סלקום מאחדת את רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב

בכוונת החברה למחוק מרצונה את מניותיה בבורסת ניו יורק ולהמשיך להיסחר בת״א

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אדם כהן
21/01/2021

דירקטוריון סלקום החליט על מחיקה מרצון של מניות החברה ממסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) כך שמניות החברה ימשיכו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל –אביב בלבד.

דירקטוריון החברה החליט, כי מבנה הרישום הכפול הנוכחי, לפיו מניותיה של החברה רשומות בבורסת ניו יורק בנוסף לרישום מניותיה בבורסה בת"א, אינו הכרחי כיום, בסביבת המסחר הגלובלי בה למשקיעים יש גישה לכל בורסה בינלאומית, ללא קשר למקום בו היא רשומה, ומכיוון שהרוב  הניכר של מניות החברה נסחרות בבורסה בת״א ומרבית פעילותה מתבצעת בישראל, יהיה זה נבון לחברה לסיים את רישומה למסחר בבורסת ניו יורק ולהפחית את הוצאות החברה הקשורות בהמשך המסחר בארה"ב.

סלקום תמשיך להקפיד על אותה רמה של שקיפות ואחריות ותמשיך לספק למשקיעים עדכונים במועד, לרבות דוחות תקופתיים.

יום המסחר האחרון של החברה בבורסה בניו יורק, צפוי להיות ב- 8 בפברואר 2021.