הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו

 
שם הנכס סוג הנכס