אחזקות הגדולות ביותר של

הנתונים נכונים ל-

מניות

שם הנכס סה'כ אחזקות

מניות חו"ל

שם הנכס סה'כ אחזקות

תעודת סל

שם הנכס סה'כ אחזקות

תעודת סל חו"ל

שם הנכס סה'כ אחזקות

אופציות

שם הנכס סה'כ אחזקות

אג"ח קונצרני

שם הנכס סה'כ אחזקות

אג"ח ממשלתי

שם הנכס סה'כ אחזקות

אג"ח להמרה

שם הנכס סה'כ אחזקות

מק"מ

שם הנכס סה'כ אחזקות