בנק ישראל || דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)

הפיקוח על הבנקים פירסם חוזר בנושא- דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד הוראה 889c דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

11/01/2021 שנהב גולדברג

מבוא

בעקבות התמשכות אירוע נגיף הקורונה בעולם ובהתאם להרחבת מתווה הדחיות שיכנס לתוקף החל מיום ראשון בינואר 2021 ,עלה הצורך בפיקוח על הבנקים ובבנק ישראל בקבלת נתונים נוספים בנוגע לדחיות התשלומים.

בהתאם לכך עודכנה הוראת דיווח לפיקוח מס' 889c " דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)" , והתווסף לוח חדש – לוח 04 " הלוואות שבוצעה בגינן דחיית תשלומים במהלך החודש המדווח".


לחוזר המלא