תעשיית הקרנות בשיא נכסיה

אפריל: חודש חיובי חזק, שליש ראשון של השנה מאוד חיובית לתעשייה הקרנות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מורן צביק, מיטב דש
03/05/2021

התעשייה כולה, כולל הכספיות שמהן נפדה סכום של כ-0.54 מיליארד שקל, גייסה באפריל: 5.36 מיליארד ₪.

היה הבדל קטן בין התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות וקרנות סל) שגייסה סכום של כ-2.8 מיליארד ₪, לבין הקרנות האקטיביות המסורתיות שגייסו סכום מעט גבוה יותר של כ-3.1 מיליארד ₪. 

הגיוס בתעשייה הפסיבית התחלק בין הקרנות המחקות שגייסו כ- 1.6  מיליארד ₪ לבין קרנות הסל שגייסו כ-1.2 מיליארד ₪.

בתעשייה האקטיבית המסורתית, הגיוס המשמעותי ביותר, כמו בכל החודשים האחרונים, נרשם בקרנות אג"ח כללי, אך החודש הוא התפזר טוב יותר גם לעבר כל סוגי הקרנות פרט לאג"ח שקליות ואג"ח חו"ל.

סך נכסי התעשייה כולה עלה באפריל מ-351.3 מיליארד ₪ ל- 361.9 מיליארד ₪, עלייה של כ-3%. כשמחצית מהגידול נובע מהתשואה החיובית (כ-1.5%), והשאר מכניסת כסף לתעשייה.

חודש אפריל המשיך להאיר פניו למשקיעים בכל הקשור לשוקי המניות בעולם ובישראל ובמידה קטנה יותר בכל הקשור לאג"ח קונצרניות וממשלתיות.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה חיובית חזקה* (נכון ל-29/4). מדד ה-S&P500 עלה ב-6% מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-6.3%. מדד הדאקס הגרמני עלה ב-1.5%, ואילו מדד הניקיי היפני דווקא ירד בשיעור של 0.4%.
שוק המניות הישראלי סיים את אפריל בעליות שערים של 2.3% במדד ת"א 35, ועליה גבוהה יותר במדד ת"א 125: 3.0%.
איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 עלו בשיעור של עד 0.9% ומדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של 0.7%. לעומתם, מדד אג"ח ממשלתי כללי ירידה בשיעור של 0.1%.

התעשייה האקטיבית המסורתית
מי שממשיכה להיות הנהנית העיקרית במונחים כספיים מן הגיוסים, הייתה גם הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה – הקרנות המתמחות באג"ח כללי המשלבות בדרך כלל שיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש אפריל כ-1.91 מיליארד ₪. 

הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) רושמות החודש גיוס נאה הנאמד כ-475 מיליון ₪ בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל שגייסו כ-295 מיליון ₪., הקרנות המתמחות במניות בחו"ל גייסו סכום נמוך יותר של כ-90 מיליון ₪ והקרנות הגמישות רשמו אף הן גיוס של כ-90 מיליון ₪. 
הקרנות המתמחות באג"ח מדינה, רושמות החודש עליה בקצב הגיוסים, בסכום של כ-430 מיליון ₪. 
הקרנות המתמחות באג"ח חברות ממשיכות לגייס זה החודש הרביעי ברציפות. והחודש סכום של כ-390 מיליון ₪. 
שתי הקבוצות המסורתיות היחידות שסבלו החודש מיציאת כספים הן קרנות אג"ח חו"ל עם יציאה זעירה של כ-20 מיליון ₪, והקרנות השקליות עם פדיון של 140 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות
הקרנות הכספיות ממשיכות לסבול גם באפריל מיציאת כספים גדולה של כ-540 מיליון ₪, המשך למגמה השלילית בחודשים האחרונים, יציאה מובנת על רקע הריבית האפסית. כ-60% יצאו מהכספיות השקליות וכ-40% מהסכום  - מהקרנות הכספיות הדולריות.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות
גם בחודש אפריל נמשך הפער בין הקרנות המחקות לבין קרנות הסל, אלא שהפעם הוא היה קטן יחסית בהשוואה לחודשים האחרונים.
הקרנות המחקות גייסו כ-1.6 מיליארד ₪, וקרנות הסל רשמו גיוס של כ-1.2 מיליארד ₪.
ברמת הקטגוריות המשיכה לבלוט הקטגוריה של מניות בחו"ל, שרשמה את הגיוסים הגבוהים ביותר הנאמדים בכ-1.13 מיליארד ₪ (790 מיליון ₪ בקרנות המחקות וגיוס של-340 מיליון ₪ בקרנות הסל). 
הקטגוריה השנייה המגייסת ביותר הייתה אג"ח חברות, אשר הציגו גיוסים נאים של כ-0.95 מיליארד ₪, תוך פער בין קרנות המחקות שגייסו כ-0.66 מיליארד ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס נמוך בהרבה של כ-290 מיליון ₪.
הקטגוריה של מניות בישראל שנהנו מעליות השערים במדדי המניות המקומיים, גייסו החודש סכום של כ-0.94 מיליארד ₪, תוך פער, הפעם לטובת קרנות הסל שגייסו כ-700 מיליון ₪ מול הקרנות המחקות שגייסו כ-240 מיליון ₪.

2021: נכסים על ציר הזמן

סוגי הקרנות/מועד

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

קרנות אקטיביות מסורתיות

183.5

178.2

173.9

171.2

קרנות אקטיביות כספיות

20.0

20.7

21.1

22.1

סה"כ קרנות אקטיביות

203.5

198.9

195.0

193.3

 

 

קרנות מחקות

59.6

56.9

55.3

53.8

קרנות סל

98.8

95.4

92.8

93.3

סה"כ קרנות פסיביות

158.4

152.3

148.1

147.1

סה"כ תעשייה

361.9

351.2

343.1

340.4

הנתונים במיליארדי ₪


כניסה ויציאת כספים

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

קרנות אקטיביות מסורתיות

3.10

2.23

2.28

3.16

קרנות כספיות

(0.54)

(0.52)

(0.99)

(0.65)

קרנות סל

1.20

(0.27)

(0.56)

0.84

קרנות מחקות

1.60

1.05

1.45

1.88

סה"כ

5.36

2.49

2.18

5.23

הנתונים במיליארדי ₪ | המספרים בסוגריים: יציאת כספים

2021: התעשייה האקטיבית המסורתית ברמת קטגוריות מרכזיות על ציר הזמן

 

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

אג"ח כללי

1.91

1.40

2.05

2.40

מניות

0.48

0.30

(0.005)

0.65

אג"ח מדינה

0.43

0.18

(0.035)

(0.05)

אג"ח חברות

0.39

0.21

0.14

0.185

הנתונים במיליארדי ₪ | המספרים בסוגריים: יציאת כספים


*הנתונים נכונים ליום 29.4.21, שהוא יום המסחר האחרון באפריל הרלוונטי לתעשיית קרנות הנאמנות.