לידר שוקי הון >> שוק האג"ח יגיב לניסוח הודעת ריבית הפד ביום רביעי

הודעה מרגיעה לגבי "הדרגתיות", צפויה לגרום לירידת תשואות | כל עוד מחירי הנפט בעולם נמצאים במגמת ירידה, שוק האג"ח ימשיך לשקף ציפיות אינפלציה נמוכות והעדפה לאפיקים השקליים.

 

 
יונתן כץיונתן כץ
 

יונתן כץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/12/2015

נקודות עיקריות מאקרו ישראל
 • מסתמן שיפור מתון באמון הצרכני והעסקי בחודש נובמבר.

 • מספר התיירים הנכנס התייצב על רמה נמוכה ב- 21% לעומת ערב "צוק איתן".

 • ברבעון ג' מספר התחלות הבנייה הגיע ל- 44.5 אלף (בחישוב שנתי), רמה נמוכה יחסית לביקוש השוטף.

 • נתוני ההכנסות ממסים מצביעים על המשך גידול בצריכה הפרטית בחודש אוקטובר.

 • צפוי גידול בעודף בחשבון השוטף ברבעון ג' )אשר יתפרסם מחר(.
אינפלציה

 • תחזית האינפלציה לחודש דצמבר עודכנה ל 0.1% (מ-0.0%) על רקע ירידה חדה במחירי הירקות בשבוע האחרון.

 • תחזית מדד חודש ינואר עודכנה ל- 0.6% (מ-0.5%) עקב ירידה חדה במחיר הנפט. -

 • אנו צופים עליה באינפלציה החל מחודש ינואר, כתוצאה מצפי לעלייה מתונה בשכר, פיחות מתון בשקל, המשך עלייה במחירי השכירות ויציבות במחירי הסחורות.

 • היקף התחלות הבנייה לא גבוה מספיק בכדי להביא לשינוי במגמת מחירי הדיור.
מדיניות מוניטארית

 • במחלוקת מול שר האוצר, קרנית פלוג הבהירה שבנק ישראל לא ימהר להעלות את הריבית בעקבות הפד.

 • כל עוד ציפיות האינפלציה לא יעלו לכיוון 2% לפחות, בנק ישראל ימתין בסובלנות.

 • בעבר הדגישה פלוג שלא מתפקידה של הריבית לטפל בהתפתחות בועות נכסים.
מאקרו גלובלי
 • מסתמנת מעט חולשה בנתוני שוק העבודה בארה"ב (דורשי העבודה, משרות פנויות).

 • העלאת ריבית ביום רביעי לא צפויה לזעזע את השווקים.

 • בחודש נובמבר, המסחר הקמעונאי ללא מכוניות ודלק עלה ב-0.5% , קצב מהיר יחסית.

 • בסין, המסחר הקמעונאי עלה ב- 11% YOY והייצור התעשייתי עלה ב- 6.2%.

 • כלכלת גרמניה צומחת הודות לענפי השירותים, שיפור בתעסוקה וגידול בהוצאה הציבורית.

 • מחירי הנפט בעולם ממשיכים לרדת כאשר ה - Crude הגיע ל- $35.6 לחבית לאחר שארגון האנרגיה העולמי הזהיר מפני עודף היצע עד סוף 2016.
שוק האג"ח
 • שוק האג"ח צפוי להגיב להודעת הריבית הפד ביום רביעי.

 • הודעה מרגיעה לגבי "הדרגתיות" ) gradualism (, צפויה לגרום לירידת תשואות.

 • כל עוד מחירי הנפט בעולם נמצאים במגמת ירידה, שוק האג"ח ימשיך לשקף ציפיות אינפלציה נמוכות והעדפה לאפיקים השקליים.
זום אין

שוק האג"ח יגיב לניסוח הפד ולתחזית הריבית קדימה

 • הפד צפוי להחזיר סוג של forward guidance , לגבי הדרגתיות בתוואי העלאת הריבית.

