סאטקום מערכות התקשרה בהסכם עם חברת תקשורת באפריקה בהיקף של כ-2 מיליון דולר

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/12/2015

סאטקום מערכות, העוסקת במתן שירותי תקשורת, בעיקר באמצעות תשתית לוויין, הודיעה היום כי גילת סאטקום, חברה בת בבעלות מלאה התקשרה עם חברת תקשורת באפריקה בהסכם לאספקת זכויות שימוש בתשתית תקשורת על גבי סיב ושירותים נלווים. 

ההכנסות הכוללות בגין ההתקשרות בהסכם זה מסתכמות בכ-2 מיליון דולר. הכנסות בסך של כ- 1 מיליון דולר אשר ישולמו על פני 5 שנים, יוכרו באופן מיידי כהכנסה על ידי החברה בדוחותיה הכספיים. סך נוסף בגובה של 900 אלפי דולר בגין שירותים שונים יתפרסו על פני 20 שנים וישולמו על בסיס חודשי.

החברה רואה חשיבות אסטרטגית בהתקשרות זו, בין היתר, משום שהיא משקפת את הצלחתה של החברה ביישום האסטרטגיה העסקית שלה לביסוס מעמדה של החברה כספק שירותי תקשורת על גבי סיבים באפריקה.

דן זייצ'ק, מנכ"ל סאטקום מערכות: "סאטקום משלבת כיום את פעילות שירותי תקשורת נתונים על גבי סיבים אופטיים יחד עם שירותי תקשורת נתונים על גבי הלוויין וממשיכה בגיוס חברות תקשורת גדולות, שבהן היא רואה חשיבות אסטרטגית. החברה פועלת ביתר שאת להרחבת הסכמים עם לקוחות קיימים ומרכזת מאמצי שיווק לחתימה על חוזים חדשים וזאת תוך רוח גבית הנובעת מתהליכי ההתייעלות שבצעה החברה בשנת 2014 וחתימה על הסכמים לחכירת קיבולת נוספת בכבלים."

אודות סאטקום מערכות
‏‏סאטקום מערכות, הנסחרת בבורסה בת"א, עוסקת באמצעות חברות הבנות במתן שירותי תקשורת בעיקר באמצעות תשתית לוויין, אולם גם באמצעות תשתית קרקעית והינה בשליטה (80%) של קבוצת התקשורת יורוקום. לחברה שלושה תחומי פעילות: 1. שירותי תקשורת נתונים – שירותי קישור (ISPׂ) ותשתית לרשת האינטרנט העולמית וכן, שירותי הקמה והפעלה של רשתות תקשורת 2. שירותי טלפוניה בינלאומית – מספקת שירותי העברת שיחות בינלאומיות בין מפעילי תקשורת וארגונים במדינות שונות בעולם. 3. שירותי תקשורת לוויינית ניידת – החברה מספקת שירותי תקשורת לוויינית ניידת באמצעות לוויין. מרבית לקוחות החברה ממוקמים באפריקה אך לחברה לקוחות גם באירופה, צפון אמריקה ואסיה וביניהם מפעילי רשתות תקשורת, ממשלות, ספקי שירותי אינטרנט (ISP) ועסקים פרטיים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x