בנק ישראל || התאמת התעריפונים לטכנולוגיה המתפתחת

הפיקוח על הבנקים: "המחיר בגין הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של התאגיד צריך לשקף את העלות התפעולית הנגרמת לתאגיד בגין שירות זה"

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
20/01/2021

לאחרונה ניתן פסק דין בתובענה ייצוגית 15-09-920 דיאמנט נגד ישראכרט בע"מ, אשר מאשר את הסדר
הפשרה אליו הגיעו הצדדים.

עניינה של התובענה הייצוגית בעמלת "הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת
לקוח" וכן בעמלת "קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח".

ברצוננו להפנותכם לעמדת הפיקוח על הבנקים אשר הוגשה בתובענה זו ביחס לעמלת "הפקה או הדפסה
של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח", ואשר הפנתה לעמדתו בתובענה ייצוגית -15282
02-10, ולפיה:
"המחיר בגין השירות האמור צריך לשקף את העלות התפעולית הנגרמת לתאגיד בנקאי בגין הפקה או
הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של התאגיד. לפיכך, ככל שהמידע המבוקש נשמר במאגר
הממוחשב של התאגיד בחלוקה חודשית, באופן שהפקה או הדפסה של מידע ביחס לכל חודש וחודש
כרוכות בעלות תפעולית נוספת, אזי ניתן להתייחס לכל פעולה כזו המבוצעת על ידי התאגיד הבנקאי
כבקשה נפרדת."

הפיקוח הוסיף וציין בת"צ 15-09-920 כי: "עמדה זו רלוונטית לטעמנו גם היום, כאשר מצופה מן
התאגידים הבנקאים לפרש אותה בהתחשב במציאות המשתנה ובהתפתחות הטכנולוגית של המערכת
הבנקאית באופן כללי, ובפרט בשנים האחרונות."

לאור השפעות הרוחב של עמדה זו, אנו מוצאים לנכון להביא אותה לידיעת כל התאגידים הבנקאיים. אנו
סבורים, כי עליכם לבחון בהתאם את תמחור השירותים הנוהגים במוסדכם, הן אלה שנדונו בתובענה
הייצוגית והן שירותים בנקאיים אחרים.