גב-ים מציגה המשך יציבות בכל הפרמטרים וגידול בפעילות הייזום

מפרסמת את הדוח הכספי לרבעון הראשון של שנת 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אבי יעקובוביץ` צילום: אלדד רפאליאבי יעקובוביץ` צילום: אלדד רפאלי

אלי אופיר
29/04/2021

גב-ים פירסמה אמש את הדוח הכספי לרבעון הראשון של שנת 2021 וממשיכה במסלול מאוד ברור של פעילות ייזום אינטנסיבית, הכוללת צבר משמעותי של 12 פרויקטים, בהיקף 400 אלף מ"ר (חלק החברה כ-340 אלף מ"ר), בהשקעה כוללת של כ-2.5 מליארד ש"ח, וצפי הכנסות של כ-208 מליון ש"ח, המהוות תוספת של כ-127 מליון ש"ח ל-FFO המיוחס לבעלי המניות. לאחר השלמה ואכלוס הפרויקטים שבייזום, בתום שנת 2024, מצבת הנכסים של החברה תעמוד על כ-1.38 מליון מ"ר, עם הכנסות שנתיות של כ-775 מליון ש"ח. קפיצת מדרגה משמעותית בהיקפי הפעילות, המעמידה את גב-ים במקום אחר.

גב-ים חידשה 51 הסכמי שכירות, שהסתיימו במהלך הרבעון הראשון של השנה, ביחס לכ-47 אלף מ"ר, המניבים כ-32 מליון ש"ח בשנה. 31 הסכמי שכירות מתוכם, נחתמו כבר בשנת 2020, בעליה ריאלית של כ-5% בדמי השכירות, ו-20 הסכמי שכירות נחתמו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021, בעלייה ריאלית של כ-3.6% בדמי השכירות.

במהלך הרבעון הראשון של השנה חתמה החברה על עסקה להקמת מפעל רב בריח באשקלון, בשטח של כ-41 אלף מ"ר. גב-ים תקים את המפעל עבור רב בריח, אשר תשכור אותו לתקופה של 25 שנים, בתמורה לסך של כ-11.5 מליון ש"ח בשנה. עם השלמת הקמתו של המפעל, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023, יהיה חלקה של גב-ים בנכס - 70% וחלקה של רב בריח - 30%.

לגב-ים נכסים בהיקף של כ-1,034,000 מ"ר, עם פריסה רחבה, הן גיאוגרפית והן סקטוריאלית, ב-19 ערים ברחבי הארץ, הכוללים 22 פארקים ומרכזי הייטק, משרדים, לוגיסטיקה, תעשיה ומסחר. נכסיה של החברה ממוקמים באזורי ביקוש מהמובילים בארץ, בצמוד לצירי רכבת, בנייני Class A בתקני LEED גבוהים. בנוסף, לחברה עתודות של זכויות בניה זמינות, בהיקף של כ-490 אלף מ"ר.

לחברה כ-440 לקוחות, חלקם חברות בינלאומיות גדולות, Top Tier, מתאגידי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. נכון לתום שנת 2020, צבר ההזמנות של החברה בהסכמי שכירות חתומים הסתכם בכ-2.3 מליארד ש"ח בגין נכסים מניבים, וכ-2.75 מליארד ש"ח כולל הסכמי שכירות חתומים בגין פרויקטים בהקמה. מח"מ הסכמי השכירות עומד על כ-4.4 שנים.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021 מחלה החברה על הכנסות בסך כולל של כ-3 מליון ש"ח. כל החוזים עם לקוחות החברה מכובדים. אין שינוי מגמה.

לחברה שותפויות אסטרטגיות עם המוסדות האקדמיים המובילים בארץ. זו הבשורה הבאה, שמביאה את כח האדם הטכנולוגי האיכותי ביותר. גב-ים מעמיקה משמעותית את פעילותה ואת שיתופי הפעולה הללו, הכוללים, בין היתר, את האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון ויצמן.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר היום: "הצורך של תאגידי הטכנולוגיה הבינלאומיים בנדל"ן וגיוסי עובדים לא נפגע, והביקושים להקמת מרכזי פיתוח חדשים נמשכים בעוצמה רבה. זו המגמה בשוק, שמשדרת יציבות. החברות הבינלאומיות לא מוותרות על מרכזי הפיתוח שלהן, ומשדרות כי אין תחליף לעבודה במשרד.

קצב החזרה למשרדים מואץ, ונתוני התפוסה נמצאים בעלייה. חברות ההייטק מראות על המשך צמיחה, מובילות את המגמות בשוק, והן סוג של קטר ומאיץ בעולם המשרדים, המאיץ את המגמות בשוק הנדל"ן המניב. חשוב לציין, שמרכזי ופארקי ההייטק המובילים, בצמוד למוסדות האקדמיים המובילים והמטרופולין, במיקומים מרכזיים, נשארו בליבת החברות הטכנולוגיות הגדולות, והם מספקים את הכמות והאיכות של ההון האנושי הנחוץ. שוק המשרדים בתל-אביב צפוי להתחזק ולצמוח בשנים הקרובות, כחלק מתהליך מובנה, בעיקר במקומות Prime Location, בצירים הראשיים. שוק זה עומד בחזית ומוביל. החברה מציגה המשך יציבות בפרמטרים התפעוליים, והמשך מגמת יציבות ברמת התפוסות ודמי השכירות."