קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - ינואר 2021 - הרשימה המלאה

הקרנות המסורתיות גייסו כ 3.238 מיליארד שקלים. הכספיות פדו כ 627 מיליון שקלים. הקרנות המחקות גייסו כ 1.829 מיליארד שקלים וקרנות הסל גייסו כ 831 מיליון שקלים. סך הכל גייסו הקרנות 5.273 מיליארד שקלים. מגדל שוקי הון היא המגייסת הגדולה כמעט בכל פרמטר. ילין לפידות היא מנהלת ההשקעות בקרנות המסורתיות הגדולה ביותר. הראל היא הגדולה ביותר בכספיות, מגדל שוקי הון הגדולה ביותר במחקות, קסם בסל. מיטב תכלית היא החברת קרנות הכוללת הגדולה ביותר.

 

 
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
05/02/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.1.2021

ינואר

 

ינואר

 

ינואר

 

מיטב תכלית

27,695

251

 

21,299

412

 

6,396

-161

 

רפי ניב

ילין לפידות

23,593

8

 

23,593

8

 

*

*

 

אסף אלדר

אלטשולר שחם

23,483

432

 

23,255

427

 

228

5

 

שי ירון

פסגות

19,746

-279

 

16,897

-136

 

2,848

-143

 

אייל גורן

הראל

19,050

-197

 

12,436

101

 

6,614

-299

 

ירון דייגי

מור

16,816

270

 

15,713

306

 

1103

-35

 

אלי לוי

מגדל שוקי הון

11,457

470

 

8,821

407

 

2,636

63

 

ליאור כשריאן

קסם

11,402

190

 

10,439

204

 

963

-14

 

אבנר חדד

אי.בי.אי

8,244

-34

 

8,010

-20

 

234

-14

 

אורי בן דב

אנליסט

5,330

-106

 

4,270

-77

 

1,060

-29

 

אלון אגושביץ

פורסט

3,294

48

 

3,294

48

 

*

*

 

ירון תמיר

איילון

2,330

80

 

2275

80

 

55

0

 

קרן עמרם

סיגמא

2,147

-119

 

2,147

-119

 

*

*

 

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,907

-12

 

1,907

-12

 

*

*

 

איל סגל

אפסילון

1,848

79

 

1,848

79

 

*

*

 

גיל קורן

אילים

750

25

 

750

25

 

*

*

 

טמיר שפירא

תמיר פישמן

419

-2

 

419

-2

 

*

*

 

אלדד תמיר

איילון (הוסטינג)

8,950

975

 

8,950

975

 

*

*

 

*

קסם (הוסטינג)

3,125

426

 

3,125

426

 

*

*

 

*

מיטב תכלית (הוסטינג)

611

105

 

611

105

 

*

*

 

*

סיגמא (הוסטינג)

156

1

 

156

1

 

*

*

 

*

סיכום ביניים

192,353

2,611

 

170,215

3,238

 

22,137

-627

 

 


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

31.1.2021

ינואר

 

פורטה

1,895

372

חגי בדש

קסם אזימוט

1,168

3

נימרוד פינקו

ISP

1,755

273

ירון ליזבונה

ברומטר

1,240

85

אלי צחור

פסטרנק שוהם

670

167

שי שהם

ברק

335

-2

שי ברק

פרופאונד

404

26

שי אנגל ועודד שטרנברד

אקסיומה

144

-5

אבי קורז ויאיר אלק

אינטראקטיב ישראל

118

25

גלעד בצרי

אלפי בנדק

121

12

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אימפקט

100

2

צחי רודניק

דרך 

5

0.2

*

פלקון

6

6

אורי קוברסקי ותומר דן


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

 

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

 

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.1.2021

ינואר

 

ינואר

 

ינואר

 

קסם

36,368

374

 

9,797

298

 

26,571

76

 

אבנר חדד

מיטב תכלית

31,127

351

 

8,018

348

 

23,109

3

 

רפי ניב

מגדל שוקי הון

28,275

791

 

18,029

469

 

10,246

322

 

ליאור כשריאן

הראל

20,948

437

 

6,624

264

 

14,324

173

 

ירון דייגי

פסגות

20,012

376

 

5,608

310

 

16,404

66

 

אייל גורן

אי.בי.אי

3,666

60

 

3,666

60

 

*

*

 

אורי בן דב

אלטשולר שחם

1,085

-60

 

1,085

-60

 

*

*

 

ליאור כגן

מור

1223

331

 

442

140

 

781

191

 

אלי לוי

סיכום

142,704

2660

 

53,269

1829

 

91,435

831

 

 


טבלה מאוחדת    
     
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.1.2021 ינואר
מיטב תכלית 58,823 603
קסם 47,771 564
פסגות 41,758 97
הראל 39,998 240
מגדל שוקי הון 39,732 1261
אלטשולר שחם 24,568 373
ילין לפידות 23,593 8
מור 18,039 601
אי.בי.אי 11,910 26
אנליסט 5,330 -106
פורסט 3,294 48
איילון 2,330 80
סיגמא 2,147 -119
א.ד. רוטשילד 1,907 -12
אפסילון 1,848 79
אילים 750 25
תמיר פישמן 419 -2
איילון (הוסטינג) 8,950 975
קסם (הוסטינג) 3,125 426
מיטב תכלית (הוסטינג) 611 105
סיגמא (הוסטינג) 156 1
סיכום  337,059 5,273


סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.1.2021 ינואר
מסורתיות 170,215 3238
כספיות 22,137 -627
מסורתיות + כספיות 192,353 2,611
     
מחקות 53,269 1829
סל 91,435 831
מחקות + סל 142,704 2,660
     
כל הקרנות 335,057 5,271