זירת הסוחר אפ.אקס.סי.אמ FXCM דיווחה לרשות ניירות ערך על אירוע סייבר - האם יש סכנה ללקוחות ?

זירת הסוחר FXCM אפ.אקס.סי.אמ דיווחה לרשות ניירות ערך על התרחשות אירוע סייבר בחברה. הרשות דרשה מהחברה את כל המידע הידוע לה באשר לאירוע.

 

 
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
11/01/2021

זירת הסוחר FXCM דיווחה לרשות ניירות ערך על אירוע סייבר 

זירת הסוחר FXCM דיווחה לרשות ניירות ערך על התרחשות אירוע סייבר בחברה. הרשות דרשה מהחברה את כל המידע הידוע לה באשר לאירוע. 

הרשות עומדת בקשר רציף עם החברה על מנת לבחון את הסיכונים האפשריים שעלולים לנבוע מאירוע זה. 

על פי דיווחי החברה, מבדיקה ראשונית, בשלב זה, לא נשקפת סכנה לכספי הלקוחות, לפרטי חשבונות בנק ו/או לסיסמאות הכניסה לחשבונות ומערכת המסחר פועלת כסדרה. 

במקביל, הרשות עומדת בקשר גם עם גורמי הסייבר הממשלתיים הרלוונטיים כדי לספק הכוונה ולבחון את הסיכונים, ככל שאלו קיימים. 

מצורף קישור לדיווח החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך    
מצורפת הודעה לעיתונות. 
להלן הדיווח של FXCM

הנדון: דוח מיידי.
החברה מתכבדת להודיע בזה כדלקמן:
1 .אתמול (2021.1.10 ,)בשעות הבוקר, התוודעה החברה לכך כי גורם בלתי מורשה פרץ למערך הנתונים
הממוחשב של החברה והעתיק ממנו מידע, לרבות תיעוד הקלטות של שיחות בין לקוחות לבין נציגי
החברה.
2 .החברה בוחנת את מקורות הפריצה ואת היקף המידע שהועתק. ככל שבדיקה כאמור תעלה כי הועתקו
פרטים אישיים של לקוחות, תמסור החברה ללקוחות הרלוונטיים מידע בדבר הפרטים המצויים בידי
אותו גורם בלתי מורשה.
3 .על פי בדיקותיה של החברה, עד כה, ולמיטב ידיעתה, לפי שעה, לא נשקפת סכנה לכספי הלקוחות, לפרטי
חשבונות בנק ו/או לסיסמאות הכניסה לחשבונות ומערכת המסחר פועלת כסדרה.
4 .החברה דיווחה על האירוע לרשות ניירות ערך ומצויה עימה בקשר שוטף.
 בכבוד רב,
 אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