התאמנו את המסלקות לסטנדרטים בינלאומיים בכדי לקבל הכרה של גוף הפיקוח הפיננסי של האיחוד האירופי

סיכום 2015 של הבורסה

 

 
יוסי ביינארט מנכל הבורסהיוסי ביינארט מנכל הבורסה
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/12/2015

שנת 2015 הייתה שנת עשייה משמעותית ורבת אתגרים בבורסה לניירות ערך. במהלך השנה, כשלנגד עינינו התכנית האסטרטגית שנבנתה ב-2014, הקדשנו את מאמצינו להנחת היסודות לשינוי מגמות ויישום תכניות. על כתפינו משימה  חשובה – להבטיח שהבורסה הישראלית תהיה מקור ומנוע לצמיחה כלכלית אמיתית.

הצלחה במשימה זו מחייבת אורך נשימה שכן על מנת לעשות שינוי משמעותי אנו נדרשים לתהליכים ארוכי טווח, שינויים בסביבה הרגולטורית, שחרור חסמים מובנים בשוק, שינוי באווירה הציבורית ואימוץ תפיסה עסקית חדשה. 

בהתאם לכך, מוקד העשייה בשנת 2015 היה בניית התשתיות הנחוצות לצורך יישום התוכנית האסטרטגית הרב-שנתית. כל המשאבים והתשומות הופנו, הלכה למעשה, ל"הכשרת הקרקע" ליישום אתגרים אלו. בין הנושאים שטופלו במהלך השנה, ניתן לציין שלושה תחומים עיקריים בהם התמקדנו: 

התאמת השירותים והמוצרים לשוק חדש בכלל ולחברות בצמיחה בפרט

הטמענו סל שירותים ושיתופי פעולה לחיזוק הקשר עם החברות והמשקיעים; סייענו לחברות במימון שירותי IR; הנגשנו תוכנה המאפשרת לחברות לדעת מיהם הגופים המוסדיים המחזיקים בהם ובמתחריהם; השקנו את Cap TAble, תוכנה אינטרנטית לניהול הון של החברות; הרחבנו לציבור את המידע הפיננסי הקיים על חברות בשיתוף פעולה עם Capital Cube; והקמנו מערך שיווק ומכירות אקטיבי. בנוסף, הגברנו את מעורבותנו בתהליכים רגולטורים לקידום המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות העוסקות במחקר ופיתוח (ועדת המו"פ) והרחבת ההקלות בהיבטי ממשל תאגידי. 

פיתוח השוק

קידמנו רפורמת מדדים חדשה שתושק בחודשים הקרובים ובנינו תשתית להשקת מוצרים ומכשירים חדשים להשקעה, ביניהם מדדים חדשים ואופציות חדשות, אג"ח COCO, שותפויות בחיפוש נפט וגז בחו"ל וקרנות הייטק שיוקמו ב-2016 עם השלמת חוק המו"פ. כמו כן, הטמענו מודל עמלות חדש ומודל הלימות הון ונזילות. 

השתלבות והתאמה לכלכלה הגלובלית

התאמנו את המסלקות לסטנדרטים הבינלאומיים של IOSCO בכדי לקבל הכרה של גוף הפיקוח הפיננסי של האיחוד האירופי; הקמנו מחלקה לניהול סיכונים המותאמת לתפיסה המתקדמת בעולם בשאיפה לצמצם את הפערים מול הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום זה; כמו כן, בנינו מתווה למסחר במניות זרות שאינן רשומות בתל אביב.
 
במקביל לכל הפעילויות בהם עסקנו, המשכנו לשמור על רמת תפעול וביצועים גבוהים וברמת שירות מיטבית.

