פאנדר לפני כולם >> פטור ממס על משיכה מקופת גמל

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/12/2015


מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על משיכה הונית מקופת גמל), התשע"ו-2015 של חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לאפשר לעמית שהגיע לגיל פרישה ובקופת הגמל שלו נצבר סכום של עד 100,000 שקלים חדשים, למשוך את מלוא הסכום בפטור ממס נוכח העובדה שהקצבה שתשתלם לעמית כאמור תהיה זעומה לאורך זמן אילו תשתלם כקצבה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כיום אנשים שהגיעו לגיל  פרישה וחיים מקצבה שנתית מחויבים בתשלומי מס הכנסה עם משיכת כספים אלו. אנשים אלו לרוב אינם עובדים, ומקורות הכנסתם לא גדולה והם עדיין נושאים בנטל של הוצאות קבועות שעליהם לשלם בכדי להתקיים בכבוד."

ח"כ לנדבר: בן אדם עבד כל החיים, 100 אלף ₪ זה לא סכום רציני אבל כדי שיהיה אפשר לתת לו לצאת לפנסיה בכבוד, אסור למדינה להכניס את היד ולקחת לו מהכסף הזה. 

79 ח"כים תמכו בהצעה והיא תועבר לוועדת הכספים להמשך טיפול.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x