הבורסה מתועררת לחיים - צמיחה במספר חשבונות הריטייל ב-2020

הריטייל הישראלי הסתער במהלך שנת 2020 על שוק ההון הישראלי ופתח חשבונות חדשים בקצב גבוה משמעותית לעומת 2019, בקרב כל חברי הבורסה - כמה חשבונות חדשים נפתחו?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
הדר רומנו, צילום סיון פרגהדר רומנו, צילום סיון פרג

הדר רומנו, בורסה
26/01/2021

מספר שיא של חשבונות ניירות ערך חדשים נרשם בבורסה בשנת 2020. בנתונים שמפרסמת הבורסה, שנאספו ממערכת המידע של הבורסה, אודות פעילות הציבור הרחב בתקופת הקורונה אצל חברי הבורסה - הבנקים ובתי ההשקעות - עולה כי במהלך שנת 2020 חברי הבורסה נהנו מגידול של כ- 44% במספר החשבונות החדשים לעומת שנת [1]2019. לאורך כל שנת 2020 נפתח מספר גבוה משמעותית של חשבונות חדשים אצל כל חברי הבורסה המקומיים לעומת  2019.  בקרב הבנקים הייתה עלייה של כ- 36% בשנת 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
מניתוח של התפתחות החשבונות אצל חברי הבורסה שאינם בנקים ניתן לראות עלייה חדה של כ- 170% במהלך שנת 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ראוי לציין, כי קצב פתיחת חשבונות חדשים אצל חברי הבורסה וחברי הבורסה שאינם בנקים בפרט, עדיין מתגבר. בקרב חברי הבורסה שאינם בנקים, חודש דצמבר האחרון היה החודש עם כמות החשבונות החדשים הגבוהה ביותר שנרשמה השנה, יותר מחודש מרץ 2020 אשר בו נדגם עד היום מספר שיא של חשבונות חדשים - כ-21.7 אלף.

בנוסף, ערכנו בדיקה לגבי מיהם משקיעי הריטייל הקטנים והבינוניים החדשים שנכנסו לבורסה בתל אביב, אופי פעילותם והאם רמת הפעילות שלהם הושפעה מתקופת הבידודים והסגרים שמדינת ישראל נכנסה אליהם בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. בכדי לזהות את משקיעי הריטייל הקטנים והבינוניים הגדרנו חשבון ריטייל כמי שהמחזור שלו במניות קטן מ-1 מיליון ₪ בחודש. בבדיקה עלה כי משקיעי הריטייל החדשים שנכנסו בשנת 2020  אינם שונים באופיים ממשקיעי ריטייל חדשים שנכנסו בשנים קודמות וכי הסגר לא השפיע על אופי קבלת ההחלטות. משקיע ריטייל חדש בשנת 2020 ביצע כ- 5 עסקאות בחודש בדומה לשנים 2018-2019 והמחזור הממוצע החודשי שלו נאמד על כ-55 אלף שקל, גבוה בכ-4% לעומת 2019. בנוסף, סך היקף המחזור של החשבונות החדשים במניות מהמחזור הכללי נאמד על כ- 1.3% בדומה לשנים עברו. מעניין לציין כי בחודש מרץ 2020 כאשר חלו ירידות חדות בשווקים, והציבור הרחב פדה קרנות נאמנות בהיקפים גדולים, המשקיעים החדשים הגדילו את סכומי המחזור החודשי לכ- 71 אלף שקל. עובדות אלה מבססות את ההנחה כי המשקיעים החדשים ניצלו את הירידות החדות בשווקים וראו בהן הזדמנויות השקעה.
 
נראה כי הציבור הישראלי שמחזיק על פי הערכות בנק ישראל, למעלה מ-600 מיליון בחשבונות העו"ש והפיקדונות, ניצל במהלך השנה האחרונה את תקופת הבידודים והסגרים על מנת ללמוד ולהשקיע בשוק ההון הישראלי. 

במקביל לעלייה במספר החשבונות החדשים, אנו עדים גם לקפיצה משמעותית במספר הכניסות לאתר הבורסה לצורך קבלת מידע. במהלך שנת 2020 נרשמה עלייה חדה של כ-58%  במספר הכניסות לאתר הבורסה לעומת 2019. כמו כן, נרשמה עליה במספר הנשים שנכנסו לאתר הבורסה, כך שחלקן בכמות הכניסות עלה ל- 36% לעומת 31% ב- 2019. 
 
קפיצה משמעותית של כ- 140% נרשמה גם בכניסה לטבלת השוואת העמלות בניירות ערך בין חברי הבורסה השונים המתפרסמת באתר הבורסה, המעידה על רצון גובר מצד הציבור הרחב, להבין את העלויות הכרוכות בפתיחת חשבון ואת עמלות הקניה והמכירה אצל חברי הבורסה וזאת כחלק מהמידע הרלוונטי לפתיחת חשבון ניירות ערך. נוסיף כי גם חלה קפיצה משמעותית של כ- 130% בשימוש באפליקציית הבורסה.
 
לסיכום, נגיף הקורונה שמלווה אותנו כבר קרוב לשנה גרם לציבור הרחב להפנים כי העתיד הפיננסי שלו מצוי בידיו ועליו ללמוד, להשקיע ולהבין כי בשוק ההון הישראלי יכולות להיות לו הזדמנויות השקעה ואלטרנטיבות טובות לריבית הנמוכה. החיסון כבר פה וגם היכולות של הציבור הרחב לקבל החלטות על עתידם הפיננסי.