 • ללא הודעה "מרגיעה" מהסוג הזה, השווקים יגיבו בירידות מחירים.

 • בנוסף, חברי הפד עשויים להנמיך את תחזית הריבית לטווח הארוך אל מתחת ל-3.5%

שיפור מעט מפתיע באמון הצרכני

מדד אמון הצרכני של הלמ"ס עלה מ-22 בספטמבר ו-25 באוקטובר ל-19 נקודות בחודש נובמבר. השיפור באופטימיות בקרב משקי הבית מפתיע מעט, על רקע גל הטרור של החודשיים האחרונים, אך בחודש נובמבר פחת מספר התקפות הטרור לעומת אוקטובר. בסקר של בנק הפועלים נמדדה הרעה נוספת בחודש נובמבר לאחר הירידה באוקטובר. בכל זאת, יתכן שישראלים "התרגלו" למצב, כך שהפגיעה בצריכה הפרטית צפויה להיות קטנה יחסית. הגידול בגביית מע"מ מקומי בחודש נובמבר תומך גם בהשערה זאת.

חשוב לציין שהתעשיינים מדווחים על שיפור יחסי (לעומת החודשים הקודמים) בהזמנות ליצוא, עם מאזן נטו פחות שלילי (1.2 בנובמבר לעומת - 7.4 באוקטובר). יחד עם זאת, מצב ההזמנות לשוק המקומי - נותר עם מאזן נטו שלילי גדול יחסי (8.9 בנובמבר).

היקף התחלות הבנייה לא יביא לגידול במלאי הדירות הפנויות

ברבעון ג' חלה ירידה במספר התחלות הבנייה לרמה של כ - 11.1 אלף דירות (קצב שנתי של 44.5), זאת לאחר קצב שנתי של 49.4 אלף במחצית הראשונה של השנה ו- 45.6 אלף התחלות בשנת 2014. ירידה במספר התחלות הבנייה לא תומכת בירידת מחירי הדיור בתקופה הקרובה, כאשר הגידול בביקוש מצד משקי הבית ותושבי חוץ נאמד בכ- 45 אלף לשנה לפחות.

השקל חזק מכולם

בחודש נובמבר, השקל היה בין המטבעות אשר פוחתו הכי פחות מול הדולר (שהתחזק משמעותית בעולם) בקרב המשקים המתעוררים. השקל פוחת ב-0.26% בלבד, לעומת 4.1% בפולין, 1.2% באינדונזיה, 1.5% בדרום קוריאה ו 3.2%- בניו זילנד. במקסיקו המטבע פוחת ב 0.17%- בלבד בשל הזיקה ההדוקה לארה"ב. השקל כמעט ולא פוחת מול הדולר (ביצוע יתר) בחודש זה על אף רכישות מט"ח בסך 505 מיליון דולר על ידי בנק ישראל ויותר מ 7- מיליארד בדולר מתחילת השנה.

בארה"ב We have lift offGood News

 • בחודש נובמבר המסחר הקמעונאי עלה ב-0.2% , אך ללא ענפי המכוניות והדלקים חלה עלייה חדה של 0.5% לאחר גידול של 0.3% לפני חודש. משקי הבית ממשיכים להגדיל את הצריכה על רקע שיפור בתעסוקה ועלייה בכוח הקנייה כתוצאה מירידה חדה במחירי הדלקים.
מקור: ECONDAYDisappointing News
 • מספר משרות הפנויות (Jolt) ירד ב- 2.7% בחודש אוקטובר, אך עדיין נמצא על רמה היסטורית גבוהה.

 • מספר דורשי העבודה עלה ל - 282 אלף איש בשבוע האחרון מ- 269 אלף לפני שבוע.

