בדרך לבורסה: ליברה פרסמה תשקיף להנפקה ראשונה לפי שווי של 400 מיליון שקל

החברה מציגה ברבעון הראשון של 2021 רווח לפני מס של 6.6 מיליון | גידול של 277% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

 
אתי אלישקוב, צילום: אבי מועלםאתי אלישקוב, צילום: אבי מועלם
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/05/2021

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שהוקמה על ידי אתי אלישקוב, פרסמה הבוקר תשקיף לקראת הנפקה ראשונה בבורסה של ת"א לפי שווי של 400 מיליון ש"ח. במסגרת ההנפקה, ליברה מעוניינת לגייס כ-22 מיליון ש"ח במניות.

לחברה יש כיום כ- 100,000 מבוטחים (למעלה מ-200,000 פוליסות), כאשר תיק מבוטחיה מבוסס על לקוחות פרט בלבד, ללא ציי רכב וקולקטיבים.

לפי תשקיף ההנפקה, בשנה הקרובה צפויה ליברה להרחיב את הרישיון גם לביטוח חיים, וכן, להקים תשתית להרחבת הפעילות העסקית בחו"ל. בנוסף, עתידה ליברה להמשיך בפיתוח טכנולוגי. כיום, עושה ליברה שימוש במערכת מתקדמת בפיתוח עצמי, המאפשרת לה לממש חשיבה חדשנית בביטוח, ליישם מודלים אקטוארים פרסונליים, ולהטמיע שינויים וכיסויים במהירות ויעילות. החברה עושה שימוש במודלים מתקדמים של בינה מלאכותית המאפשרים לה לאפיין לקוחות קיימים ופוטנציאליים בדגש על עולם הצריכה הדיגיטלי.

תודצאות רבעון 2021-1

לצד התשקיף, פרסמה ליברה גם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021.

הרווח לפני מס לרבעון הראשון של  2021, הסתכם בכ-6.6 מיליון ש"ח לעומת 1.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 277%.

הרווח לאחר מס לרבעון הראשון של 2021 הסתכם לכ- 4.4 מיליון ש"ח, לעומת 1.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 271%.

הגידול ברווח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2021, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות העסקית של החברה אשר הביא לגידול בפרמיה המורווחת ומהכנסות מעמלות מבטחי משנה מורווחות, מעבר לגידול בהוצאות הקבועות וההוצאות המשתנות של החברה.

הפרמיות ברוטו ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-83.9 מיליון ש"ח לעומת 46.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 81%.

הפרמיות שהורווחו ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-53.7 מיליון ש"ח לעומת 26 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 106%.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-49 מיליון ש"ח לעומת 28.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 75%.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-33.3 מיליון ש"ח לעומת 17.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 90%.

הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-0.92 מיליון ש"ח לעומת 0.45 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 103%.

הגידול בפרמיות ברוטו והפרמיות המורווחות ברוטו בשייר לשנת 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בהיקפי הפעילות העסקית של החברה בעיקר בענפי הרכב (חובה ורכוש). הגידול בהיקפי הפרמיות הינו מקביל לגידול בכמות המבוטחים הפרטיים, כשלחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים, וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים. יצוין, כי הרוב המכריע של המבוטחים של החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 40.0 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2021 לעומת  כ- 35.6  מיליון ש"ח בדוח השנתי של שנת 2020 וכ-33.5 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהון העצמי ב- 3 חודשים שהסתיימו ב- 31 במרס, 2021 נובע מרווח נקי לאחר מס בסכום של כ-4.4 מיליון ש"ח במהלך התקופה.

ביוני 2020, השיקה ליברה את מהפכת הניודים בביטוחי הרכב. במסגרת זו,  שברה ליברה את המוסכמה בענף לפיה מעבר בין חברות הביטוח לפני מועד חידוש ביטוח הרכב הוא טאבו. ליברה מאפשרת מעבר קל ופשוט וניוד פוליסת ביטוח הרכב, גם באמצע תקופה, ללא צורך להמתין לסיום הפוליסה.  עד כה ניידה החברה כ-6,000 פוליסות רכב, תוך חיסכון של כ- 500 ₪ בממוצע למבוטח.

נכון למועד הדוח חילקה ליברה למבוטחיה ליברות בשווי של כ-2 מיליון ש"ח, וליברות בשווי של כ-11 מיליון ש"ח מתחילת הפעילות, כאשר מתוכן 4 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר.

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה: ליברה מסכמת רבעון מצוין עם רווח גדול יותר מזה שרשמה בכל שנת 2020.  הפרמיות הוכפלו בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד, הפרמטרים התפעוליים משתפרים בעקביות והיד עוד נטויה. אין ספק שעשינו שינוי של ממש בענף, והמבוטחים מרגישים את זה ומצביעים ברגליים.

 

x