רשות המיסים || יבוא של כ-17% ביבוא כלי רכב

סך הכל ערך היבוא בשנת 2020 הסתכם ב-66.3 מיליארדי דולר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

13/01/2021 שנהב גולדברג

יבוא כלי רכב

 היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2020 הסתכם ב-237,632 כלי רכב, לעומת 287,565 כלי רכב ב – 2019, ירידה של 17.4%. הירידה הגבוהה נובעת מצמצום הפעילות של המשק בעקבות משבר הקורונה. ירידה זו עשויה היתה להיות חדה אף יותר אילולא הקדמת יבוא כלי רכב לחודש דצמבר 2020 על חשבון שנה הבאה, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שנכנס לתוקף החל מה- ,1.1.2021. יש לציין כי כשליש מכלי הרכב המיובאים בדצמבר 20 הם כלי רכב היברידיים שהמס עליהם עולה החל מה- 1.1.2021 מ- 45% ל- 50%. עם זאת, גם בדצמבר 2019 היה יבוא מסיבי של כלי רכב היברידיים, שהיוו כ-40% מכלל יבוא כלי הרכב, טרם העלאת מס הקניה עליהם מ- 30% ל- 45%.

 בדצמבר 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 65,813 כלי רכב, לעומת 58,640 כלי רכב בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 12.2%. הגידול מוסבר, כאמור, ע"י הקדמת יבוא.

 בשנת 2020 יבוא הרכב המסחרי הסתכם ב – 7,088 כלי רכב, ירידה של 31.8% לעומת שנת 2019.

 נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא כלי רכב נוסעים במחצית השנייה של שנת 2020.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה:

 ביבוא מוצרי החשמל הלבנים נרשמה מגמה מעורבת בשנת 2020. במקררים ומדיחי כלים חלה עליה 2% ו- 20.4% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ומייבשי כביסה ירד בשיעור של 1.1%  ו- 4.5% בהתאמה לעומת שנת 2019.

 ביבוא טלוויזיות נרשמה עליה של 12.3% בשנת 2020 לעומת 2019.

 בשנת 2020 נרשמה עליה ביבוא סיגריות בשיעור של 15.4%. חלק מעליה ביבוא באה כתחליף לרכישות בחול ובדיוטי פרי.  בהכנסות ממס קניה על יבוא סיגריות נרשמה עליה בשיעור דומה של 13.2%.

ערך יבוא טבק אחר, (הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום), עלה בשנת 2020 בשיעור של 18.8% לעומת שנת 2019. הכנסות מ"ק מיבוא טבק אחר עלו משמעותית ב- 51.2%. גידול חד בהכנסות מעבר לגידול ביבוא נובע בחלקו מהעלאת מ"ק על טבק לגלגול החל מפברואר2019 שהביא לירידה בחודשים שלאחריו. בדצמבר 2020 נרשמה עליה של 56.3% בערך היבוא של טבק אחר, במקביל לעליה של 29.8% בהכנסות ממ"ק.

 סה"כ ערך היבוא בשנת 2020 הסתכם ב – 66.3 מיליארדי $ , ירידה של 7.8% לעומת 2019 עקב המשבר. עם זאת, הירידה בשיעור הצמיחה מוערכת ע"י אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בשיעור מתון יותר. בדצמבר 2020 נרשמה עליה של 8.2% אשר בחלקה מוסברת ע"י הקדמת יבוא כלי רכב. נתוני המגמה בשנת 2020 מצביעים על עליה מתונה בערך היבוא במחצית השניה של השנה.

 מהנתונים בינואר-נובמבר עולה כי קיימת ירידה בכמויות שיווק בנזין וסולר בשיעור של 13.6%  ו- 10.0% בהתאמה. הירידה נובעת מצמצום הפעילות של המשק החל מחודש מרץ בעקבות משבר הקורונה. בחודש נובמבר 2020 היתה ירידה של 4.7% בכמות שיווק הבנזין, בהמשך לירידה בחודשים קודמים. לעומת זאת, בסולר  היתה עליה בשיעור של 2.7%.