מחיר למשתכן >> הנחות של כ- 30% ל-942 דירות בראשון לציון

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/12/2015

מחיר לדירת 80 מ"ר החל מ-813,000 ₪ 
מחיר לדירת 100 מ"ר החל מ- 1,016,145 ₪ 
מחיר לדירת 120 מ"ר החל - 1,222,000 ₪ 

שר האוצר, משה כחלון: "תכנית "מחיר למשתכן" ממשיכה לקבוע עובדות בשטח. אנחנו שמחים לראות שגם במרכז הארץ התכנית מצליחה ומעניקה תקווה לדור שלם של זוגות צעירים חסר דיור".

שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט: "תכנית מחיר למשתכן ממשיכה בתנופה. עד סוף השנה נשווק 25 אלף דירות בשיטה הזו, ועד סוף 2016 היא תושלם ל-70 אלף דירות, מצפון ועד דרום. הצלחת השיטה היא בשורה לזוגות הצעירים ולחיילים המשוחררים בישראל."


הצלחה נוספת לתכנית "מחיר למשתכן" לזוגות הצעירים וחסרי הדיור אותה מקדמים שר האוצר, משה כחלון ושר הבינוי והשיכון, יואב גלנט. מחיר הדירות שנקבע במכרז של רשות מקרקעי ישראל משקף הנחה של כ-30% ממחיר השוק. בסה"כ ניגשו 26  יזמים למכרז. המכרז חולק על ידי רמ"י   ל 14 מתחמי משנה, כדי לאפשר ליזמים מקומיים לגשת למכרז. יש לציין כי במכרז זכו גם יזמים גדולים. התכנית החלה על המתחם כוללת הוראה בדבר הקצאת יחידות דיור קטנות עד לגודל של 80 מטר מרובע. ככל שיאושר בהליך של הקלה תוספת של יחידות דיור (תקנת שבס) צפויות להתווסף למתחם יחידות דיור קטנות נוספות. ב-11 מתחמים נקבעו זוכים ל 942 יח"ד מתוך 1,200 בסה"כ. שלושת  המתחמים הנוספים בהם לא הוגשו יצאו לשיווק חוזר באופן מיידי.

פירוט על התכנית: 

גבעת הרקפות ממוקמת במזרח ראשון לציון, בין שיכוני המזרח לבין מתחם צריפין.  שטח השכונה כ 178 דונם ובה  1,394 יח"ד  מתוכם  8 מגדלים בני 23 קומות הגובלים  בפארק עירוני שיפריד את השכונה ממתחם צריפין.  בשכונה זו מתוכננים עוד 250 יח"ד בדיור מוגן, וכן שטחי ציבור פתוחים, שטחים למבני ציבור ושטח למסחר.  

התכנית  קודמה על ידי דוד אמגדי מתכנן מרחב עסקי מרכז  ברמ"י,   באמצעות  "תיק פרויקטים"  ותוכננה ע"י אדריכל אילן שפירא ממשרד "גרינהאוז אדריכלים".  השכונה מאופיינת בבנייה מרקמית, רוב השכונה תוכננה במבננים היוצרים חצרות משותפות ומגוננות.   כל החנייה בתחומי המגרשים תת-קרקעית. בשוליים המזרחיים של השכונה, בשטח הגובל בפארק עירוני שיפריד את השכונה ממתחם צריפין.

בימים אלו מושלמת תכנית בינוי לביצוע שתשמש את היזמים אשר יזכו במכרזי רמ"י, תכנית הבינוי מנוהלת ע"י חברת "א. ספיבק הנדסה בע"מ" .

*למכרזים ל-50 יח"ד במצפה רמון ו-53 יח"ד בערד לא הוגשו הצעות. המכרזים ישובו לבחינה מחודשת ולשם שיפור תנאי המכרז, על מנת להגדיל את כדאיותם לקבלנים המציעים.

תנאי המכרז ליזמים

התחרות חלה על מתחמי בנייה רוויה, כלומר בניין הכולל לפחות שש יחידות דיור, בשתי קומות ומעלה, ולפחות דירה אחת בכל קומה. במכרזים מתמודדים המציעים במכרז על המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי בהתאם למפרט טכני איכותי שקבע משרד הבינוי והשיכון. אין לחרוג ממפרט זה גם בהסכמת הרוכש. היזמים מקבלים הנחה משמעותית על מחיר הקרקע.

הזכאים לרכישת דירת מחיר למשתכן הם "חסרי דיור" – מי שלא הייתה דירה בבעלותם בשש השנים האחרונות - יחיד מגיל 35 ומעלה וזוגות בכל גיל.

בחירת הזוכים מבין הזכאים שנרשמו לפרויקט תתבצע באמצעות הגרלה. זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור לצד שלישי במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4.

בהתאם להצעה שמובאת למועצת מקרקעי ישראל 20% מיחידות הדיור בכל מתחם ומתחם יוקצו בעדיפות לבני מקום. 

ככלל, כלל הדירות המשווקות במסגרת מכרז מחיר למשתכן, ישווקו במחיר למשתכן לחסרי דיור. על אף האמור, ככל שעברו 12 חודשים מיום קיום ההגרלה הראשונה, ולא נרכשו ע"י חסרי דיור מלוא דירות מחיר למשתכן הכלולות במכרז, הרי שיתרת הדירות שלא נמכרו לזכאים כאמור, ימכרו על ידי הזוכה גם למשפרי דיור, זאת בתנאי הזכייה (המחיר למ"ר שנקבע בהצעה הזוכה).

משרד הבינוי והשיכון, ייקבע כללים לצורך פיקוח ובקרה על מכרזי מחיר למשתכן.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:


שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

12,161

120

17,798,202

4,468,464

10,201

8,777

חיים זקן בניין והשקעות בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

8,947

84

12,806,559

3,097,367

10,191

8,685

זאנטקרן ובניו בע"מ

4,463

48

6,952,484

1,805,076

10,184

9,149

רמי צרפתי חברה לבניה בע"מ

2,237

24

3,474,848

902,538

10,184

9,555

שטירון השקעות בע"מ

9,665

108

15,426,226

4,081,350

10,189

8,890

אזורים בנין (1965) בע"מ

9,198

108

15,152,322

4,116,840

10,189

8,765

זאנטקרן ובניו בע"מ

2,022

90

9,692,840

3,744,468

9,788

 

אין הצעות למגרש זה

2,173

90

9,779,306

3,734,640

9,788

9,607

אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ

2,173

90

9,779,306

3,734,640

9,788

9,598

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

2,095

90

9,733,005

3,734,640

9,788

9,597

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

2,145

90

9,763,686

3,734,640

9,788

9,550

י.א אלון בניה בע"מ

2,305

90

9,842,343

3,724,812

9,788

 

אין הצעות למגרש זה

3,262

90

10,384,013

3,675,672

9,788

 

אין הצעות למגרש זה

2,420

90

9,907,053

3,724,812

9,788

9,445

מרדכי אביב מפעלי בניה בע"ממכרז מר/186/2015 לרכישת זכויות חכירה ב-14 מתחמים (סה"כ 1,212 יח"ד)
לבנייה רוויה בשכונת  הרקפות – בראשון לציון


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x