חלק גדול מהמשימות שלנו לשנת 2016 משקף המשך ישיר לתהליכים ולשינויים המבניים שקידמנו ב- 2015. עם זאת, אנו מבינים כי השינוי חייב להיות עמוק יותר.
אנו פועלים בסביבה בה שווקי ההון בעולם ובישראל משתנים ללא הרף וכללי המשחק של העבר כבר אינם רלוונטיים. מספר החברות אשר בוחרות להיות ציבוריות הולך ויורד באופן עקבי, בורסות הופכות להיות רלוונטיות בעיקר לחברות גדולות מאוד והן אינן מצליחות לספק פתרון מימוני עבור חברות קטנות ובינוניות. זה קורה בעולם וגם בישראל. אנחנו לא נשלים עם המצב הזה. אנחנו רוצים לשנותו. 

אנחנו שואפים להציע לחברות ישראליות, שנמצאות בשנים הראשונות שלהן, אלטרנטיבה לאקזיט. כגוף משמעותי ומרכזי במשק אנחנו נציע להן פתרונות מגוונים כדי שפעילותן תמשיך ותצמח כאן בישראל.  לשם כך, אנו מתכוונים לפעול בשיתוף עם בורסה מובילה בעולם ולהקים שוק חדש לחברות בצמיחה שיציע מודלים שונים של גיוס לחברות שטרם בשלות להיות ציבוריות. 

אנו, דירקטוריון והנהלת הבורסה, יחד עם כל עובדיה, נפעל במקצועיות ובנחישות לכך שהבורסה בתל אביב תהווה בית עבור חברות הצמיחה הפועלות בישראל. הצלחתנו במשימה זו תחזק את הרלוונטיות והמרכזיות של הבורסה בשוק המקומי, אך חשוב מכך, היא תהיה בעלת משמעות אדירה למשק הישראלי כולו.  


נתונים בורסאיים עיקריים לשנת 2015 
(במחירים שוטפים; נכון ל-28.12.2015)


% השינוי

2014

2015

שינויים במדדים עיקריים

 

 

 

 

 

 

 

10.2%

4.1%

ת"א25-

 

 

9.8%-

4.6%-

ת"א-75

 

 

5.2%-

2.3%

ת"א-בלוטק

 

 

7.7%-

3.2%

ת"א פיננסים

 

 

0.9%

1.8%

ת"א נדל"ן-15

 

 

11.5%

6.9%

כל המניות והמירים

 

 

6.6%

2.8%

איגרות חוב ממשלתיות – שקליות

 

 

1.0%

1.3%-

איגרות חוב חברות - תל-בונד 20

 

 

4.7%

1.8%

כל איגרות החוב

 

 

 

 

 

 

 

מחזור יומי (כולל עסקאות מחוץ לבורסה, מיליוני שקלים)

19%

1,213

1,448

מניות והמירים*

 

2%-

4,245

4,168

איגרות חוב*

 

20%-

640

512

מילווה קצר מועד

 

0%

202

203

אופציות על מדד ת"א-25 (אלפי אופציות)

 

23%

52

64

אופציות דולריות (אלפי אופציות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיוס הון (מיליארדי שקלים)

 

37%-

7.6

4.8

מניות והמירים בת"א (כולל מימושים)

 

326%

7.2

30.7

מניות והמירים בחו"ל

 

25%-

51.5

38.7

איגרות חוב ממשלתיות (ברוטו)

 

49%

36.7

54.5

איגרות חוב חברות לציבור

 

89%-

21.1

2.4

איגרות חוב חברות רצף מוסדיים ונ.ש.ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערך שוק (מיליארדי שקלים)

 

23%

780

957

מניות והמירים (לא כולל תעודות סל)

 

2%

313

320

איגרות חוב חברות (לא כולל מכשירים פיננסים)

 

1%

496

503

איגרות חוב ממשלתיות

 

9%

103

112

תעודות סל (ללא תעודות מטבע, שווי החזקות הציבור)

 

11%-

130

116

מילווה קצר מועד

 

 

 

 

 

 

3%-

473

461

מספר חברות שמניותיהן רשומות**

 

57%

7

11

מספר חברות חדשות***

 

45%-

42

23

מספר חברות שנמחקו

 

 

 

 

 

 

8%-

101

93

מספר חברות אג"ח בלבד**(כולל רצף מוסדיים)

 הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x