קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - אפריל 2021 - הרשימה המלאה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אלי אופיר
04/05/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

 

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.4.2021

אפריל

מתחילת השנה

 

אפריל

מתחילת השנה

 

אפריל

מתחילת השנה

 

מיטב תכלית

28,310

93

475

 

22,426

270

1144

 

5,884

-177

-669

 

רפי ניב

אלטשולר שחם

25,081

300

1,451

 

24,868

311

1,461

 

213

-11

-10

 

שי ירון

ילין לפידות

24,463

141

117

 

24,463

141

117

 

*

*

*

 

אסף אלדר

פסגות

19,763

85

-728

 

17,195

73

-309

 

2,568

12

-419

 

אייל גורן

הראל

18,441

-188

-1045

 

12,825

23

216

 

5617

-211

-1,260

 

ירון דייגי

מור

17,739

178

675

 

16,755

224

810

 

984

-46

-135

 

אלי לוי

מגדל שוקי הון

13,189

623

2,002

 

10,597

672

1,981

 

2,592

-49

21

 

ליאור כשריאן

קסם

11,930

109

538

 

11,048

116

629

 

882

-7

-91

 

אבנר חדד

אי.בי.אי

8,358

13

-43

 

8,165

20

12

 

193

-7

-55

 

אורי בן דב

אנליסט

5,370

-23

-237

 

4,380

9

-133

 

990

-32

-104

 

אלון אגושביץ

פורסט

3,704

132

346

 

3,704

132

346

 

*

*

*

 

ירון תמיר

איילון

2,600

70

210

 

2550

70

215

 

50

0

-5

 

קרן עמרם

אפסילון

2,215

130

384

 

2,215

130

384

 

*

*

*

 

גיל קורן

סיגמא

1,962

-35

-338

 

1,962

-35

-338

 

*

*

*

 

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,872

-20

-73

 

1,872

-20

-73

 

*

*

*

 

איל סגל

אילים

925

100

178

 

925

100

178

 

*

*

*

 

טמיר שפירא

תמיר פישמן

464

15

32

 

464

15

32

 

*

*

*

 

אלדד תמיר

איילון (הוסטינג)

10,800

410

2,385

 

10,800

410

2,385

 

*

*

*

 

*

קסם (הוסטינג)

2,743

265

*

 

2,743

265

*

 

*

*

*

 

*

סיגמא (הוסטינג)

164

3

*

 

164

3

*

 

*

*

*

 

*

סיכום ביניים

200,093

2,401

6,329

 

180,121

2,929

9,057

 

19,973

-528

-2,727

 

 


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

30.4.21

אפריל

מתחילת השנה

 

פורטה

2,676

262

1094

חגי בדש

ISP

2,270

106

746

ירון ליזבונה

ברומטר

1,470

74

280

אלי צחור

קסם אזימוט

1,186

-1

*

נימרוד פינקו

פסטרנק שהם 

888

52

322

שי שהם

פרופאונד

474

25

72

שי אנגל ועודד שטרנברד

ברק

219

-16

-96

שי ברק

אקסיומה

146

0.4

 

אבי קורז ויאיר אלק

אלפי בנדק

139

4

26

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אינטראקטיב ישראל

132

7

44

גלעד בצרי

פורצ'ן

127

13

30

שי זבולון

פלקון

12

2

*

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

6

0.3

*

*


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

 

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

 

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

 

מנכ"ל חברת הקרנות

30.4.21

אפריל

מתחילת השנה

 

אפריל

מתחילת השנה

 

אפריל

מתחילת השנה

 

קסם

38,608

303

822

 

11,003

300

1138

 

27,605

3

-316

 

אבנר חדד

מיטב תכלית

32,941

420

679

 

8,605

193

817

 

24,336

227

-138

 

רפי ניב

מגדל שוקי הון

30,864

757

2,317

 

19,234

233

1,099

 

11,630

524

1218

 

ליאור כשריאן

פסגות

23,867

504

1156

 

6,994

403

1426

 

16,874

101

-270

 

אייל גורן

הראל

22,791

385

1121

 

7,573

283

1004

 

15,218

102

117

 

ירון דייגי

אי.בי.אי

3,959

46

146

 

3,959

46

146

 

*

*

*

 

אורי בן דב

מור

1,966

274

930

 

841

179

472

 

1125

95

458

 

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,066

-21

-167

 

1,066

-21

-167

 

*

*

*

 

ליאור כגן

אנליסט

20

20

20

 

20

20

20

 

*

*

*

 

אלון אגושביץ

סיכום

156,082

2688

7024

 

59,295

1636

5955

 

96,788

1052

1,069

 

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

30.4.2021

אפריל

מתחילת השנה

מיטב תכלית

61,251

531

1,155

קסם

50,538

412

1359

מגדל שוקי הון

44,053

1380

4,319

פסגות

43,631

588

428

הראל

41,231

197

77

אלטשולר שחם

26,148

279

1,284

ילין לפידות

24,463

141

117

מור

19,705

452

1,606

אי.בי.אי

12,317

59

103

אנליסט

5,390

-20

-217

פורסט

3,704

132

346

איילון

2,600

70

210

אפסילון

2,215

130

384

סיגמא

1,962

-35

-338

א.ד. רוטשילד

1,872

-20

-73

אילים

925

100

178

תמיר פישמן

464

15

32

איילון (הוסטינג)

10,800

410

2,385

קסם (הוסטינג)

2,743

265

*

סיגמא (הוסטינג)

164

3

*

סיכום 

356,176

5,089

13,355


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

30.4.21

אפריל

מתחילת השנה

מסורתיות

180,121

2929

9057

כספיות

19,973

-528

-2,727

מסורתיות + כספיות

200,094

2,401

6,330

 

 

 

 

מחקות

59,295

1636

5955

סל

96,788

1052

1069

מחקות + סל

156,083

2,688

7,024

 

 

 

 

כל הקרנות

356,177

5,089

13,354