המשק הישראלי מפסיד מדי שנה כ-48 מיליארד שקלים בשל תופעת העוני

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/12/2015

לפי דוח העוני מארגון לתת: צמצום שיעורי העוני והפערים החברתיים הינו חובה מוסרית שחלה עלינו כמדינה וכחברה.

אולם, נשאלת השאלה, האם זו גם השקעה משתלמת מבחינה כלכלית טהורה?

בפרק זה אנחנו משיבים על שאלה זו באמצעות ניתוח מעמיק של העלויות וההשלכות הכלכליות של העוני על המשק הישראלי אל מול העלויות הנדרשות לשם צמצומו.

המחקר שערכנו מצביע על כך שלעוני יש מחיר כלכלי כבד למשק הישראלי, אשר עולה עם כל שנה שחולפת. העלויות הכלכליות של העוני נחלקות


עלויות התמודדות ישירות: הוצאות ציבוריות על סיוע לאוכלוסיות הנתונות בעוני )כמו, למשל, קצבאות הבטחת הכנסה וחלוקת מזון למשפחות באי-ביטחון תזונתי(. עלויות התמודדות עקיפות: הוצאות ציבוריות על התמודדות עם תופעות אשר נגרמות על ידי עוני )כמו, למשל, שיעורי תחלואה ופשיעה גבוהים
יותר(. עלות ההזדמנות: ההפסד הנגרם למשק עקב אובדן כושר ההשתכרות הפוטנציאלי שהיה יכול להיות ממומש לולא אנשים היו נתונים בעוני.

מהמחקר עולה כי נכון לשנת 2013 , עלויות ההתמודדות הישירות עם העוני עומדות על כ 7- מיליארד שקלים לשנה, עלויות ההתמודדות העקיפות עומדות על לפחות כ 5- מיליארד שקלים לשנה, וכי מחיר ההזדמנות עומד על כ 36- מיליארד שקלים לשנה. כלומר, אנחנו מעריכים את העלות השנתית הכוללת של העוני למשק הישראלי כיום בלפחות כ 48- מיליארד שקלים: מתוכם כ 36- מיליארד נובעים מאובדן כושר השתכרות פוטנציאלי ולפחות כ 12- מיליארד מהוצאות ישירות ועקיפות על ההתמודדות עם תופעת העוני והשלכותיה החברתיות.

מהי, אם כן, התשואה הכלכלית על השקעה בצמצום העוני? באופן כללי, תשואה זו מתקבלת על ידי חישוב היחס בין ההשקעה הנדרשת על מנת לצמצם את שיעורי העוני לרווח הצפוי שיתקבל דרך החיסכון בהוצאות ההתמודדות ותוספת הערך בגין העלייה בכושר ההשתכרות.

על פי המלצות הועדה למלחמה בעוני, תידרש השקעה של כ 7.6- מיליארד שקלים בשנה במשך עשור על מנת להוריד את שיעורי העוני בישראל עד לממוצע במדינות ה- .OECD הניתוח הכלכלי המוצג להלן יראה כי התועלת הכלכלית של יישום המלצות הוועדה, לאחר התחשבות בהיוון, כלומר, בשינוי הערך של הכסף לאורך זמן, תסתכם ב 132- מיליארד שקלים בין השנים 2016-2035 אל מול עלות של 68 מיליארד שקלים, כלומר, לרווח של 64 מיליארד שקלים ותשואה של 93% על ההשקעה.

השורה התחתונה, אם כן, היא שצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל הוא לא רק חובה מוסרית אלא גם מדיניות כלכלית נכונה והשקעה משתלמת מבחינה כספית.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x