סקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון הרביעי 2020

אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסם סקירה כלכלית שבועית המיקוד עוסק בענף הנדל"ן למגורים לרבעון הרביעי 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
14/04/2021

עיקרים

• ברבעון הרביעי של 2020 נרכשו 28.7 אלף דירות בשוק החופשי, עליה חדה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019 והרמה הגבוהה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2016. שיעור גידול מתון יותר, של 19% נרשם בסך העסקאות (כולל "מחיר למשתכן"), אשר הסתכמו ב-32.4 אלף דירות. 

• בסיכום שנת 2020 עמד מספר העסקאות על 107.5 אלף, ירידה של 2% בהשוואה לשנת 2019. מספר העסקאות בשוק החופשי בלבד עמד על 93.5 אלף, ירידה מתונה של 0.4% לעומת שנת 2019.

• את הגידול בעסקאות ברבעון הרביעי הובילו המשקיעים, עם רכישות בסך של 6.2 אלף דירות, גידול חד של 77% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. זאת הן על רקע הפחתת מס הרכישה בחודש יולי האחרון והן על רקע הרמה הנמוכה ברכישות המשקיעים שנרשמה ברבעון האחרון של 2019. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 19.2% מסך הרכישות, שיעור הגבוה ב-6.3 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון האחרון של 2019 וגבוה ב-4.5 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון הקודם.

• מכירות המשקיעים ברבעון הרביעי הסתכמו ב-6 אלף דירות, גידול של 33% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019, גבוה משמעותית מהגידול בסך מכירות יד שניה. ברבעון זה שב לעלות שיעור הדירות שנמכרו בהפסד הון ריאלי. בולט במיוחד אזור הדרום, בו כרבע מהדירות שמכרו המשקיעים ברבעון זה  הניב ולהם הפסד הון ריאלי.

• לראשונה מאז החל לרדת "מלאי" הדירות בידי משקיעים ברבעון השני של 2016, נרשם גידול חיובי ב"מלאי" זה ברבעון האחרון של 2020, אף כי מדובר בגידול של כ-220 דירות בלבד. במקביל, אינדקס "סנטימנט משקיעים" יצא לראשונה מאז הרבעון הראשון של 2016,מהטריטוריה השלילית בה היה מצוי. 

• רכישות דירה ראשונה בשוק החופשי ברבעון הרביעי הסתכמו ב-11 אלף, עליה של 17% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. רכישת דירות חדשות בשוק החופשי ע"י סגמנט זה רשמה גידול חד אף יותר, של 46%, בעוד מספר דירות יד שניה שרכשו רשם עליה של 9% בלבד. לא מן הנמנע כי גידול מתון יחסית זה נובע לפחות בחלקו ממתן הארכה למשפרי הדיור שרכשו דירה חדשה  להמשיך להחזיק בדירתם הישנה מבלי שיחויבו במס כמשקיעים. 

• רכישות משפרי הדיור ברבעון הרביעי הסתכמו ב-11.4 אלף דירות, גידול חד של 22% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 וגידול של 5% לעומת הרבעון הקודם.

• "מלאי דירות בהמתנה" עמד בתחילת 2021  על 17.7 אלף דירות, גידול חד של 18% בהשוואה לרמתו של מלאי זה בחודש מרץ 2020, עם פרוץ מגפת הקורונה. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר של "מלאי" זה מאז דצמבר 2014, אשר הושפע מהמתנת הזוגות הצעירים לתכנית מע"מ אפס.

• רכישות תושבי החוץ  בישראל הסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 ב-300 דירות בלבד, עליה מתונה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. אזור ת"א רשם ירידה חדה של 48% ומנגד, גידול חד של 92% נרשם באזור ירושלים.

ברבעון הרביעי של 2020 נרכשו 28.7 אלף דירות בשוק החופשי, עליה חדה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019 והרמה הגבוהה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2016

הגידול בעסקאות בשוק החופשי הקיף את כל האזורים, כולל ת"א והמרכז שרשמו ירידות ברבעון הקודם. עם זאת הגידול שנרשם באזור ת"א היה מתון למדי (6%). בהשוואה רבעונית היסטורית "מדורג" אזור זה במיקום הנמוך ביותר מבין כל האזורים.
ברבעון האחרון של 2020 נמשכה ההתאוששות במספר העסקאות בשוק הנדל"ן לאחר הירידות החדות במחצית השנה הראשונה, על רקע פרוץ מגפת הקורונה.

סך העסקאות בשוק החופשי (דהיינו ללא "מחיר למשתכן") עמד על 28.7 אלף, הרמה הרבעונית הגבוהה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2016. בהשוואה לרבעון האחרון של 2019 זהו גידול של 29% במספר העסקאות, בהמשך לגידול של 8% שנרשם ברבעון השלישי (בהשוואה למקביל לו ב-2019).

יש לציין כי בשני הרבעונים הראשונים של 2020 נרשמו ירידות בשיעורים דומים (ירידה של 7% ברבעון הראשון וירידה של 27% ברבעון השני). בכך נותר ללא שינוי משמעותי סך מספר העסקאות בשוק החופשי בשנת 2020, אשר עמד על 93.4 אלף, גידול מתון של 0.4% לעומת שנת 2019.

בהכללת מכירות "מחיר למשתכן" עמד סך העסקאות ברבעון האחרון של 2020 על 32.4 אלף, עליה של 19% בהשוואה לרבעון האחרון של 2019. שיעור גידול זה מתון משמעותית מזה שנרשם בשוק החופשי, על רקע ירידה חדה במכירות "מחיר למשתכן". בסיכום שנת 2020 עמד מספר העסקאות על 107.5 אלף, ירידה של 2% בהשוואה לשנת 2019. לוח 1 – סה"כ רכישת דירות (כולל מחיר למשתכן)– רבעון רביעי 2020

משרדי מיסוי מקרקעין

מספר דירות שנמכרו

שינוי לעומת רבעון רביעי  2019 , ב-%

 

שינוי לעומת רבעון שלישי  2020, ב-%

אזור המרכז¹

4,348

14.0

23.6

אזור ירושלים

3,750

9.1

0.1

אזור חיפה

5,065

24.7

7.9

אזור ת"א

2,270

6.0

14.8

אזור חדרה

2,119

25.2

10.6

אזור טבריה

770

19.8

0.7-

אזור נצרת

908

13.0

1.7

אזור נתניה

3,217

34.5

8.7

אזור רחובות

5,277

24.9

7.0

אזור ב"ש

4,653

15.1

1.6

ארצי

32,377

18.8

8.0

מקור: שע"מ; עיבודי אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר.

 קישור לסקירה המלאה ולסקירות קודמות