סוכני ביטוח || האם יש חברות שמנצלות את חוזר הצירוף לאיסוף מודיעין עסקי מהסוכנים ?

כך לפחות חוששים בלשכת סוכני הביטוח בעקבות פניית סוכנים אליהן

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איגור מורי. צילום: סיגל אשכולאיגור מורי. צילום: סיגל אשכול

קרן מרדכי
11/03/2021

יש חברות שמנצלות את חוזר הצירוף לאיסוף מודיעין עסקי מהסוכנים

כך לפחות חוששים בלשכת סוכני הביטוח בעקבות פניית סוכנים אליהן

חוזר הצירוף שנכנס לתוקף בתחילת שבוע שעבר וחולל סערה בקרב סוכני הביטוח, עדיין מכה גלים עם סערה נוספת.  סוכנים פנו ללשכת סוכני הביטוח, וטענו כי חברות ביטוח מסוימות מתנות את הליך ההפקה של הצעות לביטוח אצלן בהעברת טופס התאמת הצרכים שביצע הסוכן ביחד עם ההצעה.
בעקבות תלונות הסוכנים, פנה היום יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה איגור מורי, לראשי אגפי הבריאות בכל חברות הביטוח.

בפנייתו מתריע מורי כי "פרשנות זו של חוזר הצירוף המתוקן היא שגויה מהיסוד ואין לדרישה זו כל אסמכתא חוקית".  עוד הוא טוען, כי "מפניות של אותם סוכנים עלה חשד לכאורה כי חברות הביטוח עלולות לאסוף בדרך זו מודיעין עסקי ולקבל מידע שלא אמור להיות מנת חלקן, קל וחומר, כאשר כיום דורש חוזר הצירוף דיווח על החברות העיקריות העובדות עם הסוכן".

החשש אותו מציין מורי הוא גם חשיפה של החברות עמן עובד הסוכן שהכנסתו מהן היא מעל 40%, ויותר מכך - חשיפה של פרטים בהצעת הביטוח כמו שביטוח תרופות מחוץ לסל תיעשה בחברה אחת וביטוח מחלות קשות בחברה אחרת. החשש הוא שברגע שחברת הביטוח תראה את הפיצול, היא מייד תתקשר לסוכן לשאול אותו למה הוא מעדיף חברה אחרת על פניה בתחום מסוים. אגב, בביטוחים פנסיוניים יש טופס הנמקה לגוף המוסדי וטופס הנמקה נפרד ללקוח, שאותו אסור להעביר לגוף המוסדי.

יו"ר ועדת הבריאות בלשכה מבקש מראשי האגפים "לחדד למול עובדי החברה העוסקים בהפקת הצעות כי אין לדרוש מסוכן הביטוח את טופס התאמת הצרכים. אני סמוך ובטוח כי שגיאות מעין אלה הן לא יותר מצירי לידה הנעשות בתום לב," סיכם מורי את פנייתו.