היום יתקיים דיון בוועדת השקיפות בכנסות בנושא >> שקיפות לציבור של חברות הביטוח

 

 
חכ סתיו שפירחכ סתיו שפיר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/12/2015

ביום רביעי (30.12) בשעה 9:00 יתקיים בכנסת דיון ראשון מסוגו בנושא שקיפות חברות הביטוח בישראל בוועדת השקיפות בראשות ח"כ סתיו שפיר. המידע המועט שחברות הביטוח מחוייבות לפרסם מחליש את יכולתם של המבוטחים בישראל לקבל מחיר תחרותי ומידע דרוש כדי לקבל החלטות כלכליות אחראיות בנושא רגיש ויקר כמו ביטוח. בדיון נתייחס לאחריות התאגידית של חברות הביטוח בישראל ולמרכיבי הרגולציה שמונעים שקיפות גבוה יותר של פעילותן.

מוזמנים לוועדה: מנכ"לי חברות הביטוח, משרד האוצר-מר אסף מיכאלי, התנועה לחופש המידע , המכון לאחריות תאגידית, האגודה לזכויות החולה בישראל, דורון שורר לשעבר ממונה על שוק ההון ומפקח על הביטוח, ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל, האגודה לזכויות האזרח, ד"ר שחר ולר -מומחה לדיני ביטוח, המכון הישראלי לדמוקרטיה , המשמר החברתי, המועצה לצרכנות, עמותת "ידיד", ארגון אמון הציבור, ד"ר יובל אלבשן.
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x