מישורים - מכירת נכס בארה"ב - המניה מגיבה היום ב-1.5% עליה

הנכס ב-"East Orlando" שבפלורידה ארה"ב תמורת כ-14 מיליון דולר וברווח של פי 2 על עלות הרכישה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עומר רגב
08/06/2021


https://www.funder.co.il/seco/1105196/s/#

62 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 23.86 מיליון במישורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מישורים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

פסגות Long Run 

2.1%

289300.41

41370

מניות

פסגות מניות והזדמנויות אג"ח

1.54%

100517.38

14374

מניות

פסטרנק שהם גמישה

1.52%

633845.52

90640

מניות

פסגות מניות BuySide ישראל

1.48%

195165.36

28760

מניות

פסגות מניות ישראליות

1.42%

1366432.2

195400

מניות

פסגות יתר

1.35%

1009587.15

148775

מניות

מגדל יתר 

1.17%

103538.36

14806

מניות

פסגות ת"א MID CAP

0.89%

1675851.47

239647

מניות

פסטרנק שהם מניות

0.88%

3686270.56

543217

מניות

פסגות ת"א Stock Picking 

0.81%

507117.78

74730

מניות


מישורים השקעות נדל"ן
הודיעה היום כי חתמה על הסכם למכירת הנכס "East Orlando", במדינת פלורידה בארה"ב, לפי שווי של 14 מיליון דולר, לעומת שווי בספרים של כ-12.8 מיליון דולר, כאשר חלק החברה 59%. במסגרת ההסכם יפקיד הרוכש 250 אלפי דולר ארה"ב בנאמנות לטובת העסקה בתוך שלושה ימים ממועד החתימה ובתוך שלושה ימים מסיום תקופת בדיקת הנאותות יידרש להפקיד עוד 500 אלפי דולר ארה"ב. בכפוף להשלמת בדיקת נאותות, תבוצע השלמת העסקה עד ל-15 באפריל 2022 ותהא כפופה לתשלום יתרת התמורה ולתנאים מתלים מקובלים בעסקה מסוג זה.

הנכס "East Orlando", אותו רכשה החברה באפריל 2016 בתמורה לסך של כ-7.7 מיליון דולר (עלות רכישת הנכס, לרבות עלויות שהושקעו בנכס לאורך השנים), בנוי על מגרש בשטח כולל של כ-41,277 מ"ר ובעל שטח בנוי להשכרה של כ-12,261 מ"ר עם שני שוכרי עוגן, סופר מרשת Bravo ובית ספר – Florida Career College.

במהלך התקופה בה מישורים החזיקה בנכס, ביצעה מספר פעולות השבחה לשיפור הביצועים שהובילו להעלאת שיעור התפוסה בנכס מכ-65% ביום הרכישה לכ-98% ביום המכירה עם NOI שנתי שעלה מכ-560 אלף דולר לכ-1.3 מיליון דולר. פעולות השבחה אלו העלו את שווי הנכס בספרים שעומד כיום על כ- 12.8 מיליון דולר. 

מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל, מסר: "אנו שמחים לדווח על עסקת מימוש מוצלחת נוספת, שלישית במספר מתחילת השנה. מימוש הנכס "East Orlando" מימוש הנכס במחיר הגבוה משווי הנכס בספרים הינו עדות נוספת להצלחה של יישום האסטרטגיה בה בחרנו להשבחת נכסי החברה ולמימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל שלהם. הנכס נרכש במהלך שנת 2016 תמורת כ-6 מיליון דולר ובשיעור תפוסה של 65% בלבד, ביצענו תהליך השבחה, והעלנו את שיעור התפוסה לכ-98% נכון ליום המכירה, דבר שתרם לשיפור של כ-130% ב-NOI. במהלך 2018 בצענו refinance לנכס וגייסנו חוב של כ-7.2 מיליון דולר, בכך למעשה החזרנו את מרבית ההון שהושקע בנכס לאחר פחות משנתיים השקעה.

לאחרונה דיווחנו על שתי עסקאות מימוש נוספות, החניון במיאמי תמורת כ–25 מיליון דולר (נכס שנרכש תמורת 18.25 מיליון דולר) והנכס ב-"Hickory Hollow" שבנאשוויל ארה"ב תמורת כ-18 מיליון דולר (נכס שנרכש תמורת כ-13 מיליון דולר). אנו נמשיך במיקוד העסקי להשבחה ולמימוש נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה, כפי שעשינו בעסקה זו ובמקביל בהגדלת תיק הנכסים המניבים של החברה. מהלכים אלו משקפים את האסטרטגיה בה בחרנו להצפת הערך החבוי בחברה."