קרנות סל

טווח הגרף

 

 

שם הקרן מנהל קרן ענף תשואה יומית תשואה חודשית תשואה שנתית תאריך נכונות

 

-->