קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - מרץ 2021 - הרשימה המלאה

מגדל שוקי הון גייסה הכי הרבה במסורתיות, בסל ובכספיות. פסגות גייסה הכי הרבה בקרנות המחקות. מיטב תכלית, חברת הקרנות הגדולה בישראל.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אלי אופיר
05/04/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

 

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.03.2021

מרץ

מתחילת השנה

 

מרץ

מתחילת השנה

 

מרץ

מתחילת השנה

 

מיטב תכלית

28,042

47

382

 

21,971

184

874

 

6,071

-137

-492

 

רפי ניב

אלטשולר שחם

24,453

393

1,149

 

24,229

397

1,150

 

224

-4

-1

 

שי ירון

ילין לפידות

23,973

-15

-24

 

23,973

-15

-24

 

*

*

*

 

אסף אלדר

פסגות

19,497

-153

-812

 

16,900

-50

-381

 

2,597

-103

-431

 

אייל גורן

הראל

18,589

-137

-857

 

12,657

117

191

 

5931

-255

-1,048

 

ירון דייגי

מור

17,280

41

490

 

16,250

77

579

 

1031

-35

-89

 

אלי לוי

מגדל שוקי הון

12,454

514

1,379

 

9,803

487

1,309

 

2,651

27

70

 

ליאור כשריאן

קסם

11,728

87

429

 

10,830

106

513

 

898

-19

-84

 

אבנר חדד

אי.בי.אי

8,315

-29

-56

 

8,115

-12

-8

 

200

-17

-48

 

אורי בן דב

אנליסט

5,330

-51

-214

 

4,310

-24

-142

 

1,020

-27

-72

 

אלון אגושביץ

פורסט

3,539

104

224

 

3,539

104

224

 

*

*

*

 

ירון תמיר

איילון

2,460

25

135

 

2410

25

140

 

50

0

-5

 

קרן עמרם

אפסילון

2,058

87

255

 

2,058

87

255

 

*

*

*

 

גיל קורן

סיגמא

1,987

-70

-303

 

1,987

-70

-303

 

*

*

*

 

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,882

-22

-53

 

1,882

-22

-53

 

*

*

*

 

איל סגל

אילים

817

35

78

 

817

35

78

 

*

*

*

 

טמיר שפירא

תמיר פישמן

445

10

17

 

445

10

17

 

*

*

*

 

אלדד תמיר

איילון (הוסטינג)

10,470

370

1,975

 

10,470

370

1,975

 

*

*

*

 

*

קסם (הוסטינג)

3,631

174

*

 

3,631

174

*

 

*

*

*

 

*

סיגמא (הוסטינג)

160

2

*

 

160

2

*

 

*

*

*

 

*

סיכום ביניים

197,110

1,412

4,194

 

176,437

1,982

6,394

 

20,673

-570

-2,200

 

 


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

31.3.21

מרץ

מתחילת השנה

 

פורטה

2,387

142

832

חגי בדש

ISP

2,150

135

640

ירון ליזבונה

ברומטר

1,385

56

205

אלי צחור

קסם אזימוט

1,167

3

2

נימרוד פינקו

פרופאונד

437

15

47

שי אנגל ועודד שטרנברד

אקסיומה

146

2

-4

אבי קורז ויאיר אלק

אלפי בנדק

133

-2

22

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אינטראקטיב ישראל

127

2

37

גלעד בצרי

פורצ'ן

113

7

17

שי זבולון

פלקון

10

0

*

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

6

0.3

*

*


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

 

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

 

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.3.21

מרץ

מתחילת השנה

 

מרץ

מתחילת השנה

 

מרץ

מתחילת השנה

 

קסם

37,328

43

519

 

10,444

261

838

 

26,884

-218

-319

 

אבנר חדד

מיטב תכלית

31,655

-74

258

 

8,204

61

624

 

23,451

-135

-366

 

רפי ניב

מגדל שוקי הון

29,388

338

1,559

 

18,501

151

866

 

10,887

187

693

 

ליאור כשריאן

פסגות

22,733

91

652

 

6,387

282

1022

 

16,346

-191

-370

 

אייל גורן

הראל

21,786

140

737

 

7,092

137

722

 

14,693

3

15

 

ירון דייגי

אי.בי.אי

3,819

6

100

 

3,819

6

100

 

*

*

*

 

אורי בן דב

מור

1,604

196

656

 

635

110

293

 

969

86

363

 

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,032

-35

-146

 

1,032

-35

-146

 

*

*

*

 

ליאור כגן

סיכום

149,345

705

4335

 

56,114

973

4319

 

93,230

-268

16

 

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.3.2021

מרץ

מתחילת השנה

מיטב תכלית

59,697

-27

641

קסם

49,056

130

948

פסגות

42,230

-62

-160

מגדל שוקי הון

41,843

852

2,938

הראל

40,374

3

-120

אלטשולר שחם

25,485

358

1,005

ילין לפידות

23,973

-15

-24

מור

18,884

237

1,146

אי.בי.אי

12,134

-23

44

אנליסט

5,330

-51

-214

פורסט

3,539

104

224

איילון

2,460

25

135

אפסילון

2,058

87

255

סיגמא

1,987

-70

-303

א.ד. רוטשילד

1,882

-22

-53

אילים

817

35

78

תמיר פישמן

445

10

17

איילון (הוסטינג)

10,470

370

1,975

קסם (הוסטינג)

3,631

174

*

סיגמא (הוסטינג)

160

2

*

סיכום 

346,455

2,117

8,532


סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.3.21 מרץ מתחילת השנה
מסורתיות 176,437 1982 6394
כספיות 20,673 -570 -2,200
מסורתיות + כספיות 197,110 1,412 4,194
       
מחקות 56,114 973 4319
סל 93,230 -268 16
מחקות + סל 149,344 705 4,335
       
כל הקרנות 346,454 2,117 8,529