקת מאפיינים' הוא שם כולל להתרשמות כוללת של השוטר מהנהג הנבדק. האם דיבורו כבד? האם הוא מדבר לעניין? האם נודף ממנו ריח של אלכוהול? הבדיקה כוללת בין השאר ביצוע מטלות פשוטות אותן מתבקש הנהג לעשות, על מנת לבדוק אם התנהגותו תואמת להתנהגות אדם פיכח, משימות כמו הליכה בקו ישר, נגיעה בקצה אפו באצבעו בעיניים עצומות, ועמידה על רגל אחת. את בדיקת המאפיינים חייבים השוטרים לבצע לפני בדיקת הינשוף ולא לאחריה. לדברי עו"ד מלאך הסיבה לכך פשוטה. בדיקת ינשוף, כמוה ככל מבחן, עלולה לערער את יציבותו הנפשית של הנהג, והדבר עלול להשפיע על בדיקת המאפיינים שלו. אם השוטרים לא ביצעו בדיקת מאפיינים, לא ציינו את תוצאותיה במזכר, או ערכו אותה לאחר בדיקת הינשוף, הדבר עלול להחליש ואף לפסול את דו"ח המשטרה. 

 12. אסור לעכב נהג למעלה מחצי שעה לפני שעורכים לו בדיקת ינשוף – לדברי עו"ד מלאך, בדיקת ינשוף נעשית הן במארבים משטרתיים שמטרתם ליירט נהגים שיכורים, והן בנהגים שהיו מעורבים בתאונת דרכים. במקרים בהם נערכים בדיקות כאלה לאחר תאונות, קורה לא פעם שהשוטרים המעכבים את הנהגים לא מצוידים במכשיר ינשוף, ומבקשים לזרז הבאת מכשיר שכזה לזירת התאונה. לדברי עו"ד מלאך, על פי הוראות החוק, אין לעכב נהג מעבר לחצי שעה עד ביצוע בדיקת הינשוף, ואם הנהג עוכב למעלה מכך, הדבר עשוי לשמש לטובתו במשפט. 

 13. יש לרשום את שעת עיכוב הנהג לבדיקה, ואת שעת ביצוע בדיקת הינשוף – לדברי עו"ד מלאך, רישום חסר או רישום שבלבל בין שני המועדים הללו עלול לפסול את הבדיקה. לדבריו, כך קרה לא מזמן, כאשר השוטרים שמילאו את הדו"ח לנהג ציינו בטעות את שעת עיכוב הנהג והורדתו מהכביש – כשעת ביצוע בדיקת הינשוף -  ולהיפך – עובדה שפסלה את הבדיקה, וגרמה לביטול כתב האישום.

 14. אם הנהג מסרב לעבור בדיקת ינשוף, על השוטר להסביר לו את המשמעות של הסירוב - הפסיקה רואה בחומרה רבה סירוב של נהג לעבור בדיקת ינשוף. לדברי עו"ד מלאך, פעמים רבות, הנהג לא מסרב לעבור בדיקה, אך הנשיפות שהוא מספק לא מספיקות כדי להפעיל את המכשיר כיאות. במקרה כזה מוסרים השוטרים לחשוד כי יירשם בדו"ח שהוא סירב להיבדק. נהגים רבים לא מודעים למשמעות רישום זה. לדברי עו"ד ראובן מלאך, סירוב שכזה מוביל על פי רוב להרשעת הנהג בנהיגה בשכרות. לכן, השוטרים מחויבים להסביר לנהגים את המשמעות של סירובם לעבור בדיקת ינשוף, ואם לא עשו כן, קיים סיכוי כי ההאשמות נגד הנהגים יבוטלו, או יופחתו באופן משמעותי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x