במהלך שנת 2016 הממשלה תהיה פחות אקטיבית בהורדת מחירים

הממשלה הודיעה השבוע שתעביר בחקיקה הפחתת מחירי התחבורה הציבורית והמים. בעקבות זאת הפחתנו את תחזית האינפלציה שלנו ל-12 המדדים הקרובים ל-0.5 אחוז

 

 
עפר קליין ,צילום: יונתן בלוםעפר קליין ,צילום: יונתן בלום
 

עפר קליין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/12/2015

"הממשלה הודיעה השבוע שתעביר בחקיקה הפחתת מחירי התחבורה הציבורית והמים. בעקבות זאת הפחתנו את תחזית האינפלציה שלנו ל-12 המדדים הקרובים ל-0.5 אחוז.

להערכתנו, במהלך שנת 2016 הממשלה תהיה פחות אקטיבית בהורדת מחירים, זאת על רקע הכמות והעלות הגבוהות של הרפורמות השנה (הורדת המס על האלכוהול, הורדת המע"מ, הורדת האגרה, הורדת מס החברות, הורדת מחירי הביטוח, הורדת מחירי החשמל, הורדת מחירי המים, הורדות מיסים על מוצרי מזון, הורדת מחירי התחבורה הציבורית ועוד). לכולם עלות כלכלית משמעותית שיחד עם הורדת מחירי הקרקעות במכרזי המחיר למשתכן ועליית השכר בסקטור הציבורית, מגדילות את הוצאות הממשלה מצד אחד ומקטינות את ההכנסות מהצד השני. יתכן שעל רקע זה,  הודעת הממשלה השבוע על הפחתת מחירי המים והתחבורה הציבורית  תרמה לירידה בציפיות לאינפלציה בטווחים הקצרים בלבד".
 
ישראל 
  • הריבית נותרה ללא שינוי. בנק ישראל הוריד את התחזית להמשך הדרך.

  • מדיניות הפחתת המחירים של הממשלה נמשכת עם ירידה חדה במחירי המים והתחבורה הציבורית.

  • עלייה קלה באבטלה ועלייה חדה בשיעור ההשתתפות.

  • שיפור במדד פדיון רשתות השיווק בנובמבר - לאחר חודשיים של ירידה.

  • למרות הירידה ביצוא שירותי תיירות - עלייה חדה ביצוא השירותים באוקטובר.
עוד בעולם

  • נתונים מעורבים מארה"ב: צריכה פרטית חזקה אך אינפלציית הליבה עדיין נמוכה.

  • נתונים מעורבים מיפן: עלייה באינפלציה ואבטלה נמוכה, אך הוצאות משקי הבית יורדות.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x