דרוג העברות והפקדות בקופות הגמל וההשתלמות לחודש מרץ 2021 || מור שוברת שיאים ועוברת להוביל בהעברות נטו

אלטשולר שחם גמל רק במקום השני בהעברות נטו ועדין מובילה בצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קיסוס צילום פאנדראורי קיסוס צילום פאנדר

אלי אופיר
21/04/2021

הערב אנו מפרסמים את טבלת הניודים בין החברות בקופות הגמל וההשתלמות לחודש מרץ 2021. קופות הגמל וההשתלמות המנהלות היקף שיא של כ 608 מיליארד שקלים הפכו עם השנים לאחד ממוצרי ההשקעה הפופולריים ביותר על הציבור ביחד עם קרנות הנאמנות. אחת התופעות המעניינות ביותר בתחום הוא המעבר של לקוחות מחברה לחברה - העברות בלשון תעשיית הגמל. ההעברות נטו נעו בחודש מרץ בין יציאה של כ 1 מיליארד שקלים מפסגות לכניסה של כ 1.5 מיליארד שקלים למור גמל מה שמביא אותה למקום הראשון ולירידה של אלטשולר שחם שהובילה את הענף זמן ממושך למקום השני. 
מור גמל בניהולו של אורי קיסוס שנכנס לאחרונה לנעלי תפקיד המנכ"ל (אורי קרן מנהל השקעות ראשי ושותף) מזנקת בהיקף הנכסים המנוהל ל 15.4 מיליארד שקלים ותוך שנתיים מתחילת פעילות מצליחה לעקוף את אנליסט הוותיקה. ההערכה היא שהיא צפויה להמשך צמיחה מואצת.

אלטשולר שחם היא מנהלת הגמל הגדולה ביותר, עם נתח שוק של 26.3% כאשר היא ממתינה לאישור הרגולטורים לעסקת הרכישה של פסגות גמל. אולם קשה שלא לתהות האם הירידה שלה בדרוג התשואות בטווחים הקצרים (12 חודשים) תוביל להאטה משמעותית בהמשך ההעברות אליה. ימים יגידו האם הסוכנים והעמיתים יעדיפו לעבור למובילי הטבלה בטווחים הקצרים כפי שזה קורה רבות בקרנות הנאמנות או דווקא להמשיך גם בתקופות חלשות יותר עם מי שהוביל עד היום. מעניין יהיה לראות את הטבלה של החודש הבא ולראות גם האם ילין לפידות תשנה כיוון בהעברות נטו בהתאם לזינוק שלה בטבלת התשואות ואם לאו. 


להלן טבלאות ההעברות והצבירות נטו לחודש מרץ וכן לרבעון הראשון של 2021 וטבלת נתח שוק:סיכום גיוסים פדיונות במרץ 2021 בקופות הגמל וההשתלמות בגופים הגדולים

חברה מנהלת

נכסים

הפקדות עמיתים

משיכות העמיתים

העברות נטו בין גופים

צבירה נטו סך הכל

מור גמל

15,379

359

31

1,480

1,809

אלטשולר שחם

159,663

1,411

454

1,335

2,292

הפניקס אקסלנס

37,232

247

121

201

326

אנליסט

10,681

93

76

148

165

מיטב דש

46,937

305

176

110

239

כלל

38,666

264

150

107

220

מגדל

19,795

163

98

-85

-19

הלמן-אלדובי

18,308

120

64

-151

-96

מנורה

32,566

238

181

-168

-111

הראל

44,547

244

203

-420

-380

יתר הגופים

88,127

550

360

-495

-305

ילין לפידות

44,091

204

168

-560

-524

פסגות

51,974

171

251

-1,032

-1,112

סכום כולל

607,965

4,369

2,334

470

2,504

 

חברה מנהלת

נכסים

נתח שוק

אלטשולר שחם

159,663

26.3%

יתר הגופים

88,127

14.5%

פסגות

51,974

8.5%

מיטב דש

46,937

7.7%

הראל

44,547

7.3%

ילין לפידות

44,091

7.3%

כלל

38,666

6.4%

הפניקס אקסלנס

37,232

6.1%

מנורה

32,566

5.4%

מגדל

19,795

3.3%

הלמן-אלדובי

18,308

3.0%

מור גמל

15,379

2.5%

אנליסט

10,681

1.8%

סכום כולל

607,965

100%

 

 רבעון ראשון

סיכום גיוסים פדיונות במרץ 2021 בקופות הגמל וההשתלמות בגופים הגדולים  מצטבר 01-03/21

חברה מנהלת

נכסים

הפקדות

משיכות

העברות נטו

צבירה נטו

אלטשולר שחם

159,663

4,324

1,280

4,531

7,576

מור גמל

15,379

1,615

67

3,775

5,323

אנליסט

10,681

351

122

368

597

הפניקס אקסלנס

37,232

693

389

353

657

מיטב דש

46,937

822

468

25

379

כלל

38,666

670

465

-74

132

מגדל

19,795

455

335

-284

-164

הלמן-אלדובי

18,308

357

206

-311

-160

מנורה

32,566

700

531

-607

-438

הראל

44,547

764

616

-1,180

-1,033

יתר הגופים

88,127

1,515

1,172

-1,335

-992

ילין לפידות

44,091

689

415

-1,355

-1,081

פסגות

51,974

609

714

-2,251

-2,356

סכום כולל

607,965

13,564

6,780

1,656

8,440


הנתונים נאספו מאתר משרד האוצר