סוגרים את חודש מאי >> בשוק קרנות הנאמנות הציבור רכש, נטו, קרנות נאמנות בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל

סיכום חודש מאי - הבורסה לניירות ערך

 

 
 

נורית דרור, יחידת המחקר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2020

אומדן הגיוסים בקרנות הנאמנות עד ל 25 במאי:

שווי השוק של 548 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף מאי 2020 היה גבוה בכ-1.7 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-79 מיליארד שקל. החודש נרשמה עלייה בכל קרנות הסל לסוגיהן, כשעיקר העלייה כ-0.7 מיליארד שקל מקורה בעליית שערי המניות בחו"ל.

החודש הציבור רכש קרנות סל בשווי של כ-0.9 מיליארד שקל נטו, בהמשך לרכישות בסכום דומה בחודש הקודם. עיקר הרכישות החודש – כ-0.5 וכ-0.3 מיליארד שקל היו של קרנות סל על מדדי מניות ועל מדדי איגרות חוב חברות מקומיים, בהתאמה.  כמו כן, רכש הציבור קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בסך 0.1 מיליארד שקל, אך מכר קרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל בסכום דומה.

בשוק קרנות הנאמנות הציבור רכש, נטו, קרנות נאמנות  בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל. לאחר רכישות בסכום דומה בחודש הקודם. מתוכם: כ-2.3 מיליארד שקל בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א וכ-0.7 וכ-0.3 מיליארד שקל בקרנות המשקיעות במניות בחו"ל ובקרנות המשקיעות במניות בתל-אביב, בהתאמה.
____________________________________________________________________________
המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש מאי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים, והושפע מפרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הבורסאיות.
 
מצוקת האשראי של בעלי העסקים ושל החברות שהחריפה במהלך חודש אפריל והזינוק באחוז המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם שעלה לכ-65% בחודש אפריל לעומת 43%  בחודש מרץ (עפ"י נתוני הלמ"ס) היו חלק מהגורמים לירידות השערים בבורסה.
 
בעקבות מצוקת האשראי והגידול בנתוני האבטלה אישרה ממשלת ישראל את הגדלת הסיוע הממשלתי מכ-80 מיליארד שקל, לסיוע בהיקף כולל של כ-100 מיליארד שקל.
 
יחד עם זאת, ההאטה בקצב התפשטות "מגפת הקורונה" והצעדים לחזרה לפעילות מלאה, בארץ וגם במדינות אחרות השפיעו לחיוב על המסחר בבורסה.
 
בסיכום חודשי, מדדת"א-35 עלה בכ-2% ומדד ות"א-90 נותר ללא שינוי, לעומת עלייה של עד
כ-5% בבורסות בארה"ב ומגמה מעורבת בבורסות אירופה. מדדים אלה נמוכים בכ-14% ובכ-8%, בהתאמה, מהרמה בה היו בתחילת השנה.
 
מדד ת"א-35 הושפע מעליית המניות הדואליות, בראשן – טבע ונייס שעלו בכ-12% ומנגד מירידת מניות הבנקים שירדו עקב הירידה ברווחיות בשל הגידול בהפרשות להפסדי אשראי בדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2020 וכן מניות חיפושי הנפט והגז שירדו בשיעורים חדים.
 
מגמה מעורבת אפיינה את המדדים הענפיים: מדד ת"א טק-עלית ומדד ת"א-גלובל בלוטק עלו בכ-12% ובכ-9% בהתאמה. מנגד, מניות חברות ושותפויות הנפט והגז ירדו החודש בכ-16%, והשלימו ירידה של כ-50% מתחילת השנה במקביל לצניחת מחירי הנפט ברנט בכ-46%, ומניות הנדל"ן, ירדו בכ-6% במאי ובכ-23% בחודשים ינואר-מאי 2020.
 
המחזור היומי בשוק המניות כולל תעודות סל הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל במאי, נמוך אמנם בכ-22% מהמחזור הממוצע בחודש אפריל, אך גבוה בכ-31% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.  
ב-7 במאי, מועד עדכון חודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-3.3 מיליארד שקל, מזה כ-1.7 מיליארד שקל בשלב הנעילה.
 
ההאטה החדה בגיוסי ההון בשוק המניות שהחלה בחודש מרץ, נמשכה גם  החודש. במאי גויסו
כ-400 מיליון שקל בלבד. כ-300 מיליון שקל גויסו בחמש הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות של זכויות. בלטו בגודלן הנפקה לציבור שביצעה חברת האנרגיה קבוצת דלק בסך של כ-137 מיליון שקל  והנפקת זכויות שביצעה יבואנית הרכב קרסו מוטורס בסכום של כ-104 מיליון שקל.
 
כ-100 מיליון שקל גויסו בשמונה הקצאות פרטיות של מניות, מתוכם כ-75 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה הירוקה אנלייט אנרגיה בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגים.
 
יחד עם זאת, למרות הירידה החדה בגיוסים בחודשים מרץ-מאי, בסיכום  החודשים ינואר-מאי 2020 גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-4.1 מיליארד שקל – גבוה ב-8% מסך הגיוס בתקופה המקבילה אשתקד.
 
החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-286 מיליון שקל. מתוכם, כ-243 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות ביומד בהקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים בארה"ב: פלוריסטם (208 מיליון שקל), וכיטוב פארמה (35 מיליון שקל). בסיכום החודשים ינואר-מאי 2020 גייסו החברות הדואליות בחו"ל כ-1.5 מיליארד שקל, יותר מפי 2.5 מהסכום שגויס בחו"ל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
בשוק איגרות החוב נרשמה במאי עליית שערים במרבית איגרות החוב, המשך לעליית השערים בחודש הקודם. איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות צמודות המדד עלו החודש בשיעור של כ-1.7% וכ-1.3% בהתאמה, ואיגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו בכ-0.3%. יוצאות דופן החודש הן איגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד תשואות שקלי ובמדד תל בונד גלובל שירדו החודש בכ-2.9% ובכ-2.2% בהתאמה.
 
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מכ-0.9% בסוף אפריל לכ-0.7% בסוף מאי –דומה לתשואה לפדיון של איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב בסוף מאי, אלא שבארה"ב התשואה עלתה במעט מכ-0.6% בסוף חודש אפריל.
 
המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-5.2 מיליארד שקל בחודש מאי, לעומת כ-4.3 מיליארד שקל בחודש הקודם, גבוה בכ-48% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. עיקר העלייה – כ-0.5 מיליארד שקל באג"ח חברות, שהמחזור היומי בהן זינק מכ-0.9 מיליארד שקל באפריל, לכ-1.4 מיליארד שקל במאי.
 
ב-21 במאי, מועד עדכון מדדי התל-בונד, הסתכם המחזור באיגרות חוב חברות בבורסה
בכ-7.7 מיליארד שקל, רובו בשלב הנעילה. באותו יום הסתכם סך המחזור היומי באג"ח ממשלתיות וחברות יחד בכ-10.8 מיליארד שקל.
 
במלווה קצר מועד - המחזור היומי שהסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל במאי היה אמנם נמוך בכ-20% מהמחזור בחודש הקודם, אך גבוה פי שניים מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
 
הגיוסים בשוק איגרות החוב בחודש מאי צפויים להסתכם בכ-4.7 מיליארד שקל.
 
מתוכם, גיוס של כ-4.0 מיליארד שקל מהציבור ב-10 הנפקות לציבור של איגרות חוב: כ-3.0 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי. בראשן חברת חשמל  שתגייס היום עד 1 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד (כ-0.9 מיליארד שקל) ושל אג"ח שקלי (כ-0.1 מיליארד שקל).    בנוסף, כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן, בראשן איירפורט סיטי (אג"ח צמוד מדד) וקבוצת אשטרום (אג"ח שקלי) שגייסו כל אחת כ-0.4 מיליארד שקל.
 
יותר ממיליארד שקל גויסו ע"י בנק הפועלים באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד מסוג COCO, הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן. האג"ח נושא ריבית 2.59%, מח"מ 5.6 שנים, ומדורג AA "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג".
 
 
בנוסף, גויסו של כ-0.4 מיליארד שקל בארבע הקצאות פרטיות של אג"ח סחיר למשקיעים מסווגים, כמעט כל הסכום גויס ע"י אדמה בהקצאה של אג"ח צמוד מדד.
 
כ-0.3 מיליארד שקל נוספים גויסו בשלוש הקצאות של אג"ח שקלי שנרשם למסחר ברצף מוסדיים.
 
 
בסיכום ינואר-מאי 2020 גויסו בתל-אביב כ-23 מיליארד שקל ע"י הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב לציבור ולמוסדיים – נמוך בכ-3% בלבד מהגיוס בתקופה המקבילה אשתקד.
 
שוק הנגזרים התאפיין החודש בירידה במחזורים לעומת החודש הקודם, וזאת בהשפעת התמתנות התנודתיות בשוק המניות כפי שבאה לידי ביטוי במדד VTA35. המדד נותר החודש כמעט ללא שינוי ברמה של 26 נקודות, וזאת בשונה ממדד VIX S&P שירד החודש בכ-18%.
 
מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם במאי בכ-96  אלף יחידות לעומת כ-120 אלף יחידות בחודש הקודם. למרות זאת, המחזור בחודשים ינואר-מאי 2020 הסתכם בכ-118 אלף יחידות - גבוה בכ-22% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
 
שווי השוק של 548 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף מאי 2020 היה גבוה בכ-1.7 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-79 מיליארד שקל. החודש נרשמה עלייה בכל קרנות הסל לסוגיהן, כשעיקר העלייה כ-0.7 מיליארד שקל מקורה בעליית שערי המניות בחו"ל.
 
החודש הציבור רכש קרנות סל בשווי של כ-0.9 מיליארד שקל נטו, בהמשך לרכישות בסכום דומה בחודש הקודם. עיקר הרכישות החודש – כ-0.5 וכ-0.3 מיליארד שקל היו של קרנות סל על מדדי מניות ועל מדדי איגרות חוב חברות מקומיים, בהתאמה.  כמו כן, רכש הציבור קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בסך 0.1 מיליארד שקל, אך מכר קרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל בסכום דומה.
 
בשוק קרנות הנאמנות הציבור רכש, נטו, קרנות נאמנות  בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל. לאחר רכישות בסכום דומה בחודש הקודם. מתוכם: כ-2.3 מיליארד שקל בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א וכ-0.7 וכ-0.3 מיליארד שקל בקרנות המשקיעות במניות בחו"ל ובקרנות המשקיעות במניות בתל-אביב, בהתאמה.