בנק הפועלים || עלייה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-KANTAR בינואר 2021

המדד למצב השוטף עלה ב-0.4 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-1.7 נקודות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

כלכלני בנק הפועלים
22/02/2021

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- KANTAR טלסקר עלה בחודש ינואר 2021 ב-1.1 נקודות לרמה של 122.6 נקודות (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף עלה ב-0.4 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-1.7 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: השפעת הסגר השלישי שהחל עוד בדצמבר על אמון הצרכנים הייתה נמוכה. קצב ההתחסנות הגבוה ועליית מחירי הנכסים הפיננסים פעלו לשיפור בתפיסת המצב העתידי. השפעת הסגרים על הצריכה הפרטית פוחתת לאורך זמן, וברבעון הרביעי של 2020 הצריכה הפרטית עלתה למרות ריבוי המגבלות. רמת אמון הצרכנים עדיין נמוכה באופן ניכר מזו של תחילת השנה שעברה טרם הפנדמיה.

חלק גדול מההגבלות על פעילות המסחר והפנאי הוסר היום, ואנו מעריכים כי בחודשים הקרובים נראה עלייה חדה בצריכה הפרטית. משקי הבית הגדילו את החסכונות במהלך המשבר, וערך הנכסים הפיננסים שבידם  עלה גם כן. השפעה זו על הצריכה צפויה להערכתנו להיות קצרת טווח באופן יחסי, ובהמשך השנה נראה השפעות ממתנות על הצריכה מצד שוק העבודה, והקשחת התנאים לקבלת דמי אבטלה לשוהים בחל"ת.