בג"צ >> "למדינה יש 60 יום להסביר את האפלייה בין קופות הגמל לקופות הפנסיה" (אג"ח מיועדות)

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/12/2015

היום דן ביהמ"ש בעתירה שהגישו פורום החוסכים לפנסיה ואיגוד בתי ההשקעות הגישו הבוקר עתירה לבית הדין הגבוה לצדק (בג"צ) באמצעות עו"ד ארנון שגב וריקי ריחני ממשרד ארנון שגב ושות' כנגד משרד האוצר בטענה לאפליית החוסכים בקופות הגמל לעומת החוסכים בקרנות הפנסיה. בתום הדיון קצב בג"צ למדינה 60 יום להשיב ולהבהיר מדוע מקצה המדינה אג"ח מיועדות לקרנות פנסיה בצורה מפלה. 

את הדיון פתח כבוד המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, שפנה לעו"ד ענר הלמן מהפרקליטות בשאלה: "מר הלמן, רצינו לשאול את אדוני, קראנו את העתירה והתגובה והדברים האחרונים שקרו. האם חשבו באוצר, הואיל ועכשיו כן נותנים לקופות הגמל לעשות קצבאות, האם חשבו לעשות דיפרנציאליות שאותו נתח של הכספים, האם אין מקום שכן ישקיעו באג"חים האלה שעליהן ההתדיינות?". מאוחר יותר השיב כבוד השופט רובינשטיין לטענות המדינה כי "מדיניות נקבעת על ידי בני אדם ואיננה עשרת הדיברות". עו"ד ארנון שגב, שייצג בעתירה את פורום החוסכים לפנסיה ואת איגוד בתי ההשקעות, מסר שהוא "שמח שביהמ"ש הבין כי קיימת אפלייה בין קופות הגמל לקרנות הפנסיה. אנו תקווה שהמדינה תנצל את 60 הימים שקצב בית המשפט על מנת להידבר עם העותרים ולאפשר הקצאה שיוויונית יותר מבחינת האג"ח המיועדות".  

רקע לעתירה
פורום החוסכים לפנסיה ואיגוד בתי ההשקעות הגישו באוקטובר 2014 עתירה לבית הדין הגבוה לצדק (בג"צ) באמצעות עו"ד ארנון שגב ושרון שביט-כפתורי ממשרד ארנון שגב ושות' כנגד משרד האוצר בטענה לאפליית החוסכים בקופות הגמל לעומת החוסכים בקרנות הפנסיה. בבסיס העתירה טענו העותרים כי על מדינת ישראל להנפיק איגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" לעמיתי קופות הגמל בדומה לעמיתי קרנות הפנסיה החדשות. העותרים טענו כי מדינת ישראל מפלה לרעה את קופות הגמל ואת עמיתיהן, אל מול קרנות הפנסיה ועמיתיהן, בכל הנוגע לסובסידיה שהיא מעניקה לקרנות הפנסיה ועמיתיהן, בדמות איגרות חוב מיועדות.

איגרות חוב מיועדות הן איגרות חוב לא סחירות, המבטיחות ריבית ריאלית קבועה, ללא קשר למתרחש בשוק ההון ובמשק הישראלי. איגרות חוב אלו מונפקות על ידי ממשלת ישראל עבור גופים המנהלים קרנות פנסיה במטרה להבטיח את היציבות לציבור החוסכים לפנסיה. היום, הנהנים מסובסידיה זו, הם העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות והעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות בלבד, הזכאים כי לפחות 30% מכספם יושקע באיגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" הנושאות ריבית בשיעור של 4.86%.

כאמור, ציבור החוסכים בקופות הגמל אינם זכאים לסובסידיה זו. בעתירה נכתב כי אין מחלוקת באשר להטבה המשמעותית הגלומה בהנפקת איגרות חוב מיועדות, לא רק משום שהתשואה על איגרות חוב מיועדות גבוהה יותר מריבית השוק (כפי שאכן היו בפועל כפי שניתן להיווכח מחוות הדעת של המומחה – מר מאיר שביט הממונה על שוק ההון לשעבר), אלא משום שיש בעצם ההבטחה של תשואה קבועה וידועה מראש, משום יתרון מהותי בהשקעות כספים לטווח ארוך.

מדובר בהשקעה בטוחה המקנה יציבות, מונעת תנודתיות בשיעורי התשואה ומאפשרת "לסכן" את יתרת כספי החיסכון לטווח ארוך במכשירים הנושאים תשואה גבוהה יותר. למעשה, קרנות הפנסיה חייבות להשקיע 30% מכספי העמיתים באיגרות חוב מיועדות. עמיתי קופות הגמל אינם נהנים מסובסידיה זו. מהשוואה בין המאפיינים של קופות הגמל אל מול המאפיינים של קרנות הפנסיה, עולה כי היום מדובר במכשירים כמעט זהים לחיסכון פנסיוני, לצורך קצבה. זהים – למעט הנפקת איגרות חוב מיועדות. הממונה על שוק ההון לשעבר, פרופ' עודד שריג, אף הצהיר פומבית על הכוונה להנפיק איגרות חוב מיועדות גם לעמיתי קופות הגמל, אך בסופו של יום הדבר לא הסתייע.

העותרים ערכו השוואה, באמצעות המומחה מר מאיר שביט, לשעבר המפקח על הביטוח במשרד האוצר, באשר להבדלים בין עמית החוסך כספיו לקצבה בקרן פנסיה לבין עמית החוסך כספיו לקצבה בקופות גמל. להלן חלק מהממצאים הקשים:
  • עמית שהצטרף לקרן הפנסיה בגיל 30, המפקיד 1,000 ₪ בכל חודש, יצבור עד גיל פרישה (67) סכום של 2,388,339 ש"ח. במידה ואותו עמית יפקיד סכום זה בקופת גמל יצבור העמית עד גיל פרישה רק 1,361,406 ש"ח. פער של למעלה מ-1 מיליון ש"ח.

  • עמית שהצטרף לקרן הפנסיה בגיל 40, המפקיד 1,000 ₪ בכל חודש, יצבור עד גיל פרישה (67) סכום של 1,047,904 ש"ח. במידה ואותו עמית יפקיד סכום זה בקופת גמל יצבור העמית עד גיל פרישה רק 713,535 ש"ח. פער של למעלה מ-334 אלף ש"ח.

  • עמית שהצטרף לקרן הפנסיה בגיל 50, המפקיד 1,000 ₪ בכל חודש, יצבור עד גיל פרישה (67) סכום של 412,165 ש"ח. במידה ואותו עמית יפקיד סכום זה בקופת גמל יצבור העמית עד גיל פרישה רק 329,404 ש"ח. פער של למעלה מ-82 אלף ש"ח.
בנסיבות אלה, העותרים טענו כי מדינת ישראל מפלה לרעה את עמיתי קופות הגמל בכך שהיא אינה מנפיקה לקופות הגמל, איגרות חוב מיועדות בדומה לקרנות הפנסיה. העותרים אף טוענים כי חופש התחרות וחופש העיסוק של קופות הגמל נפגע, וגם זאת בניגוד למדיניות המוצהרת של משרד האוצר, לשכלול התחרותיות בשוק הביטחון הסוציאלי. בנסיבות אלה טוענים העותרים כי על מדינת ישראל 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x