ראשי המגזר העסקי לראש הממשלה >> העדר ניהול מדיניות כלכלית: סכנה לעתידה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל

אנו מבקשים כי תנחה את המשרדים הכלכליים להכין תוכנית אסטרטגית רב שנתית אשר תשרת את יעדי צמיחה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אריה אברמוביץ  צילום שחר פליישמן.אריה אברמוביץ צילום שחר פליישמן.

מיכאל לוי
03/08/2016

אנו פונים אליך מתוך דאגה אמיתית לעתידה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל, ומתוך אמונה שבכוחות משותפים נוכל לקדם את עתידם של שמונה מיליון אזרחי המדינה.

המגזר העסקי בישראל מצוי בשנים האחרונות במאבק בלתי פוסק אל מול אווירה ציבורית שלילית, הכבדות רגולטוריות, צעדי פגיעה קיצוניים בקניין פרטי, ייקור עלויות עשיית עסקים וגל חסר תקדים ויוצא דופן בהשוואה עולמית של חקיקה פרטית, אשר הפכו את המשק הישראלי לאחד המשקים הקשים בעולם לניהול עסקים.

אנו מבקשים להתריע, כי בכל ענפי המגזר העסקי קיימת מגמה הולכת וגוברת של העתקת פעילויות עסקיות אל מחוץ לישראל. אף גרוע מכך, בשל ההכנסה הפנויה הנמוכה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות, גם אוכלוסיות חזקות ומשכילות, בוחרות להעתיק את מושבן מחוץ לישראל. מגמות אלו מסוכנות לעתידה הכלכלי והחברתי של ישראל.
 
במציאות זו, ועל רקע החלטות התוכנית הכלכלית והתקציב לשנים 2017-2018, אנו מצויים במצב בו ממשלת ישראל צריכה לבחור בין צמיחה לבין צניחה. אנו סבורים כי עתידה הכלכלי של המדינה מצוי בסכנה, והחידלון שבהעדר ניהול מדיניות כלכלית בולט. אנו, אשר מעסיקים את הרוב המוחלט של אזרחי המדינה וחרדים לעתיד המשק, מבקשים כי ממשלתך תבחר בצמיחה.
 
אנו בטוחים שאתה, כמי שהוביל את כלכלת ישראל גם בשעותיה הקשות, יודע שמטרותיהן של כלל אזרחי המדינה, של המגזר העסקי, ושל הממשלה זהות - אנו רוצים להפוך את ישראל למדינה אשר מאופיינת בפעילות עסקית וברמת חיים מהגבוהות בעולם. אנו משוכנעים כי ניהול כולל של המדיניות הכלכלית והחברתית, יסייע בהפיכת המשק הישראלי לאחד המשקים החזקים בעולם ויקדם בצורה משמעותית את עתידם של כל אזרחי המדינה.
 
אנו מבקשים כי, כפי שהתבטאת לפני מספר ימים, תורה למשרדים הכלכליים להציב יעדי צמיחה שנתיים של 5-6%, אשר ילוו ביעדים לצמצום פער רמת החיים שבין אזרחי ישראל לאזרחי המדינות המפותחות. אנו מבקשים כי תנחה את המשרדים הכלכליים להכין תוכנית אסטרטגית רב שנתית אשר תשרת את יעדי צמיחה אלו, באמצעות שיפור משמעותי ומיידי בסביבה העסקית בישראל, ובמטרה להביא להאצת הצמיחה, הפריון וההכנסה הפנויה במשק. 
 
בכדי להעביר מסר ברור כי מטרת התוכנית היא החזרת המשק לצמיחה מואצת וברת קיימא באמצעות שיפור הסביבה העסקית בישראל, אנו מבקשים כי התוכנית הכוללת תוצג בדיון משותף בראשותך ובהשתתפות ראשי המגזר העסקי וכי תורה כי שינויים אלו יבואו לביטוי מיידי בתוכנית הכלכלית ובתקציב המדינה לשנים 2017-2018.

על המכתב חתומים: נשיא איגוד הבנקים, יאיר סרוסי, נשיא לשכת רואי החשבון בישראל, יזהר קנה, נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, נשיא לשכת סוכני הביטוח, אריה אברמוביץ, נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, נשיא להב, רועי כהן, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלונות, אלי גונן, נשיא התאחדות בוני הארץ, רוני בריק, נשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, נשיא התאחדות תעשייני היהלומים, יעקב קורן, נשיא לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל, חיים אייזנפלד, יו"ר התאחדות הסוחרים, יאיר קורח, מנכ"ל איגוד המסעדות, שי ברמן, יו"ר ארגון חברות האבטחה, דוד לוי, יו"ר איגוד המוסכים, רונן לוי, יו"ר ארגון מתווכי מקרקעין בישראל, איציק לוי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל, אוהד דנוס, יו"ר ארגון חברות משאבי אנוש, אורית בנבנישתי.  

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.