לשכת סוכני הביטוח אישרה שורה של מינויים לרבות הרכב ועדת הבחירות

כמו כן נבחר באופן רשמי סו"ב יוסי אנגלמן לתפקיד מ"מ נשיא הלשכה עד למועד בחירת נשיא חדש בחודש יוני

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
08/04/2021

בישיבת המועצה שהתקיימה היום, יום ב' 5.4.21 אושרה ועדת הבחירות.

כפי שפורסם בעבר, ביום 9.6.21 יתקיימו הבחירות לתפקיד נשיא הלשכה,  ובהמשך השנה, ביום רביעי, 24.11.21 , יתקיימו בחירות לכלל מוסדות הלשכה ולנשיאות.
חברי וועדת הבחירות שנקבעו הינם:

עו"ד חיים קנט , יו"ר הועדה

עו"ד עדי בן אברהם , יועמ"ש

אנה קריימן ונורית סימן טוב – מזכירות הועדה. 

מרים לסלי – נציגת מחוז הצפון

מיכאל וויס – נציג מחוז הדרום

דב צור – נציג מחוז השפלה

קופלר ישראל – נציג מחוז השרון

יפית תמיר – נציגת מחוז תל אביב

חיים גולדיס – נציג מחוז ירושלים

כמו כן נבחר באופן רשמי סו"ב יוסי אנגלמן לתפקיד מ"מ נשיא הלשכה עד למועד בחירת נשיא חדש בחודש יוני ולתפקיד חברת ועד מנהל וסגנית נשיא נבחרה הגב' אניה לוין, סו״ב מירה פרחי מונתה ליו״ר וועדת הרווחה וסו״ב לידור לבקוביץ יו״ר הוועדה הפיננסית.