הנפקה חדשה || נמלי ישראל בהנפקת אג"ח נוספת

300% ביקוש יתר בהנפקת האג"ח הארוכה בבורסה של חברת נמלי ישראל בניהולו של שלמה ברימן

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
25/04/2021


חברת נמלי ישראל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת האג"ח החדשה לתקופה של 24 שנים, ביקושי יתר של 300% בהנפקת האג"ח של חברת נמלי ישראל.

דירוג המהווה את אגרת החוב הנסחרת בעלת משק החיים הממוצע הארוך ביותר בבורסה. 

סך הביקושים בהנפקה הסתכמו בכמיליארד ₪, מתוכם נענתה החברה לביקושים של 400 מיליון ₪,  הריבית נקבעה על 0.97% המשקפת מרווח של כ- 0.89%, אגרות החוב מדורגות AAA.

את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ביחד עם אוריון חיתום.

חברת נמלי ישראל  מודה לציבור המשקיעים על ההשתתפות בהנפקה והאמון לאורך השנים.