רותם אנרגיה | כניסה לתחום לאנרגית רוח ושמש עם קבוצת אנפיט

לאחרונה נכנסו מספר מוסדיים לאחזקה ברותם אנרגיה | קרנות המחזיקות ברותם אנרגיה

 

 
צילום:dreamstimeצילום:dreamstime
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/03/2021

שותפות רא"מ מדווחת היום על כניסה לתחום לאנרגית רוח ושמש עם קבוצת אנפיט. בזכות הקשרים המקצועיים בין רא"מ לקבוצת אנפיט בקידום הקמת מתקן הפקת אנרגיה מפסולת פלסטיק במישור רותם נוצרה לשותפות הזדמנות עסקית לכניסה לפרוייקטים בתחום אנרגיית רוח בליטא ובפינלנד ושמש בפולין בהובלת חברת  Enefit Green. כל אחד מהפרויקטים כולל 15-25 טורבינות רוח הצפויות להפיק 70-50 מגה וואט. וכן תבחן השותפות כניסה לפעילות משותפת עם Enefit Green בחוות סולאריות בפולין. את הפרויקטים מובילה ותוביל Enefit Green.

ההחלטה לבחון התרחבות לתחום אנרגיות מתחדשות מגיעה בעקבות מידע שהתפרסם לאחרונה ולפיו הבורסה לניירות ערך ורשות ניירות ערך בוחנות תיקון לתקנון הבורסה אשר יאפשר לשותפויות נפט וגז לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום אנרגיות מתחדשות. רא"מ דיווחה כי בכפוף בין היתר לאישור התיקון כאמור ולכל אישור הנדרש על פי דין, בכוונתה לבחון השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות.

על פי הדיווח, לשותפות רא"מ יחסי עבודה מקצועיים הדוקים עם אנפיט, הסכמי רישיון ותכנון ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע תוך החלפת מידע הקשור, בין היתר, להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. להערכת דירקטוריון רא"מ פרויקטי הרוח ושמש באירופה המובלים ע"י אנפיט מהווים הזדמנויות עסקיות להרחבת שיתוף הפעולה הקיים עם קבוצת אנפיט במקביל להמשך העבודה המשותפת להקמת מתקן ההפקה במישור רותם. בהתאם להתקדמות שיתוף הפעולה, הצדדים ישקלו לפעול בתחום האנרגיות המתחדשות גם בישראל.
 
שיתוף הפעולה יובל על ידי אנפיט-גרין בעלת מוניטין וניסיון מוכח בייזום, הקמה וניהול של עשרות מתקנים להפקת אנרגיות מתחדשות במדינות צפון אירופה ובפולין. בהיותה חלק מקבוצת אנפיט המספקת חשמל לליטא, אסטוניה, פינלנד ופולין יש לחברה נוכחות במדינות אלו המאפשרות נגישות לפרויקטים חדשים והינה בעלת ייתרון יחסי מובהק בפעילות באנרגיות מתחדשות במדינות אלו. הפרויקטים של אנפיט גרין זוכים למימון Non-Recourse מבנקים סקנדינביים ומהבנק האירופאי לפיתוח ותשתיות (EBRD).
 
קבוצת אנפיט העולמית היא בעלת מוניטין וניסיון של 18 שנה בתחום האנרגיה המתחדשות, הקבוצה מעסיקה כ- 7,500 עובדים. הקבוצה רשמה בשנת 2020 הכנסות של 833 מיליון אירו ו-EBITDA בסך 214 מיליון אירו. בבעלות החברה נכסי ייצור בעלי יכולת ייצור כוללת של 12 טרה-וואט-שעה.

בעקבות הדיווח היום, מזנקת מניית רא"מ בשיעור של כ-11% במסחר בתל אביב.

על פי בדיקת FUNDER, בסוף חודש ינואר נכנסו להשקעה ברותם אנרגיה מוסדיים משמעותיים, ביניהם הקרנות של אקסלנס קרנות שרכשו כ-7.8% והפך לבעל עניין בעקבות כך, וקרן גידור של פסגות שרכשה 2.5%.

נכון למועד דיווח אחזקות אחרון בקרנות, יש 4 קרנות נאמנות שמחזיקות ברא"מ בהיקף של כ-800 א' שקלים.

קרנות נאמנות שמחזיקות את רותם אנרגיה יהש

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אי.בי.אי. יתר

0.8%

574084.53

פורטה מניות

0.1%

159714.15

פורטה תיק השקעות עד 10%

0.03%

34408.91

פורטה 20/80

0.03%

63826.97x