רב בריח בדרך חזרה לבורסה

קבוצת רב בריח פועלת בארבעה תחומי פעילות: תחום הבנייה הרוויה למגורים, תחום השוק המוסדי, תחום השוק הפרטי ותחום הנעילה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by cocoparisienne from Pixabay Image by cocoparisienne from Pixabay

מורן שקד
18/07/2021

רב בריח יצרה One Stop Shop למגוון רחב של מוצרים בענף הבנייה, בשוק הקבלנים לבניה רוויה , שוק הבניה הפרטי והשוק המוסדי ותשתיות. כמו כן החברה מספקת מגוון פתרונות נעילה מתקדמים בארץ ובעולם יחד עם מוצרי מיגון ומוצרים משלימים;

הכנסות קבוצת רב בריח לשנת 2020 (על בסיס פרופורמה) הסתכמו בכ-470.2 מיליון ₪, הכנסות הרבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-127.2 מיליון ש"ח המייצגות קצב הכנסות שנתי של קרוב ל כ-550. מיליון ש"ח;

EBITDA  לשנת 2020 הסתכם בכ-64.3 מיליון ₪ (על בסיס פרופורמה) הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם בכ- 15.4 מיליון ש"ח; 

החברה פועלת ב 4 מגזרי פעילות, שלושה פונים לשווקי בנייה והאחרון הינו מגזר הנעילה שרוב הפעילות פונה לייצוא. לחברה 8 מפעלים ב 4 מרכזי ייצור, 3 מרכזים לוגיסטיים ו 17 אולמות תצוגה מצפון עד דרום.

בין מגזרי הפעילות יש לציין את מנוע הצמיחה של מגזר הנעילה: פעילות המייצרת פתרונות נעילה בטכנולוגיות מובילות המבוססות על 38 פטנטים רשומים ו-14 בקשות פטנט בהליך רישום ומייצאת ל-40 מדינות. 

לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד של לפחות 33% מרווחי החברה בכל שנה;

חברת רב בריח תעשיות בע"מ, חברה העוסקת בפיתוח, תכנון, ייצור, שיווק, מכירה וייצוא של מגוון מוצרים ייחודיים לענף הבניה והשיפוצים המותאמים לשוק הבניה הרוויה למגורים, לשוק המוסדי ולשוק הפרטי ושוק הנעילה, פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור ורישום למסחר של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

רב בריח מתמחה בייצור מוצרים לענף הבנייה ומגוון פתרונות נעילה ייחודיים אותם היא מוכרת בכ-40 מדינות ברחבי העולם. רב בריח מהווה One Stop Shop לענף מוצרי התעשייה לבניה תוך יצירת סינרגטיות בין תחומי הפעילות השונים ומינוף היתרון לגודל. בעלת השליטה בחברה הינה חברת דלתות (08) תעשיות בע"מ בראשות משפחת דונרשטיין המחזיקה בכ-76.57% מהון המניות של החברה.

התרחבותה של רב בריח אשר נרכשה בחודש יולי 2008 על ידי משפחת דונרשטיין במסגרת הקפאת הליכים בוצעה באמצעות רכישה של מפעלים ופעילויות סינרגטיות ובכלל זה מפעל בתחום השערים ומשווי גובה, הקמת מפעל למוצרי מיגון, רכישת מפעלי עץ כרמיאל המתמחה בייצור דלתות פנים מעץ, הקמת מפעל למסנני אב"כ לדירות ולשוק המוסדי ובינואר 2021 השלימה את רכישת נוריאלי תעשיות בנייה בע"מ אשר מתמחה בייצור, ייבוא, מכירה והשכרה של ציוד בניה ממתכת ופלסטיק בכ-25.7 מיליון ש"ח.

קבוצת רב בריח פועלת בארבעה תחומי פעילות: תחום הבנייה הרוויה למגורים, תחום השוק המוסדי, תחום השוק הפרטי ותחום הנעילה. בין היתר מייצרת החברה מגוון מוצרי דלתות, מוצרי ביטחון ומיגון, מוצרי נעילה, מערכות סינון אב"כ, שערי גלילה ושערי פנלים לסגירת פתחים גדולים, משווי גובה ואביזרי בטיחות לאזורי לוגיסטיקה. בכל אחד מהתחומים לחברה מנועי צמיחה משמעותיים.

