LIVE גיוסים פדיונות מרץ 2021 - מגדל ממשיכה את מסע הגיוסים המדהים

עודכן ב 3.4.2021 תעשיית הקרנות מסיימת את מרץ בגיוס חיובי של מעל 1 מיליארד שקלים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אלי אופיר
01/04/2021

מרץ הסתיים בטון חיובי למרות התנודתיות שחלה במהלכו בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-3.9%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 4.6%, מדד ת"א 125 יעלה ב-3.7% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-1.6%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים. מדד התל בונד  20 עלה ב-1.1%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.9% ומדד התל בונד 60 עלה ב-1.0%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 2.0%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-1.0%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.1%, ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-0.2% בלבד. זאת, על רקע העלייה המפתיעה של מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר. 

בארה"ב למעט הנסדא"ק שנותר כמעט ללא שינוי עם עלייה של כ 0.4% ה S&P500 עלה כ 4.2%. בהתאם גם קרנות הנאמנות מציגות עליות ממוצעות של כ 1.3%+ .

מגדל ממשיכה במסע המדהים עם גיוס ענק של כ 852 מיליון שקלים והיא המגייסת הגדולה של שנת 2020 וגם 2021


נתונים ראשוניים המגיעים למערכת:

אילים
קרנות נאמנות גייסה כ 35 מיליון שקלים

תמיר פישמן קרנות נאמנות גייסה כ 10 מיליון שקלים

א.ד. רוטשילד קרנות נאמנות פדתה כ 22- מיליון שקלים

אלטשולר שחם קרנות נאמנות גייסה כ 358 מיליון שקלים

מיטב תכלית קרנות נאמנות פדתה כ 27- מיליון שקלים

איילון קרנות נאמנות גייסה כ 25 מיליון שקלים

קרנות בהוסטינג באיילון גייסו כ 370 מיליון שקלים

קסם קרנות נאמנות גייסה כ 130 מיליון שקלים

ילין לפידות קרנות נאמנות פדתה כ 15- מיליון שקלים

אפסילון קרנות נאמנות גייסה כ 87 מיליון שקלים

אנליסט קרנות נאמנות פדתה כ 24- מיליון שקלים

סיגמה קרנות נאמנות פדתה כ 70- מיליון שקלים

פרופאונד קרנות בהוסטינג גייסו כ 15 מיליון שקלים

פורסט קרנות נאמנות גייסה כ 104 מיליון שקלים

אינטראקטיב ישראל קרנות בהוסטינג גייסו כ 2 מיליון שקלים

IBI קרנות נאמנות פדתה כ 12- מיליון שקלים

מגדל קרנות נאמנות גייסה כ 852 מיליון שקלים

הראל קרנות נאמנות גייסה כ 3 מיליון שקלים

אלפי בנדק קרנות בהוסטינג פדתה כ 2- מיליון שקלים

פסגות קרנות נאמנות פדתה כ 62- מיליון שקלים

מור קרנות נאמנות גייסה כ 237 מיליון שקלים

עדכון 03.04.2021

ברומטר
קרנות בהוסטינג גיייסו 56 מיליון שקלים

פסטרנק שוהם קרנות בהוסטינג גייסו 45 מיליון שקלים

ISP קרנות בהוסטינג גייסו 135 מיליון שקלים

פורצ'ן קרנות בהוסטינג גייסו 7 מיליון שקלים

אזימוט קרנות בהוסטינג גייסו במרץ 3 מיליון שקלים 

פורטה קרנות בהוסטינג גייסו במרץ 142 מיליון שקליםהיקף נכסי קרנות הנאמנות עומד על 351.16 מיליארד שקלים ונמצא במרחק נגיעה מהיקפו בתחילת 2020 אז עמד על 352.28 מיליארד שקלים. במרץ המשיכה הנסיגה בהיקף הנכסים בקרנות הכספיות שפדתה כ 457 מיליון שקלים. לעומת הקרנות הכספיות הקרנות המסורתיות גדלו בכ 4.34 מיליארד שקלים (3.885+0.457) המחקות צמחו בכ 1.63 מיליארד שקלים והסל ב 2.55 מיליארד שקלים.

בסך הכל תעשיית קרנות הנאמנות צמחה בכ 8.01 מיליארד שקלים


סיווג קרנות ("כותרת-על")

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 31/03/2021

שווי נכסים ליום 28/02/2021

שינוי מתחילת החודש

שווי נכסים ליום 31/12/2020

שינוי מתחילת השנה

(%)

(%)

(%)

קרן כספית

32

20,657

21,115

-457

22,613

-1,956

-5.90%

-6.20%

-6.80%

סה"כ קרנות מנוהלות

1,148

198,902

195,017

3,885

189,050

9,853

-56.60%

-56.80%

-57.20%

סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)

496

56,900

55,267

1,634

51,026

5,874

-16.20%

-16.10%

-15.40%

סה"כ קרנות סל

535

95,355

92,807

2,548

90,507

4,847

-27.20%

-27.10%

-27.40%

סה"כ לשוק הקרנות

2,179

351,158

343,091

8,067

330,583

20,574

-100%

-100%

-100%