רשות המיסים || יבוא מוצרים בני קיימא - מרץ 2021

ירידה בייבוא כלי רכב || עלייה משמעותית בייבוא טלויזיות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרדיט Dmitry Vinogradovקרדיט Dmitry Vinogradov

מיכאל לוי
14/04/2021

יבוא מוצרים בני קיימא 

יבוא כלי רכב

 בחודש מרץ 2021 נרשם יבוא בהיקף של 21,183 כלי רכב (פרטיים) לעומת 28,570 במרץ 2020, ירידה בשיעור של 25.9%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 792 כלי רכב לעומת 1,051 במרץ 2020, ירידה של 24.6%. הירידה ביבוא כלי רכב נובעת מיבוא גבוה במרץ 2020 עקב ההנחיה שניתנה לפינוי מחסני רישוי בנמלים לצורך קליטת סחורות חיוניות במצב חירום.

יבוא במרץ 2021 הנו בהיקף דומה לחודש ממוצע רגיל, זאת למרות שמדובר בחודש עם מעט ימי עבודה ולאחר הקדמת יבוא בדצמבר 2020 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק והעלאת מס הקנייה על רכב היברידי . תופעה זו מוסברת בין היתר בשל מחסור כלל עולמי בייצור חלקים לרכב, בעקבות המשבר, שהשפיעו על אספקת כלי הרכב ב- 2020.

 בחודשים ינואר-מרץ 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 54,418 לעומת 60,017 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 9.3%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה באחוז משמעותי של 35.4% בתקופה זו והגיע להיקף של – 3,215. העלייה הגבוהה ביבוא רכב מסחרי, מוסברת בחלקה ע"י עלייה בביקושים לרכבי היסעים.

 נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מיולי 2020.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

 בחודש מרץ 2021, בהשוואה למרץ 2020, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים והאלקטרוניקה הבידורית. במקררים ומייבשי כביסה חלה עליה של 41.0% ו- 69.5% בהתאמה. ביבוא מכונות כביסה ומדיחי כלים, לעומת זאת, נרשמה ירידה של 35.3 ו- 12.7% בהתאמה.

 במצטבר בחודשים ינואר-מרץ 2021 עלה יבוא של מקררים ומדיחי כלים ב- 32.2% ו- 1.9% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ומייבשי כביסה, לעומת זאת, ירד ב- 29.5% ו- 14.1% בהתאמה.

 ביבוא טלוויזיות נרשמה עלייה משמעותית בשיעור של 169.0% במרץ 2021 לעומת מרץ 2020.

במרץ 2021 נמשכה העלייה ביבוא סיגריות בשיעור של 10.2%. בהכנסות ממס קניה על יבוא סיגריות נרשמה עלייה בשיעור דומה של 9.5%. חלק מהעלייה ביבוא בא כתחליף לרכישות בחו"ל ובדיוטי פרי. סיבה נוספת לעלייה ביבוא, ככל הנראה, גידול בצריכת סיגריות בתקופת המשבר. הסגר הראשון התחיל באמצע מרץ 2020, אך השפעתו על יבוא מורגשת החל מחודש פברואר 2020.

 ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה אף הוא במרץ 2021 בשיעור של 20.3% לעומת מרץ 2020. הכנסות ממס קנייה על טבק אחר עלו בשיעור של 15.9%.

• סה"כ ערך כלל היבוא בחודש מרץ 2021 הסתכם בכ – 7.1 מיליארד $, עלייה של 26% לעומת ערך היבוא במרץ 2020. הגידול נובע מיבוא של מספר נכסי השקעה בסכומים משמעותיים.

• נתוני מגמה מצביעים על עלייה מתונה בערך יבוא החל מיולי 2020.

• מנתוני פברואר 2021 עולה כי נמשכת הירידה בכמויות שיווק בנזין וסולר, בהשוואה לפברואר 2020, שהיה חודש רגיל טרום המשבר, ונרשמה ירידה בשיעור של 30.8% ו- 13.3% בהתאמה.