צפויים לראות עלייה נוספת בהכנסות שפיר בשנתיים הקרובות, עם שיעור רווחיות של כ 10%

לאומי פרטנרס מעדכנים את מחיר היעד למניה ל25.4 שקל המשקף פער של כ-8% ביחס למחיר השוק

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ברי גנדנשטיין צילום אורן דאיברי גנדנשטיין צילום אורן דאי

ברי גנדנשטיין לאומי
04/04/2021


לנתוני החברה על פי אתר פאנדר לחצ/י כאן

אנו מעדכנים את מחיר היעד של מניית שפיר ל- 25.4 ₪ למניה ומשאירים את ההמלצה על תשואת שוק. שפיר הינה מהחברות המובילות בישראל בתחום התשתיות, לאורך כלל שרשרת הערך, אשר מיישמת בהצלחה אסטרטגיה של מיקוד במספר מועט של פרויקטים גדולים בהם היא יכולה להביא את יכולותיה לידי ביטוי. כמו כן, החברה מציגה יכולת להתרחב ולנצל הזדמנויות גם בתחום התעשייה, וממשיכה בפיתוח זרוע הנדל"ן. 

תוצאות רבעון 4 2020:

במגזר התשתיות שפיר מדווחת על עליה קלה בהכנסות וקפיצה ברווחיות ביחס לרבעון הקודם, כאשר העלייה בשיעור הרווח הגולמי ל- 12% לא מייצגת וכוללת גביה בגין פרויקטים שהסתיימו. בסיכום השנתי, היקף ההכנסות היה נמוך מהצפוי עקב עיכוב בהתחלת הרכבת הקלה בירושלים, אך החברה מדווחת כי כיום כלל הפרויקטים עומדים בלוחות הזמנים.

הצבר הנוכחי ירד מעט ביחס לאשתקד, אך החברה ניגשה/עתידה לגשת למכרזים משמעותיים ואנו מעריכים כי תזכה לפחות באחד מהם- הקו הירוק והסגול, הרכבת הקלה נופית, קו רכבת קלה נוסף בירושלים, אופק רחב ומתקן ההתפלה באשדוד. נזכיר כי ברמה האסטרטגית החברה מתמקדת במספר פרויקטים מצומצם ומשיגה רווחיות גבוהה ביחס למתחרותיה.

כמו כן, בהתאם לצבר הקיים אנו צפויים לראות עליה נוספת בהכנסות בשנתיים הקרובות, כאשר אנו מעריכים כי שיעור הרווחיות יעמוד על כ- 10%, בדומה ל- 4 השנים האחרונות.

במגזר התעשייה גם כן אין משמעות גדולה לדיווח ברמה הרבעונית- ברבעון הקודם החברה ררשמה צמיחה משמעותית הן בהכנסות והן ברווחיות והרבעון היקף ההכנסות נשאר גבוה אך הרווחיות חזרה לרמה הקודמת. החברה מדווחת על צמיחה ותפיסת נתח שוק בפעילות הצמנט עם פעילות מלאה של המפעל במחצבת עציונה ומערך של יבוא והובלה של צמנט וחומרי גלם לייצור בטון.

בתחום המחצבות, בתחילת 2021 הוחלט להעלות את התמלוג שהמחצבות משלמות מכ- 5 ל- 11 ₪ לטון, אך ללא הגדלת ההיצע נראה כי עליה זו תגולגל לצרכן. בכך, הסיכון של פעילות זו נותר להערכתנו רפורמה משמעותית בשוק שתביא לפתיחת מחצבות חדשות באזורי ביקוש, מהלך שהממשלה מתקשה ליישם כבר יותר מעשור...

במגזר הנדל"ן שפיר מסכמת את 2020 עם עליה משמעותית בהכנסות עקב התקדמות במכירות ובביצוע בפרויקט חריש. שיערו השיווק הינו כ- 60% והביצוע על 83%ת כאשר החברה בחרה ליעד 289 יח"ד להשכרה לט"א. נזכיר כי לשפיר קרקעות להקמה של שני בתי דיור מוגן, בנס ציונה אשר הקמתו צפויה להתחיל עד סוף השנה וירושלים. ההשקעה בשני הפרויקטים צפויה להסתכם בכ- 1 מיליארד ₪.

הערכת שווי:

אנו מעריכים בנפרד את שווי המגזרים השונים כאשר מגזרי התשתיות והתעשייה (ללא פעילות המחצבות) מחושבים על בסיס DCF עם העמסה של רוב הוצאות הנה"כ. פעילות המחצבות מחושבת גם כן כ- DCF עם תחזית לטווח ארוך לאור השינוי הצפוי ברווחיות המחצבות לאחר תום תקופת ההרשאה.

בתחום הנדל"ן אנו מהוונים את הרווח הצפוי ומוסיפים את העלות של הנכסים בספרים, ובתחום הזכיינות, מטעמי שמרנות ולאור חוסר בגילוי מידע מצד החברה, מוסיפים 15% להון העצמי של הפרויקטים הקיימים בספרים, ומוסיפים שווי לפרויקטים העתידיים בהתאם לפער בין תשואה של 12% למחיר הון של 8% על ההון שיושקע.

מחיר ההון המשוקלל (WACC) של תחום הקבלנות והתעשייה (ללא מחצבות) נקבע על 7.3% ושל תחום המחצבות על 9%.