 • המדד המשולב של סביבת שוק העבודה עלה ב-0.5% בנובמבר (השוק ציפה לגידול של 1.7%) לאחר עלייה של 2.2% בחודש הקודם (עודכן מ - 1.6%). מדובר במדד אשר משקלל 19 נתונים שונים לגבי שוק העבודה בארה"ב. מדד זה נבנה על ידי המחלקה הכלכלית של הפד.
נתוני המאקרו בארה"ב בהחלט מצביעים על המשך התרחבות בפעילות הכלכלית. העלאת ריבית הפד השבוע (ביום רביעי) לא תפתיע כלל את השווקים ומהווה סוג של non-event . בחודשים  האחרונים הפד דאג להכין את השווקים לצעד זה. הנעלמים הגדולים ניסוח ההודעה ותחזית ריבית של חברי הפד )ראה "זום אין"(.

גרמניה צומחת מענפי השירותים

בעבר כלכלת גרמניה הייתה מאד תלויה בענפי היצוא. כיום, כלכלת גרמניה נהנית משלושה קטרים אחרים:

 • מסתמן גידול מהיר במספר המועסקים )בעיקר בענפי השירותים(, השכר נמצא במגמת עלייה אשר תומכת בגידול בצריכה הפרטית.

 • שיפור במצב התעסוקה וריבית נמוכה מגדילים את הביקוש לדיור, אשר תומך בגידול בהשקעות בבנייה ובצריכה שוטפת סביב ציוד לבית ורהיטים.

 • תוספת של כמיליון מהגרים השנה, תומכת בגידול בהוצאה הציבורית ובהשקעות הציבוריות אשר צפויה לתרום כ- 0.4% לגידול בתוצר. גרמניה צפויה לעבור מעודף תקציבי קטן לגרעון קטן.
לכן, למרות התמתנות ביצוא הגרמני מגידול של 10% YOY במאי ל-3% באוקטובר והתמתנות בביקוש מסין ואסיה, גרמניה צפויה לצמוח ב-%1. בשנה הבאה ואולי ביותר.

יונתן כץ כלכלן ראשי לידר שוקי הון

גילוי נאות
הדו"ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור, על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר אשר לידר ושות' בית
השקעות בע"מ )"לידר ושות'"( מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין לידר ושות',
מחברי הדו"ח ועורכיו אחראים למהימנות המידע המפורט בדו"ח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר
בדו"ח. הדו"ח מופנה רק למשקיעים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה כלשהן. לידר ושות', מחברי
הדו"ח ועורכיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בדו"ח זה ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו.
הדו"ח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו, והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן
הודעה נוספת. קורא דו"ח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בו, תיצור עבורו רווחים. הדו"ח אינו ייעוץ השקעות
ואינו מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בו. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בדו"ח ואין בו כדי להחליף
שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ השקעות אשר ייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הנחת קורא הדו"ח
צריכה להיות שלידר ושות', עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה בה, וחברות בנות או קשורות שלהם )"קבוצת לידר"( מחזיקים בניירות
הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בדו"ח )"ניירות הערך"( ו/או שיש להם זיקה אחרת לניירות הערך וכן שהם יקנו או ימכרו את ניירות
הערך כולם או חלקם אחרי או לפני הוצאת הדו"ח.
לידר ושות' ותאגידים מקבוצת לידר עוסקים בחיתום, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, תיווך
בעסקאות בניירות ערך, השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם, ניהול והשקעה במיזמי הון סיכון ומיזמי private equity , בפעילויות מסחריות
אחרות ופעילויות אחרות בשוק ההון. הדו"ח יכול שיתייחס לניירות ערך שללידר ושות' יש זיקה אליהם מכח השתייכותה לקבוצת לידר ו/או בשל
התמורה שקיבלה או תקבל לידר ושות' או תאגיד אחר מקבוצת לידר מאת מנפיקי ניירות הערך ו/או מוכריהם ו/או מפיציהם במסגרת מתן
שירותים בשוק ההון לרבות שירותי חיתום, ו/או בשל החזקה בניירות הערך האמורים ו/או ביצוע עסקאות בהם על ידה או על ידי גורמים אחרים
מקבוצת לידר.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x