הכנסות המדינה ממסים במרץ המשיכו להשתפר עם גבייה של 30.2 מיליארד שקלים

עפר קליין מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "על רקע השיפור בנתוני הכלכלה הישראלית ושיפור בהכנסות המדינה ממסים, מתי נראה הפחתה בהתערבות בנק ישראל?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
עפר קליין קרדיט צילום: יונתן בלוםעפר קליין קרדיט צילום: יונתן בלום

עפר קליין הראל
14/04/2021

 
מבזק שבועי - לקראת יום העצמאות - בדקה וארבעים שניות: למה אנחנו כל כך מאמינים בישראל.

https://youtu.be/fde0FNAVQVA

 
האינדיקאטורים הכלכליים של ישראל ממשיכים להצביע על התאוששות מהירה בפעילות מאז תחילת ההקלות בסגר. כך על פי נתוני סך הרכישות בכרטיסי אשראי וסקר מגמות בעסקים למרץ שהראה המשך שיפור בסנטימנט החברות ועלייה באופטימיות. גם נתוני שוק העבודה השתפרו כאשר שיעור העובדים שנעדרים זמנית מהעבודה (בעיקר חל"ת) ירד ל-5.3 אחוזים במחצית הראשונה של מרץ, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת ספטמבר, ובמקביל שיעור האבטלה ירד ל-4.4 אחוזים.
 
גם הכנסות המדינה ממסים במרץ המשיכו להשתפר עם גבייה של 30.2 מיליארד ₪, כאשר שיפור בולט נרשם בגבייה של מיסים עקיפים בשל העלייה בפעילות המקומית. אמנם צד ההכנסות ממשיך להשתפר, אך צד ההוצאות נותר גבוה בשל ההוצאה להתמודדות עם המשבר, לכן הגירעון כאחוז מהתוצר נותר גבוה על 12.1 אחוזים. התחזית שלנו שהגירעון בסוף השנה ירד לאזור ה-8-7 אחוזי תוצר.
 
רכישות המט"ח של בנק ישראל לא נעצרו במרץ, אך הן היו יותר צנועות ועמדו על 1.9 מיליארד דולר (לעומת ממוצע של כ-5.5 מיליארד בחודשים דצמבר-ינואר-פברואר). בסיכום הרבעון הראשון הבנק הגיע כמעט למחצית מתקרת תוכנית הרכישות על סך 30 מיליארד דולר עליה הכריז בתחילת השנה.

לצד רכישת המט"ח, הפעילות המרחיבה של בנק ישראל נמשכה במרץ כאשר הבנק רכש עוד אג"ח ממשלתיות (4.1 מיליארד ₪) ונתן עוד הלוואות למערכת הבנקאית לטובת אשראי לעסקים קטנים (3.1 מיליארד ₪).
 
שאלת השאלות כיום היא האם ובאיזה עוצמה יחדש בנק ישראל שתי תוכניות אלו כאשר יגיעו למיצוי בעוד כמה חודשים. להערכתנו, אם נמשיך לראות נתונים חיוביים כפי שאנו צופים כעת סביר לצפות שנראה הפחתה בהתערבות הבנק.
 
בעולם

התאוששות מהירה יותר, אך לא אחידה.

לאחר התכווצות חריגה של הכלכלה העולמית ב-2020 ב-2021 היא צפויה להתרחב בקצב המהיר ביותר מאז תחילת שנות השמונים (6%), כך על פי התחזיות המעודכנות של קרן המטבע הבינלאומית. מבצע החיסונים לצד המשך מדיניות פיסקאלית ומוניטרית מרחיבה, בדגש על ארה"ב וסין, הם התורמים העיקרים לכך, ומדינות עם קשרים הדוקים עם 2 הענקיות ירוויחו הכי הרבה. כך התוצר בארה"ב, סין, הודו, ישראל ועוד כמה מדיניות יהיה בשיא חדש בסוף השנה. 

יחד עם זאת, ההתאוששות לא תהיה אחידה והתוצר בעוד הרבה מדינות בסוף השנה, בדגש על אירופה וחלק ניכר מהשווקים המתעוררים יהיה עדיין רחוק מלתקן את נזקי המשבר. שווקים מתעוררים רבים עדיין יסבלו מהשפל בתיירות הגלובלית והעובדה שהם בתחתית הרשימה כדי לקבל חיסונים. הקרן מקווה שאם התרחבות מבצע החיסונים במדינות המערב, הם יקלו על ההגבלות ליצוא החיסונים לאותן מדינות מתקשות.

לגבי ישראל הקרן עדכנה את התחזית ל-5 אחוזים השנה (בדומה לתחזית המעודכנת שלנו מלפני חודשיים) ו-4.3 אחוזים ב-2022. ואנו מצפים שבנק ישראל יעדכן גם כן את התחזיות כלפי מעלה בהחלטת הריבית ביום שני הקרוב.
 
בארץ

האינדיקאטורים הכלכליים של ישראל ממשיכים להצביע על התאוששות מהירה בפעילות מאז תחילת ההקלות בסגר.

גם הכנסות המדינה ממסים במרץ המשיכו לעלות כאשר שיפור בולט נרשם בגביית המיסים העקיפים בשל העלייה בפעילות המקומית. התחזית שלנו שהגירעון בסוף השנה ירד לאזור ה-8-7 אחוזי תוצר.

רכישות המט"ח של בנק ישראל התמתנו במרץ. בסיכום הרבעון הראשון הבנק הגיע כמעט למחצית מתקרת תוכנית הרכישות על סך 30 מיליארד דולר עליה הכריז בתחילת השנה.
 
בעולם

על פי תחזיות קרן המטבע הצמיחה העולמית תזנק השנה לקצב המהיר ביותר מזה 40 שנה. אך ההתאוששות לא תהיה אחידה כאשר חלקים מאירופה ומרבית השווקים המתעוררים עדיין יקרטעו מאחור.

המחירים ליצרנים מסביב לעולם ממשיכים לעלות במהירות, חלק מכך יגולגל גם למחירים לצרכן. נראה את זה במדד המחירים לצרכן שיפורסם בארה"ב.