ההנפקה הראשונה בבורסה של תל אביב מאז הקורונה >> קבוצת דוראל אנרגיה תבקש לגייס בבורס

הקבוצה מחזיקה במתקני אנרגיה מתחדשת בכמחצית מהקיבוצים בארץ; מהראשונות בישראל שחיברה מערכת סולארית במסגרת הסדרת רשות החשמל עוד ב-2008

 

 
 

עומר רגב
FacebookTwitter Whatsapp
20/05/2020

 
קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת הינה אחת השחקניות הבולטות בישראל בתחום האנרגיה המתחדשת, המביאה ניסיון רב בייזום ותפעול פרויקטים מורכבים, פרסמה היום טיוטת תשקיף לקראת הצעה ראשונה לציבור של מניותיה, בבורסה בתל אביב. הקבוצה הינה מהראשונות בארץ שחיברה, בשנת 2008, מערכת פוטו-וולטאית לרשת החשמל על-פי הסדרת רשות החשמל הראשונה.
 
במהלך השנים חברה קבוצת דוראל לעבודה משותפת עם עשרות רבות של קיבוצים בארץ, וכיום מותקנים המתקנים הפוטו-וולטאיים שלה בכמחציתם. הקבוצה הקימה ומקימה שדות סולאריים קרקעיים, מיזמים על גבי גגות מבנים, ומאגרי מים, אשר נמצאים בניהולה, בהספק מצטבר של מאות מגה-וואטים, והיא שחקנית גדולה במכרזי רשות החשמל.
 
קבוצת דוראל מחזיקה בכ-315 מערכות פוטו-וולטאיות בהפעלה מסחרית שבבעלותה (48%), הפועלות במסגרת הסכמים ארוכי טווח ובהתאם להסדרות השונות. בנוסף, הקבוצה פועלת להקמת מיזמים במגוון טכנולוגיות נוספות בתחום האנרגיה המתחדשת, לרבות אנרגיית רוח, ביו-גז, גז טבעי/קו-גנרציה, וטיפול בפסולת ובשפכים.
 
בין בעלי המניות של החברה נמצאים גופים בעלי ראייה אסטרטגית ארוכת שנים, אשר מביעים, פעם אחר פעם, אמון בתוכניות העסקיות של קבוצת דוראל, באמינותה ובכושר הביצוע שלה, וחלקם השקיע בה מספר פעמים. בין בעלי המניות נמנים קיבוץ יוטבתה (9%), קיבוץ יקום (4.24%), אוצר התיישבות היהודים (10%), והמייסדים אלון קסל ודורי דודוביץ', המכהן כיו"ר החברה (32.6% כל אחד).
 
לחברה צבר משמעותי של פרוייקטים המחוברים לרשת, בהקמה, בפיתוח מתקדם ובייזום (כולל שותפים), המסתכם להיום ב-2,821 מגה-וואט, מתוכם כ-1,046 מגה-וואט בישראל וכ-1,775 מגה-וואט בארה"ב ואיטליה. החברה הציבה לעצמה יעד כי עד לסוף שנת 2025, פעילות הקבוצה בייזום, פיתוח והקמה של מערכות אנרגיה מתחדשת, בישראל ובחו"ל, תסתכם בהיקף של כ־8,500 מגה-וואט.
 
למועד פרסום התשקיף, בבעלות חברות הקבוצה בישראל פרוייקטים בשלבי הקמה, לקראת הקמה ו/או לאחר זכיה בהליכים תחרותיים, בהספק כולל של כ-172 מגה-וואט, יחד עם שותפים. עד סוף שנת 2020, תהיינה לחברה מערכות בהפעלה מסחרית ובהקמה בסך הספק מותקן של כ-241 מגה-וואט, המניבות Ebitda בקצב שנתי של כ-119 מיליון ש"ח (כ-48 מיליון ש"ח חלק החברה) ו-FFO של כ-97 מיליון ₪, כאשר חלק הקבוצה 40 מיליון ש"ח ונתון זה [FFO] צפוי לגדול משמעותית  בהתבסס על הפרויקטים הקיימים שבפיתוח.
 
החברה נמצאת במגמת צמיחה מואצת ובעמדת זינוק טובה, בעקבות התקדמות תהליכים במשק האנרגיה בישראל ובעולם, והירידה בעלויות ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות. השנים 2019 ו-2020 מאופיינות בגידול משמעותי ותנופה בפעילות הקבוצה, אשר  הקימה ומקימה כ-150 מגה-וואט. אחד הפרויקטים הבולטים שדוראל מפתחת וקרבה להקמתו, הוא פרויקט ייצור חשמל במתח עליון 'הדרי שאן', "פרויקט תשתית לאומית" בהיקף של כ-200 מגה-וואט [הגדול בארץ] (חלק החברה 32.5%), אשר מתוכנן לקום באזור עמק בית שאן-עמק המעיינות, והוא צפוי להגיע לסגירה פיננסית בשנת 2021.  לחברה יחסי עבודה שוטפים טובים עם המערכת הבנקאית, כמו גם עם גורמים פיננסיים מוסדיים, כמו "הפניקס" ו"עמיתים".
 
חלק מרכזי מצמיחתה העתידית של דוראל, מתוכנן מפעילות ייזום בחו"ל, שם היא פועלת החל משנת 2019 בארה"ב, לאחר שחתמה על הסכם עם שותף מקומי, לייזום, פיתוח והקמה של שדות סולאריים וחוות טורבינות רוח בהספק כולל של כ-1,485 מגה-וואט (חלק החברה 50%). גם באיטליה החברה התקשרה בשנת 2020 עם שותף מקומי, לייזום פרוייקטים בתחום הפוטו-וולטאי, בהספק של כ-290 מגה-וואט (חלק החברה 80%). החברה רואה בארה"ב מנוע צמיחה משמעותי לשנים הבאות. על-פי הערכות, בחמש השנים הקרובות תחול עלייה של כ-50%  בהיקף החשמל שייוצר מאנרגיות מתחדשות – היקף זהה לזה המותקן ופועל כיום בארה"ב, כאשר 60% מההספק יגיע מפרויקטים סולאריים, בעוד שכ-25% מההספק הנוסף יגיע מפרויקטי רוח.
 
סקטור האנרגיה המתחדשת מהווה מנוע צמיחה רלוונטי לעשורים הקרובים. בהחלטת ממשלת ישראל בשנת 2015, נקבע יעד צריכת חשמל ממקורות מתחדשים של 17% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2030. על-פי פרסומי רשות החשמל, נכון לשנת 2019 ההספק המותקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל, הסתכם ב-2,200 מגה-וואט והיווה כ-7% מסך תפוקת החשמל המיוצרת בישראל.
 
בנוסף, כחלק מהתוכניות להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה, ממש לאחרונה, ביום 22 באפריל ,2020 פרסם משרד האנרגיה תכנית האצת פרוייקטי תשתיות במשק האנרגיה והמים, לעידוד צמיחה. לפי תכנית זו,  בכוונת משרד האנרגיה לסייע בפיתוח תחום התשתיות בארץ באמצעות האצת פרויקטים בהיקף כולל של כ 25-מיליארד ₪, אשר יכללו, בין היתר, קידום פרויקטים חדשים בתחום האנרגיה המתחדשת, בהיקף של 2,000 מגה-וואט. כאמור, דוראל אנרגיה התקשרה בהסכמי שיתוף פעולה עם עשרות רבות של קיבוצים, והינה בעמדה מצויינת לניצול נתח משמעותי מהמכסות הנוספות הללו.