סיכום מדדי הבורסה - בכמה עלה מדד ת"א 90 משיא משבר הקורונה ? ניחוש, שלוש ספרות

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש מאי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

כלכלני הבורסה תל אביב
07/05/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש מאי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. 

המסחר השבוע התנהל על רקע צעדים נוספים להרחבת הפעילות במשק, כשבמקביל נמשכת הירידה בשיעור התחלואה בנגיף הקורונה בארץ.

בשוק המניות:
בעקבות התגברות גל ההנפקות הראשוניות בתל-אביב בשנתיים האחרונות, הבורסה החליטה לפתוח 3 תתי-ענפים חדשים בענף הטכנולוגיה, ולפצל את ענף שירותים פיננסיים ל-2 תתי ענפים.

בשוק איגרות החוב:
כ-200 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י דור אלון בהנפקה של איגרות חוב ציבור.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35 


עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-10.0%. לגרף ת"א 35 לחצו כאן

מדד ת"א–90   

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-12.2%. לגרף ת"א 90 לחצו כאן המדד עלה יותר מ 100% מאז שיא המשבר ב 18.3.2020 עמד על 950 וכיום עומד על 1963 נקודות

מדד ת"א–125 

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-9.8%.

מדד ת"א–SME60 

ירד השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-17.1%.

מדד ת"א – נפט וגז

עלה השבוע ב-5.1%, ומתחילת השנה עלה ב-28.4%.

מדד ת"א - טכנולוגיה

ירד השבוע ב-4.5%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.

מדד תל בונד-60 

עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.

בשוק מניות: 

בעקבות התגברות גל ההנפקות הראשוניות בתל-אביב בשנתיים האחרונות, החליטה הבורסה לפתוח 3 תתי-ענפים חדשים בענף הטכנולוגיה, ולפצל את ענף שירותים פיננסיים ל-2 תתי ענפים, החל מ-1 ביוני 2021.

• יפתחו 3 תתי ענפים חדשים בענף הטכנולוגיה: 

תת ענף אלקטרוניקה ואופטיקה, הכולל 18 חברות, יפוצל לשני תתי ענפים: תת ענף רובוטיקה ותלת מימד - חדש, ותת ענף אלקטרוניקה ואופטיקה - קיים.

תת ענף קלינטק, הכולל 21 חברות, יפוצל לשני תתי ענפים: תת-ענף אנרגיה מתחדשת – חדש, ותת ענף קלינטק – קיים.

תת ענף השקעות בהיי טק הכולל 17 חברות, יפוצל לשני תתי ענפים: תת ענף פודטק – חדש, ותת ענף השקעות בהיי טק – קיים.

• ענף שירותים פיננסיים יפוצל לשני תתי ענפים:

ענף השירותים הפיננסיים הכולל כיום 24 חברות מניות ו- 2 חברות אג"ח, יפוצל לתת ענף אשראי חוץ בנקאי – חדש, ולתת ענף שירותים פיננסיים – קיים.
לא יחול שינוי בהרכב מדדי המניות הענפיים עקב פתיחת תתי הענפים החדשים.

גיוסים:

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע גויסו כ-200 מיליון שקל בהנפקה אחת של איגרות חוב חברות לציבור:

• כ-200 מיליון שקל גויסו ע"י מפעילת תחנות הדלק דור אלון בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.6%, מח"מ 5.4 שנים, דירוג A3 "מידרוג".זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כאשר בהנפקה הקודמת גייסה כ-213 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-310 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
ה
נפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-2.4 מיליארד שקל.

שונות

• שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-8.9% במחצית השנייה של מרץ 2021, לכ-8.0% במחצית הראשונה של אפריל 2021. 
שיעור האבטלה במחצית הראשונה של אפריל, ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר ללא שינוי ברמה של 4.7% וזאת בדומה למחצית השנייה של מרץ 2021. 

עוד נתונים: מדד הבנקים 5 עלה כ 56% מאז השפל בספטמבר 2020

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-4.5%

1.6%

ת"א בנקים-5

3.7%

24.0%

ת"א-נדל"ן

2.4%

18.8%

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

0.4%

1.4%

אירו/ שקל

0.1%

-0.3%