חברת רב-בריח היא ממובילות תחום ה-Build-tech בישראל, ונשענת על מערך טכנולוגי נרחב החל בקווי ייצור אוטומטיים ורובוטיים מהמתקדמים בעולם, תשתית הנדסית של כ 80 מהנדסים העוסקים ב R&D  של מוצרי בנייה ונעילה, בתמיכה במערכי הייצור ובמתן פתרונות ללקוחות. החברה פועלת על בסיס תשתית מערכות מידע מתקדמת מקצה לקצה שחולשת על כל פעילות הקבוצה.

במצגת שפרסמה רב בריח, סיפקה החברה מידע על פעילותה בענף הבנייה הרוויה בישראל ולפיו שווי סל המוצרים של החברה הנמכר לדירה לקבלן מסתכם לכמעל-25,000 ש"ח. בנוסף על כך מציינת רב בריח כי מדינת ישראל נמצאת במצב של עודף ביקוש תמידי לעומת היצע בנייה למגורים, תשתיות ושיפוצים.

תחום פעילות הנעילה הינו אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של קבוצת רב בריח המהווה נדבך מרכזי בעתיד החברה. בהתאם לתשקיף, לקבוצת רב בריח 38 פטנטים רשומים ו-14 בקשות רישום לפטנטים בתחום זה. מוצרי הנעילה מתחלקים למספר משפחות: צילינדרים, גלמי מפתחות לשכפול המאפשרים התאמה של מפתחות משוכפלים לצילינדרים של הקבוצה, פתרונות נעילה אלקטרו-מכניים חכמים ( בטכנולוגיית IoT ) המשלבות צילינדר מכני עם מנגנוני בקרה ממוחשבים שונים וכן מוצרים משלימים. מוצרי החברה בתחום פעילות זה נמכרים בכ-40 מדינות שונות באמצעות מפיצים מקומיים בארץ היעד באמצעות הסכמי הפצה בלעדיים.

לקבוצת רב בריח 8 מפעלים לייצור דלתות ומשקופי פלדה, ייצור דלתות פנים, פתרונות נעילה, מערכות סינון אב"כ, חלונות אלומיניום לחדרים ממוגנים ומפעל לייצור מוצרים לבניית שלד ותשתיות. הקבוצה נהנית מהיותה One Stop Shop למוצרים ייחודיים לענף הבנייה והשיפוצים המותאמים לשוק הבניה הרוויה למגורים, לשוק המוסדי ולשוק הפרטי. בנוסף מפעילה החברה שלושה מרכזים לוגיסטיים בישראל, בצריפין, באר שבע ובאזור חיפה, 2 אולמות תצוגה ו 15 אולמות המופעלים ע"י מפיצים.

את שנת 2020 סיימה קבוצת רב בריח עם הכנסות (על בסיס פרופורמה) של כ-470.2 מיליון ש"ח. הכנסות הרבעון הראשון של 2021 (על בסיס פרופורמה) הסתכמו בכ-127.2 מיליון ש"ח המייצגות קצב הכנסות שנתי של כ 550 מיליון ש"ח. רב בריח מציינת כי בפברואר 2016 אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה תחלק בכל שנה דיבידנד במזומן בסכום השווה לשיעור של לפחות 33% מרווחי החברה כל שנה.

לקבוצת רב-בריח שדרה ניהולית מנוסה ובעלת ניסיון רב-שנים בתעשייה שבראשה התעשיין שמואל דונרשטיין המכהן כיו"ר החברה.

תמורת ההנפקה תשמש את החברה לרכישת ציוד ומכונות ייצור וצורך ייעול והרחבת פעילות החברה במפעליה הקיימים והחדשים, לפיתוח עסקי ולפעילות השוטפת של הקבוצה ובכלל זה פירעון אשראי והקטנת מסגרות האשראי של הקבוצה.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.